NTL Forsvaret er svært bekymret for at regjeringen gjennom sin ideologisk motiverte privatiseringspolitikk nå organiserer bort forsvarets evne til å kunne forsvare staten på en effektiv måte. Foto: Marte Brohaug, Forsvaret

Kunsten å kjempe sammen med en hær av selskaper

Privat næringsliv kryper stadig dypere inn bak Forsvarets linjer.

Privatisering flytter penger og makt lenger og lenger unna fellesskapet, og for Forsvaret betyr det mindre kontroll på infrastruktur, materiell og personell.

- Hvis du kjenner fienden og deg selv, skal du ikke frykte hundre slag, skrev den store kinesiske krigsstrategen Sun Tzu i Kunsten å krige.

Boka kom ut 500 år før Kristus og er nærmest en bibel for militære strateger. Proppfull av taktikk og sitater som ennå brukes. Hovedbudskapet er at krigen skal vinnes lenge før det egentlige slaget begynner.

Men hva om du ikke helt kjenner deg selv? Fordi ditt forsvar består av en stadig økende mengde selskaper og konserner. Deres primæroppgave er ikke å forsvare et land, men sikre sin egen bunnlinje. Lojaliteten ligger ikke hos kongehuset, men for eierne og meglerhuset.

Under Høyre og FrP-regjeringen har Wilnor Governmental Services og underleverandør NorSea Group fått større ansvar for forsyning og lagring av Heimevernets materiell. Sivile sikkerhetsselskaper, helikopterselskaper og leverandører av vedlikehold og forsyningfunksjoner brukes stadig oftere. Dette er bare starten på utviklingen mot et privatisert forsvar. Selv Forsvarsbygg sine renholdere er byttet ut med ansatte fra ISS med det resultat at kvaliteten har gått ned og de totale kostnadene har gått opp. Resultatet gir seg selv. Koordineringsevnen fragmenteres, ansvaret oppdeles og kompetansen blir liggende utenfor leiren framfor i den.

La meg likevel gjøre det klart: Ingenting galt med privat næringsliv eller sivile firmaer som allerede har avtaler med Forsvaret. Samfunnet trenger privat næringsliv, og blandingsøkonomi er sunt. Spørsmålet er om vår forsvarsevne er tjent med Høyre og FrP sin ideologi om privatisering av offentlige oppgaver og infrastruktur. Kompleksiteten og sårbarheten ved det manifesteres i disse dager gjennom at 7 av 9 ambulansefly står på bakken i Nord-Norge.

I Norge foregår det en debatt om privatisering av velferd - fordi fellesskapet sine penger går ut av statskassa og rett inn i private selskaper. Der skapes det store overskudd som stadig oftere havner i skatteparadiser. Dette er en debatt som også bør flagges innen forsvarsindustrien hvor multinasjonale selskaper har stor interesse av å øke sin innflytelse og få et stadig større sugerør i statskassa.

Men debatten må også handle om demokratisk styring og kontroll over forsvarssektoren. Privatisering flytter penger og makt lenger og lenger unna fellesskapet og for Forsvaret betyr det mindre kontroll på infrastruktur, materiell og personell.

Denne politikken er svært alvorlig da den svekker vår forsvarsevne. Rekkevidden av dette får vi ikke vite før vi havner i en krise eller krig.

NTL Forsvaret er svært bekymret for at regjeringen gjennom sin ideologisk motiverte privatiseringspolitikk nå organiserer bort forsvarets evne til å kunne forsvare staten på en effektiv måte.

Som den største sivile fagforeningen i Forsvaret så kjøper ingen av våre medlemmer forsvarsministerens tåkebegrep «Totalforsvar» Det eneste totale vi anerkjenner i Frank Bakke Jensens sin retorikk er at det under en krise eller krig vil bli et totalt kaos uten oversikt og overordnet styring. Det sivile samfunn sin oppgave vil aldri kunne være å forsvare staten Norge. Dette er en ansvarsfraskrivelse av alvorligste karakter hvor høyreideologi gis forrang for statens strategiske interesser.

Vår bønn er at regjeringen nå hører på erfarne forsvarsfolk og snur i tide. Regjeringen må nå komme ut av sine ideologiske skyttergraver og ta ansvar for å opprettholde et robust og bærekraftig Forsvar av landet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse