Annonse
Hvis Fjellheim hadde tatt seg tid til å gå gjennom vårt program og alternative statsbudsjett, kan han bidra konstruktivt i den viktige debatten om hvordan vi kan ivareta bærekraftige lokalsamfunn over hele landet samtidig som vi går gjennom en helt nødvendig grønn omstilling, skriver leder Endre Borgen Mæland i MDGs valgkomite. (Foto fra Wikipedia og ND)

Kunsten å stenge fakta ute, Fjellheim?

Det bør ikke være nødvendig å informere redaktøren om at vi gjorde et godt valg i hele hans del av landet. Vi leverer i dag sterk miljøpolitikk i kommuner over hele landet hvor vi er med og styrer, fra Vardø til Viken og Vestland, fra Tokke til Trondheim og Tromsø. 

Det sies at alle har rett til sine egne meninger, men ikke sine egne fakta. Skjalg Fjellheim kan gjerne være uenig i MDGs politikk, men som politisk redaktør i en ledende regionalavis i Norge i 2020 bør han holde seg for god til å dikte opp argumenter for å støtte sitt eget syn. 

Søndag leverte vi som sitter i MDGs valgkomite vår innstilling på leder og nestledere. En enstemmig valgkomite bestående av dyktige representanter fra blant annet Alta, Grimstad, Bømlo, Trondheim og Søndre Land, stiller seg bak innstillingen på tre ledere som vil representere både landet og partiet godt.

Kandidatene tar med seg ulik kompetanse, politiske bakgrunn, alder, og kommer fra ulike deler av landet. Som Fjellheim sikkert egentlig vet, kommer Une Bastholm fra Trøndelag, Arild Hermstad er fra Bergen, og Lan Marie Berg er fra Oppegård. Det stemmer at alle nå bor i oslo, men jeg synes Fjellheim bør holde seg for god til å late som om det er der de alle kommer fra. 

Fjellheim vet nok også at et parti består av mer enn bare leder, nestledere og partisekretær: vi er stolte over å ha en representativ sammensetning av sentralstyre og landsstyre, valgkomiteer og programkomiteer. Og når alt kommer til alt, så er det Landsmøtet som har det siste ordet, med en sammensetning av grønne delegater fra hele landet. 

Det bør ikke være nødvendig å informere redaktøren om at vi gjorde et godt valg i hele hans del av landet. Vi leverer i dag sterk miljøpolitikk i kommuner over hele landet hvor vi er med og styrer, fra Vardø til Viken og Vestland, fra Tokke til Trondheim og Tromsø. 

Fjellheim møter seg selv i døra

Alt dette vet Fjellheim godt. Men i stedet for å informere sine lesere om objektive fakta, benytter han anledningen til å advare mot å gjøre klimasaken til en “Oslo-sak” , og sier at klimakampen er i ferd med å bli et “dypt samfunnspolariserende sakskompleks”. Her møter han seg selv i døra, da det er vanskelig å lese innlegget hans som noe annet enn et ektefølt forsøk på å gjøre klimasaken så polariserende som han bare makter.

I virkeligheten er det slik at klimakrisen angår oss alle, og konsekvensene av klimaendringene kommer til å gå ut over oss alle - ikke bare fra nord til sør i norge, men over hele verden. Derfor er det avgjørende at vi finner løsninger som er gjennomførbare og gjør det enkelt og billig å velge miljøvennlig uansett hvor man bor. Dette har vi jobbet for å få til i mange år, og vi tar gjerne en debatt om vårt program, vår politikk og våre forslag. Vi later ikke som om vi har alle svarene, og ville satt pris på en seriøs debatt om dette i Nordlys. 

Grønn politikk for hele landet

MDG vil stanse de enorme veiprosjektene inn til storbyene og heller prioritere rassikring, vedlikehold og sikkerhet på lokalveiene og bruke pengene på blant annet Nordnorgebane og bedre og billigere busstilbud. Vil vil bygge ut ladestasjoner over hele landet og gjøre det enkelt å velge elbil uansett hvor man bor. Vi vil kompensere fylkeskommunene for prishopp grunnet elferger og Autopass med en halv milliard og i tillegg sette ned prisene med 20%. 

MDG var det første partiet til å foreslå uttesting av elfly på kortbanenettet i Finnmark, og vil innføre miljøavgift på flyreiser som er lavere  i Nord-Norge og på Vestlandet der det ikke finnes alternativer - og høyere mellom storbyene i Sør-Norge og på helgetur til Paris. 

MDG vil grunnlovsfeste at fiskeriressursene i havet tilhører folket, og tilrettelegge slik at foredlingen av fangsten og distribusjonen av fisken foregår lokalt. Vi vil beskytte de små og mellomstore landbrukene som sikrer bosettingen og tar vare på kulturlandskapene i hele Norge, og stanse nedleggingen regjeringen fører.

Mer politikk, mindre polarisering

Det som virkelig polariserer debatten er avmakta folk kjenner når nære tilbud legges ned. Her kunne Nordlys virkelig vært en distriktsavis dersom de støttet opp om Øst-Finnmark i fylkesdebatten. Sentralisering skjer også i Nord-Norge. Folk flytter bort fra distriktskommuner til byer som Tromsø, Harstad og Alta. Det blir banalt uriktig når Skjalg skriver at folk flest bor i distriktene, og ufrivillig komisk når han påstår at byene får alle fordelene i klimapolitikken. (Si det til bompengeoppørerne eller “ja til bilen i oslo”-gjengen, Fjellheim.)

Hvis Fjellheim hadde tatt seg tid til å gå gjennom vårt program og alternative statsbudsjett, kan han bidra konstruktivt i den viktige debatten om hvordan vi kan ivareta bærekraftige lokalsamfunn over hele landet samtidig som vi går gjennom en helt nødvendig grønn omstilling.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse