Tonesøylen ved Musikkonservatoriet i Tromsø. Foto: Kjell Ove Storvik / Kunst i offentlige rom

Kunstfagenes fremtidige organisering ved UiT

Utfordringen er å få de beste fagmiljøene til å bidra til utviklingen av hele universitetet.

I et innlegg i Nordnorsk debatt 24.mars kommenterer Håkon Stødle mitt innlegg i Nordlys 9.mars. Han kommenterer spesielt at innlegget mitt kun omtaler den sterke offentlige støtten for å bevare det juridiske fakultet, og at jeg ikke berører fremtiden til andre fakulteter, og det kunstfaglige fakultet spesielt.

Mitt innlegg var et svar til Nordlys som på lederplass 6.mars ga støtte til behovet for en gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT, men som samtidig mente at det juridiske fakultet skulle bevares og ikke omfattes av denne organisasjonsgjennomgangen. 

Mitt hovedpoeng var at det ville være unaturlig at ett fakultet skulle unntas fra denne gjennomgangen, og at det var flere områder hvor man kunne se for seg synergier på tvers av eksisterende fakultetsgrenser, også for de juridiske fag. Jeg presiserte at dette var synergier jeg syntes man skulle vurdere nærmere i et videre arbeid, og at dette må veies opp mot eventuell tap av synlighet og faglig egenart. 

Nordlys skiftet mening rett etter dette, og ga på lederplass 11.mars uttrykk for at hele organisasjonsprosessen var et bomskudd. Dette var motivert ut i fra Nordlys sin oppfatning av viktigheten av å bevare fakultetene i Narvik og Alta. Mens Nordlys kan tillate seg å skifte mening om organisasjonsgjennomgangen på kort varsel, så er det universitetsledelsens oppgave å følge opp de oppdrag universitetsstyret har gitt oss, som blant annet inkluderer en kritisk vurdering av om vår nåværende organisasjonsstruktur er den optimale for å kunne levere best mulig forskning og utdanning.

Ingen fakulteter er til nå foreslått nedlagt. Utvalget som har sett på faglig organisering har vurdert ulike prinsipper for organisering av universitetet. Avhengig av hvilke prinsipper man mener er de viktigste for å kunne gi best mulig forskning og utdanning, så vil konsekvensene enten kunne bli en modell som er omtrent som i dag, eller en modell som antagelig vil ende opp med færre fakultet enn i dag. 

Akkurat som for det juridiske fakultet, så mener jeg at også det kunstfaglige fakultet bør inngå i en organisasjonsgjennomgang og ikke unntas fra en slik prosess slik Stødle ønsker.

Stødle fremhever betydningen av etableringen av det kunstfaglige fakultet og de gode resultater fakultetet leverer og at det er et forbilde for andre norske universitet. Fakultetet ble etablert som en del av fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø. Hvorvidt det er etableringen av fakultetet eller fusjonen mellom høgskolen og universitetet som har gitt de gode resultatene er dermed ikke klart. Jeg mener det også er relevant å spørre om vi også ikke kan bli enda bedre.

I forrige uke ble 10 nye sentre for fremragende forskning tildelt av Norges Forskningsråd. Dette er de mest prestisjetunge forskningsbevilgninger vi har i Norge. Disse senterne får i snitt 150 millioner kroner over en tiårsperiode for å drive forskning på det høyeste internasjonale nivå.

Et av disse senterne ble tildelt institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. De får støtte til å drive forskning på høyt internasjonalt nivå med basis i kunstfaglige perspektiver. Dette viser at kunstfaglige miljøer som er organisert som en del av institutter i et bredt fakultet (det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo) kan nå opp i den aller skarpeste nasjonale forskningskonkurransen, og at organisering som et fakultet ikke er den eneste måten å skape fremragende forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Det er ikke vanskelig for fremragende forsknings- eller kunstneriske miljø å beholde sin faglige egenart, uansett hvilket nivå de er organisert på. Det som er krevende er å få disse miljøene til å dele sin kunnskap og erfaring med andre, slik at nye ideer kan oppstå og større deler av organisasjonen kan dra veksler på kompetansen i de fremste av våre fagmiljøer.

Jeg mener vi ikke vil kunne finne de beste løsninger ved å ta utgangspunkt i at enkelte fakultet skal bevare sin nåværende form uten å vurdere dem i forhold til den helheten universitetet representerer. Vi skylder både universitetet og kunstfagene å vurdere om vi kan legge rette for bedre forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, og et bedre utdanningstilbud, gjennom en annen organisasjonsstruktur. Det er ikke gitt at en annen struktur vil være bedre, men la oss tørre å stille spørsmålet. Så vil arbeidet frem mot styremøtet 15.juni vise hva som er den beste løsningen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse