Annonse
DEN VIKTIGE LÆRERUTDANNINGEN: I nord har vi et meget godt utgangspunkt fordi UiT Norges arktiske universitet er nasjonalt ledende når det det gjelder utdanning av fremtidens lærere, skriver Nordlys på lederplass. Foto: NTB Scanpix

Kun matematikk som gjelder?

9 av 10 søkere til lærerutdanningene i Nord-Norge strøk på opptaksprøven. Hva er galt?

Studenter må ha karaktereren 4 eller bedre i matematikk fra videregående for å komme inn på lærerutdanningen. Det har nå medført at hele 9 av 10 søkere til lærerutdanningene i Nord-Norge, strøk på matematikkprøven etter gjennomført sommerkurs. Fire intensive uker i juli er altså ikke nok til å heve karakteren fra 3 til 4. Det såkalte sommerkurset har slått feil, og har ikke fått flere inn på lærerutdanningen. Tvert imot har det motsatte skjedd.

Norske elever trenger og fortjener kompetente lærere. Det er helt riktig å kreve et høyere karaktersnitt ved opptak til utdanningen. Å stille større og strengere krav til å bli lærer er legitimt, men karakteren i matematikk bør ikke være det eneste vi er opptatt av.

I dag er det slik at man kan ha laveste ståkarakter, unntatt i matte, norsk og nynorsk, og likevel komme inn på lærerutdanningen.

Kunnskapsministeren stiller heller ikke samme krav til norskkunnskap som til matematikk. I norsk og nynorsk er det nok med en treer.

Satt på spissen sier Røe Isaksen ja til lærerstudenter og lærere som har bestått videregående med knappest mulig margin, så lenge man oppnår tilfredsstillende karakter i matematikk, samt middels karakter i norsk. Er det slik vi får de beste lærerne? Kan det være en mulighet for at man sier nei takk til mange lærertalenter ved å vektlegge matematikk tyngst?

I den andre enden av skalaen sier Røe Isaksen nei takk til lærerstudenter som har mye å bidra med i viktige fag som norsk, engelsk og samfunnsfag - men som bare er middels flinke i matematikk.

Det er bred enighet om at man må skjerpe kravene og heve statusen til læreryrket, men hvilke virkemidler som bør brukes for å oppnå målsettingen, leter man fremdeles etter.

Dette er naturligvis en komplisert sak uten enkle svar, og en bred debatt om løsninger er i alles interesse. Læreryrket er og blir landets viktigste jobb. Og i nord har vi et godt utgangspunkt fordi UiT Norges arktiske universitet er nasjonalt ledende når det det gjelder utdanning av fremtidens lærere.

Men vi synes det er nødvendig å peke det ansvaret som hviler på de videregående skolene i Nord-Norge. Det er derfra den nordnorske ungdommen kommer ut med resultater som jevnt over er for dårlige. Vi har nylig hatt en omfattende diskusjon om behovet for et kvalitetsløft i skolene i landsdelen. Den videregående utdanningen kan ikke fortsette å produsere kandidater til lærerutdanningen med like over to i karaktersnitt. Det blir det dårlige lærere av, og det taper ikke bare elevene på, men hele samfunnet.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse