Annonse
Teaterkritiker Anki Gerhardsen satte i en kommentar spørsmålstegn ved lokaliseringen av nybygg for det samiske nasjonalteatret Beaivváš. "Sjokkerende", skriver hun om svaret fra kommunikasjonsrådgiver Pål Hivand ved Sametinget. Illustrasjon: BEAIVVÁŠ SÁMI NAŠUNÁLATEÁHTER / JAPPE NIELSEN ARKITEKTER / NORDLYS

Kunsten å stoppe en samtale

Brødtekstbilder: 
Pål Hivand er ikke interessert i en kunstfaglig samtale. Han er interessert i å opprettholde fiendebilder.

Jeg visste ikke at jeg måtte vise etnisk sertifikat før jeg fikk lov til å mene noe om et samisk teater. Det vet jeg nå. En slik holdning er verre for Sametinget enn det er for meg.

For noen dager siden skrev jeg en kommentar om Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš. Jeg mente at et teater som skal diskutere samiske perspektiver burde skaffe seg en mer synlig lokalisering enn Kautokeino. Jeg var forberedt på diskusjon, men responsen har gjort meg nedtrykt.

Det er ikke fordi jeg ikke setter pris på andre perspektiver. Jeg synes alltid det er interessant  å snakke med mennesker som mener noe annet enn det jeg selv gjør. Jeg føler meg ofte klokere etterpå.

Men denne gangen var det annerledes. Jeg ble definert som en slags imperialist. En som kommer her og kommer her. En typisk nordmann som tror jeg kan vite noe som helst om hva samisk kunstliv trenger. Sametingets kommunikasjonsrådgiver Pål Hivand stapper meg inn i fornorskningstradisjonen, og maler meg slem. Min kommentar er ”en studie i det norske navleblikket”. Ikke på et eneste punkt opplever han mine betraktninger og refleksjoner som interessante. Ikke engang det at samisk kunstliv blir løftet opp som relevant for en felles samtale, synes han er verdt å applaudere. Hivand staver det ikke, men egentlig sier han det rett ut: Anki Gerhardsen er ikke en av oss. Ferdig snakka.

Det opplever jeg som sjokkerende holdning fra en mann som har som jobb å kommunisere på vegne at samenes styringsorgan. Jeg er rett og slett ikke etnisk ren nok for Hivand. Bare ordentlige samer kan få mene noe om samiske forhold. Hva sags signal er det til det øvrige samfunnet? Og hvor ellers kan man slippe unna med en slik holdning til ”de andre” uten å vekke betydelig oppsikt?

Jeg er teaterkritiker. Jeg elsker teater. Det er dette jeg bryr meg om, og med mange års studier og arbeid bak meg mener jeg i all beskjedenhet at jeg har en viss faglig ballast. Jeg følger det nordnorske kunstfeltet ganske tett. Jeg reiser i hele landsdelen og jeg skriver mye. Jeg er også journalist, og jeg har lært å gjøre research. Og hva Beaivváš angår har jeg funnet ut at de knapt tjener penger.

I årsberetningen fra 2015 går det fram at Beaivváš solgte billetter for totalt 486.693 kroner. Hvis man regner en snittpris på 200 kroner betyr det omlag 2400 solgte billetter. Det er ikke mye – særlig ikke for et teater som turnerer i så stor grad som Beaivváš gjør, og som mottar 20,7 millioner kroner i offentlig og annen støtte.

Jeg mener ikke at kunst og kommers skal kobles for tett, men det lave salgstallet kan jo bety at et kritikerrost teater som Beaivváš burde jobbe for å gjøre seg synlig for flere betalende gjester, og heller ha Kautokeino som turnésted. Det var bare det jeg ville si med innspillet mitt. Jeg tenkte det kunne være et utgangspunkt for en diskusjon om nye muligheter. Men det var altså der jeg bommet så stygt. Pål Hivand er ikke interessert i en kunstfaglig samtale. Han er interessert i å opprettholde fiendebilder.

For å unngå nye slag i hodet avlegger jeg her et etnisk regnskap, og håper jeg kvalifiserer for adgang til samtalerommet:

Jeg er av Finnmarksslekt. Jeg har oldeforeldre som snakket samisk. Jeg har kvenske aner. Jeg har bodd i Nord-Norge siden jeg var 22 år gammel. Nå er jeg 49. Jeg har ingen gener fra Sør-Norge, men vedgår at jeg er født i Oslo. Jeg lover å aldri flytte tilbake.

Og til Pål Hivand, som nå skal svitsje direkte fra kommunikasjonsbransjen til redaktørjobben i NRK Sapmi: Husk at pressen har et særlig ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse