Annonse
Vi mener kultursektoren skal bevares, og at vi skal fortsette å bygge den, regionalt og lokalt. Regionene og kommunene må få flere oppgaver og penger knyttet til kultur, men det skal komme i tillegg til, ikke på bekostning av, dagens strukturer, skriver Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen. Foto: Bernt Sønvisen, Arbeiderpartiet

Kulturpolitikken trenger en ny giv!

Kulturopplevelser gir livene våre innhold. Kultur er avkobling og påkobling. Gode kulturopplevelser kan være etterlengtede pusterom i en krevende hverdag, men får oss også til å tenke tanker vi ikke har tenkt før, se nye sammenhenger og verden med nye øyne. Kulturen er med på å bryte ned barrierer og skaper nye og sterkere fellesskap. Kulturpolitikken må legge til rette for at flere kan få oppleve god kultur, i by og bygd.  For å få til det må kulturpolitikken igjen prioriteres i toppsjiktet politisk og økonomisk.  Arbeiderpartiet vil bruke 1 % av statsbudsjettet på kulturformål. Ambisjonene for kulturlivet skal heves, og tersklene for deltakelse skal senkes. Styrkingen skal komme hele landet til gode og sørge for at alle skal få muligheten til å oppleve kunst og kultur, uavhengig av bakgrunn og lommebok.

Mange steder i verden er demokratiske verdier og ytringsfriheten under press. Derfor er det viktig å sikre og ruste opp sterke demokratiske fellesarenaer for det offentlige ordskiftet her hjemme. Ytringsmangfold og kvalitet er viktige mål for kulturpolitikken.

Kultur gir mennesker mulighet til å uttrykke seg, og kulturdeltakelse har derfor også en demokratisk verdi. Men for mange står utenfor. Mangfoldet må økes, både på scenen, i produksjoner og blant publikum. Kulturordningene som treffer de som av ulike grunner ikke deltar, må styrkes. Flere barn og unge må få mulighet til å delta gjennom lavere priser og bedre tilrettelegging.

Kultur er arbeidsplasser. Kulturinstitusjonene skal styrkes slik at det kan utvikles flere jobber og enda bedre produksjoner Det må gis økte muligheter til at kunstnere kan leve av det de skaper og utøver. Opphavsrettigheter bør forsterkes, og utenlandske aktører som strømmer innhold på det norske markedet skal bidra til å skape nytt norsk innhold.

Kunst og kultur trenger ikke begrunnes med annet enn den verdien den gir livene våre. Men det å satse på kultur betyr også næringsutvikling, arbeidsplasser, fattigdomsbekjempelse, integrering i fellesskapet, læring, livskvalitet og bedre helse.

I seks år har høyreregjeringen nedprioritert kulturpolitikken, og brukt mindre penger på kultur. Det gjør at de fleste kulturtiltak har fått mindre å rutte med, gjennom stadige kutt. Høyreregjeringens prosjekt er å skape mer marked i kulturen. Som om ikke kulturen allerede er vant til å snu på krona, stå på flere bein, og forsøke tiltrekke seg private penger.

I forrige uke behandlet stortinget kulturmeldingen. I denne gjør Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet det klart at vi er en tydelig opposisjon til regjeringens tafatte kulturpolitikk, vi setter tydelige mål for hva vi vil med kulturpolitikken de neste årene, og vi har ikke minst en forpliktende plan for å nå målene: vi skal igjen bruke 1% av statsbudsjettet på kultur. De siste årene under høyrestyret har kulturens andel av statsbudsjettet sunket år for år. Vi er motstandere av regjeringens planer om splitte opp og flytte ut kulturressurser. Vi mener kultursektoren skal bevares, og at vi skal fortsette å bygge den, regionalt og lokalt. Regionene og kommunene må få flere oppgaver og penger knyttet til kultur, men det skal komme i tillegg til, ikke på bekostning av, dagens strukturer.

Det nye kulturløftet vi skal gjennomføre skal gi folk flere gode opplevelser, over hele landet, levende steder i by og i bygd, et bredt kulturtilbud av høy kvalitet, der flere kunstnere og kulturarbeidere kan få et arbeid å leve av og flere av morgendagens talenter få en sjanse til å lykkes.

Men da trenger vi et regjeringsskifte!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse