Annonse
IKKE FINNMARK SIN SKYLD: Regjeringen er ansvarlig for regionreformen. Hvis den velter er det ikke Finnmark sin skyld. . Foto: Ole Gunnar Onsøien

Kunsten å skille snørr og bart

Her rigges det til for at Finnmark skal få skylden dersom regjeringens makkverk av en regionreform styrter i bakken. Maken til ansvarsfraskrivelse skal man lete lenge etter, skriver fylkesvaraordføreren.

La oss ikke gjøre dette vanskeligere enn det behøves: Finnmark samarbeider utmerket med Troms og andre fylker i dag. Selvfølgelig kan samarbeidet både videreføres, utvikles og økes. Man trenger ikke avvikle Finnmark som demokratisk enhet av den grunn.

Ikke la noen innbille deg at ikke Finnmark bør og kan stå alene. La heller ikke noen fortelle deg at hele reformen ryker dersom Finnmark får bestå. Det er ikke sant. Det er en strategi. Først iscenesatt av regjeringen ved Monica Mæland og senere, dessverre, trodd av flere fylkesordførere som frykter at reformen de ønsker ryker.

Bortsett fra det åpenbare poenget at dersom Finnmark er sterk nok til å velte en nasjonal reform, er vel Finnmark også sterk nok til å stå alene, er det en del andre mindre «flåsete» poenger å adressere:

Terje Hagen lederen i ekspertutvalget som har foreslått nye oppgaver til fylkene har under Arendalsuka, og senere i media vært svært opptatt av å få frem at Finnmark ikke kan ta nye oppgaver uten sammenslåing med Troms. I tillegg vil det angivelig kunne ødelegge for alle de andre fylkeskommunene. Dette fordi alle må få de samme oppgavene.

Men hvorfor det egentlig? Ja, det er ikke godt å si. La oss se hva utvalget Hagen selv har ledet har skrevet om dette i sin rapport (side 44):

«Utvalget forstår generalistkommuneprinsippet slik at lovpålagte oppgaver kan tillegges regionalt folkevalgt nivå selv om oppgavene ikke er aktuelle i alle fylkeskommunene. Dette gjelder der de naturgitte forholdene og/eller kjennetegn ved oppgaven tilsier det» Med andre ord: Det som nå nærmest er blitt et ikke, eller ikke være, for hele regionen omtales som ganske uproblematisk i oppgaveutvalgets rapport.

Terje Hagen må selvsagt få mene hva han vil, men vær klar over en ting: Flertallet i hans eget utvalg er uenige med ham i dette. Da går det ikke an å hevde at dersom Finnmark tvangssammeslås med Troms må hele reformen avvikles og fylkene står uten nye oppgaver. Men det gjør altså Mæland. Og både Hagen og KS hiver seg på.

Mæland forsøker seg altså med et nytt triks. Hennes metoder er vi i Finnmark blitt godt kjent med så vi er ikke overrasket. Det må like fullt påtales

Under overskriften «Ekspertutval om Finnmark fylke: Stort nok for nye oppgaver» presenterer Klassekampen den 24. august, en artikkel som viser at flertallet i Hagens utvalg er klare på at Finnmark har gode forutsetninger for å håndtere de nye oppgavene. Som mulig unntak trekkes barnevernet fram. Da er vi tilbake til sitatet fra utvalgets egen rapport.

La oss ikke gjøre dette vanskeligere enn det behøves: Finnmark samarbeider utmerket med Troms og andre fylker i dag. Selvfølgelig kan samarbeidet både videreføres, utvikles og økes. Man trenger ikke avvikle Finnmark som demokratisk enhet av den grunn.

Jeg våger den påstand at i håp om å dra med seg fylker som for eksempel Trøndelag i et stadig mer massivt press på Finnmark forsøker Mæland seg med en siste finte: Nå truer hun med at dersom Finnmark får viljen sin, ja så ryker alt.

Her rigges det til for at Finnmark skal få skylden dersom regjeringens makkverk av en regionreform styrter i bakken. Maken til ansvarsfraskrivelse skal man lete lenge etter.

Noe helhjertet forsøk på å selge inn, eller overbevise Finnmarkingene med gode argumenter er stadig ikke en del av verktøykassen til verken Mæland eller KS. Det er lett å forstå. For Finnmark er reformen ekstremt dårlige nyheter. «Demokratireformen» flytter all administrativ og politisk ledelse ut av Finnmark.

Wow. Hvilken demokratireform!

Som vi sier i Hammerfest: Don`t believe the hype.

Og til slutt:

Regjeringen er ansvarlig for regionreformen. Hvis den velter er det ikke Finnmark sin skyld. Jeg håper det nedrige forsøket fra regjeringen på å bruke Finnmark som brekkstang mislykkes.

Selvsagt kan de som ønsker det slå seg sammen selv om Finnmark får stå alene. Et Finnmark som består ødelegger ikke for resten hvis ikke regjeringen, som egentlig vil legge ned fylkeskommunen, bestemmer at det skal gjøre det. Hvis du ikke tror meg, ja så lytt til flertallet av ekspertutvalget.

En ting alle synes enige om er at Finnmark er unikt. Det kan ikke endres ved å tegne om et kart.
 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse