Annonse
Vedbotn-anlegget til høyre, Jernøya bakerst til venstre Foto: Kjell M. Derås

Nasjonale laksefjorder må stenges for oppdrettsanlegg med åpne merder

Porsanger Sameforening krever at planene om oppdrettsanlegg ved Jernøya i Porsangerfjorden stoppes. Porsangerfjorden er en nasjonal laksefjord og må stenges for anlegg med åpne laksemerder. Derfor må også anlegget i Vedbotn legges ned eller bygges om.

Som nasjonal laksefjord innehar elvene rundt Porsangerfjorden unike laksestammer som trues avetableringen av oppdrettsanlegg. I tillegg til i Børselva, Lakselva og Stabburselva er det også mindre og unike laksestammer i Brennelva og Gorbovuonjohka. I tilknytning til alle elvene finnes mange arbeidsplasser tilknyttet salg av fiskekort, campingplasser, hoteller, butikker og turisme. Porsanger Sameforening vil ikke gamble med miljøet i elvene og tilhørende arbeidsplasser. Vi vil at dette skal tas vare på for framtidige generasjoner.

Det har de siste årene vært en skremmende utvikling for villaksen. Problematikken rundt rømming, lakselus, utslipp av forurensende kjemikalier og avfall på sjøbunnen er velkjent for de fleste. Porsangerfjorden har slitt med en lang rekke problemer i flere ti-år, og Porsanger Sameforening ser ingen grunn til å introdusere flere. Skal det i det hele tatt etableres oppdrettsanlegg i eller ved Porsangerfjorden, skal dette kun skje med lukkede anlegg. Dette vil eliminere problemene med rømming, forurensing og lakselus.

Representanter for oppdrettsnæringen fremstiller ofte lakseoppdrett som en næring med ubegrensede vekstmuligheter. Dette er ikke tilfelle. Produksjonen av mat til laksen skaper store miljøproblemer og mange konflikter andre steder i verden. Denne virksomheten er ikke bærekraftig. Tilgangen på miljøvennlig laksefôr er begrenset, og det kan derfor ikke etableres oppdrettsanlegg på «hvert nes» langs kysten. Nasjonale laksefjorder må i alle fall komme sist i rekken av mulige lokaliteter.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse