Annonse
VINGLETE: Hvis det er noe som fortjener adjektivet «vinglete», må det være Jonas Gahr Støre og Ap-toppenes uforståelige opptreden i Andøya-saken.

Kunsten å kvitte seg med velgere

Hvis det er noe som fortjener adjektivet «vinglete», må det være Ap-toppenes uforståelige opptreden i denne saken.

Vi har lenge latt oss forundre over Arbeiderpartiets opptreden i debatten om Forsvarets fremtid og Langtidsplanen for Forsvaret (LTP). Partiet som i årtier har vært stødigheten selv i forsvars- og sikkerhetspolitikken har bare på det siste året agert på et vis som sår tvil om hva Ap mener og undring over hvem som egentlig styrer partiets utspill i forsvarsdebatten. Anniken Huitfeldt har sittet med ledervervet i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, og har i kraft av dette vervet vært Aps forsvarspolitiske talsperson.

Det er en rolle hun ikke har imponert spesielt i. Tvert imot har uklarheter og doble signaler gjort at det har vært vanskelig å forstå hva som har vært partiets politikk på i en rekke forsvarspolitiske stridsspørsmål. I striden om skjebnen til Bell-helikoptrene på Bardufoss og nedleggelse av Andøya flystasjon til fordel for Evenes, har Huitfeldt høstet en storm av misnøye og protester i nord, ikke minst fra ordførere og tillitsvalgte innad i eget parti. Aps fremste forsvarspolitiker hadde åpenbart utformet sin politiske linje på stortingskontoret, uten å forankre den ute i partiet i de forsvarstunge delene av landet. Da Ap så inngikk et bredt forsvarsforlik med regjeringspartiene i november 2016, blusset misnøyen ut i fullt opprør mot partiledelsen.

Ordførere, lokalpolitikere og tillitsvalgte i Ap, særlig i Troms og Nordland, følte seg sveket. De hadde ikke blitt hørt av verken Huitfeldt eller partileder Jonas Gahr Støre. Forsøkene på å rydde opp, blant annet i saken om hær-helikoptrene, gjorde bare vondt verre. Huitfeldts tåkelegging av hva forliket med regjeringen faktisk bestod i, fikk bare økt misnøye som resultat.

Så kom valgkampen og partileder Støre hadde innsett at kursen måtte justeres. Han meldte nå at Ap ville reservere seg i spørsmålet om nedleggelsen på Andøya og flyttingen til Evenes. Støre og Ap ville ta forbehold når det gjaldt kvaliteten på de økonomiske beregningene knyttet til denne operasjonen, var beskjeden han kommuniserte ut. Utspillet ble naturlig nok lest og fortolket som at Ap var i ferd med å snu i Andøya-saken.

Men, nei. Halvannen måned etter valgnederlaget melder nå Ap-lederen i intervju med VG at det ikke er aktuelt for Ap å endre standpunkt med hensyn til skjebnen for Andøya flystasjon. Hva det er slags kvalitetssikringer av kostnadsbildet for baseflyttingen Støre nå har mottatt, som gjør at han plutselig er sikker på veien videre, vites ikke. Men Ap har nå tydeligvis sementert sitt standpunkt og vil i allianse med Høyre og Frp gå inn for LTP-ens flytting av de maritime overvåkningsflyene til Evenes.

Hvis det er noe som fortjener adjektivet «vinglete», må det være Ap-toppenes uforståelige opptreden i denne saken. Støre og Ap fremstår som helt uten politisk ryggrad. Ut av det blå, uten at vi får fremlagt ny dokumentasjon om saken, sier Støre nå noe helt annet enn han kommuniserte under valgkampen. Og pådrar seg naturligvis en betydelig vrede i nord. Tilliten til Arbeiderpartiet som forsvarsparti er i ferd med å forvitre fullstendig. Og partilederne har levert selve oppskriften på hvordan man skal pådra seg en omfattende velgerflukt.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse