Annonse
I dag starter den 14de Arctic Frontiers med deltakere fra 35 land med tittelen Power of Knowledge. Kunnskapens makt. Her står Ole Øvretveit på podiet under konferansen i 2018. Foto: Alberto Grohovaz/Arctic Frontiers

Kunnskapens makt

I en tid med økende press på internasjonale institusjoner og samarbeid er det særlig viktig at vi støtter opp om de gode samarbeidene. Dette er spesielt viktig for Norge. Et lite land i verden, men et helt sentralt land i Arktis.

Problemstillingene som kommer opp i et Arktis i endring er komplekse og mange. Og motsetningene kommer aller tydeligst frem når vi snakker om klima, natur og økonomisk utvikling. Derfor er kunnskap selve nøkkelordet for å kunne navigere i et svært sammensatt Arktis.

Hvordan får vi ut en balansert fortelling om det sammensatte Arktis - en uensartet del av verden der vern er bra noen steder, og industriell aktivitet er ikke bare ok, men helt nødvendig andre steder? Å anerkjenne behovet for både utvikling og vern er viktig for en global befolkning i vekst, og helt avgjørende for å kunne skape og opprettholde harmoniske, livskraftige samfunn i nord.

Sammen med våre partnere jobber vi i Arctic Frontiers for at flest mulig, både her hjemme og internasjonalt, skal kunne se disse sammenhengene. Bærekraft, samarbeid og kunnskap er nøkkelord. Bildet av Arktis som et urørt landskap skaper oppmerksomhet. Dette drar ikke minst reiselivet her nord nytte av. Men - det gir også et forenklet bildet av Arktis. Et bilde som kan støtte opp om politiske prosesser som ikke nødvendigvis harmonerer med interessene til oss som bor her.

Når vi snakker om klima, natur og økonomisk utvikling blir frontene tydelige: Repparfjorden, LoVeSe, iskanten, havbruk i nord; dette er komplekse saker med sterke interessemotsetninger. Engasjementet er sterkt i alle disse sakene, og det er bra. Men, for å løse vanskelige og sammensatte problemer, må vi lene oss på den faktabaserte kunnskapen. 

I en verden der tilgangen på kunnskap er allmenn, er den også blitt mer manipulerbar. Globale ledere opptrer mindre etterrettelig. Politisk spill skygger for kunnskapsbaserte beslutninger. Dette gjør at vitenskapens rolle og faktabasert kunnskap har vanskeligere for å trenge gjennom.

Vitenskapssamabeid er en bærebjelke her nord. Her står Arktisk Råd sentralt. I en tid med økende press på internasjonale institusjoner og samarbeid er det særlig viktig at vi støtter opp om de gode samarbeidene. Dette er spesielt viktig for Norge. Et lite land i verden, men et helt sentralt land i Arktis.

FN-rapporten, Sustainable Development Goals Report fra 2019, legger særlig vekt på koblingen mellom vitenskap, lokalsamfunn og næring. Her i Tromsø er vi i en spesielt fordelaktig posisjon, sammen med resten av Nord-Norge og landet forøvrig. Vi kan spille en aktiv rolle i prosessene for å oppnå balanse mellom vekst og vern. FNs havforskningstiår (2021 -2031) er en gyllen mulighet for å påvirke kanskje det viktigste elementet for vekst i nord – havet. Denne uken har Arctic Frontiers sammen med International Ocean Committee og Norges forskningsråd en workshop om de arktiske havområdene. En workshop som skal gi innspill til FNs videre arbeid. I vårt kunnskapsperspektiv ser vi det som spesielt viktig å få til en utveksling av relevante data på tvers av landegrenser, sektorer, institusjoner og regioner.

Flere nasjoner, NGO-er og internasjonale bedrifter, søker innflytelse i Arktis.  Derfor er det spesielt viktig at vi jobber samlet i nord for å få frem et mer balansert og riktigere bilde av Arktis. Ikke bare rettet mot de som sitter med makten i de ikke-arktiske landene, men også rettet mot den internasjonale opinionen. Bærekraftig utvikling og forvaltning av Arktis krever omfattende kunnskap og forståelse av natur og samfunn. Den norske modellen for kunnskapsbasert forvaltning er sterk. Den må vi ta vare på, og bli enda flinkere til å vise frem. Kunnskapsbasert forvaltning gjelder også i nord. Det må ikke være noe tvil om at den norske vekst-vern-linja fungerer like godt her!

Nord må være drivkraften for den arktiske utvikling. Men vi må ta med gode krefter som også samler viktig kunnskap. Vi må lytte til de faktabaserte sikkerhetspolitiske analysene om Arktis, bygge opp om folk-til-folk-samarbeidet med Russland, utvikle næringssamarbeidet og styrke de vitenskapelige forbindelsene i det sirkumpolare nord. En fredelig og bærekraftig utvikling i våre nærområder fordrer en felles forståelse av hvordan Arktis fungerer lokalt, regional og internasjonalt. 

Vitenskapelig, faktabasert kunnskap må danne grunnlag for beslutninger. Men, kunnskapen andre forvalter må også med, fra næringslivet, lokal- og rikspolitikere, miljø- og urfolksorganisasjoner og andre. Disse innspillene er viktig, ikke minst når vi fremover i større grad må samarbeide på tvers av sektorer for å få til en bærekraftig utvikling.

I dag starter den 14de Arctic Frontiers med deltakere fra 35 land med tittelen Power of Knowledge. Kunnskapens makt.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse