Annonse

Kunnskapsløst eller uredelig av Nordlys?

Den største fellen Nordlys imidlertid går i, er å påstå at utvalgets forslag til avkriminalisering i prinsippet er legalisering.

Mandag bruket Nordlys sin lederplass på å spre misvisende feilinformasjon om Rusreformutvalgets forslag. Nordlys skriver at utvalgets forslag innebærer ytterliggående endringer som vil få mange negative konsekvenser. Nordlys bruker ikke mer plass på å utdyper dette før de videre påstår at politikken utvalget foreslår kan senke terskelen for narkotikabruk. Igjen, uten videre å utdype. Det utvalget foreslår er å erstatte straff og straffelignende sanksjoner med en pålagt frarådignssamtale og tilbud om kartlegging, oppfølging, hjelp eller behandling.

Ungdommen har fått en egen plass i debatten etter at utvalget la fram sin utredning. Nordlys fortsetter i det samme sporet; ungdommens atferd når det kommer til narkotikabruk må reguleres med inngripende virkemidler, som trusler og tvangstiltak. Trusler om straffelignende sanksjoner og tvangstiltak som urinprøvekontroll er, ifølge Nordlys, forebyggende arbeid. Men, ved behov for tvang finnes det allerede hjemler for dette i dagens lovverk.

Den største fellen Nordlys imidlertid går i, er å påstå at utvalgets forslag til avkriminalisering i prinsippet er legalisering. Her må det en avklaring til; dersom du blir pågrepet med et illegalt rusmiddel under de foreslåtte terskelverdiene uten at det er objektive holdepunkter for å mistenke deg for salg, vil politiet kunne beslaglegge stoffet ditt og se i lommene dine. Politiet vil imidlertid ikke lenger kunne beslaglegge mobiltelefonen og datamaskinen din, strippe deg eller ransake boligen din. Salg og besittelse av store mengder narkotika vil være like ulovlig som i dag og kan straffes med lange fengselsstraffer. Dette er ikke legalisering.

Det er leit at Nordlys bruker plassen sin til å spre ukritisk feilinformere og samtidig se helt bort fra kunnskapsgrunnlaget utvalget baserer forslaget på. Nordlys velger utelukkende å dele det de mener er straffens positive virkninger. Men, som utvalget har utredet, har straff åpenbare negative konsekvenser, både i menneskelig og økonomiske forstand. Derfor må straff og straffelignende sanksjoner ha en solid begrunnelse; straffens byrder må stå i forhold til straffens tilsiktede virkninger.

Det er ikke forskningsmessig belegg for å påstå at verken straff og straffelignende sanksjoner virker forebyggende for narkotikabruk, eller at avkriminalisering vil medføre økt narkotikabruk i befolkningen. I verste fall kan de som leser Nordlys sin leder faktisk tro på det som står der; illegale rusmidler vil i prinsippet bli legalisert.

Jeg håper så inderlig at Arbeiderpartiet ikke legger Nordlys ukritiske uttalelser til grunn når de skal ta en avgjørelse for rusreformens framtid.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse