Annonse
TIL PASIENTENES BESTE? Folk som aldri har satt sin fot i helsevesenet tar avgjørelser som er fundamentalt viktige for et sykehus, eller en pasientgruppe. Som at Helseforetaket i Bergen nå vil at fødende kvinner skal ut av sykehuset innen seks timer etter at de har født. Eller at Helse Nord splitter opp PCI-tilbudet i Tromsø før de har etablert hvordan de skal få dette til å gå rundt i Bodø, skrive Jorun Thørring. Illustrasjon: Colourbox / Nordnorsk debatt

Kupp-regimet Helse Nord

De har demonstrert at de ikke lytter til faglige råd. De har demonstrert at de har fått for stor forankring i den regionen der kontorene ligger. De har demonstrert at de misbruker makt. De svarer aldri på åpne brev i media.

Historien rundt Universitetssykehuset i Nord-Norge har vært et eventyr. Man etablerte mot alle odds et sykehus i ypperste klasse så langt nord. Lokket eksperter nordover. Utdannet egne folk. Studenter kom hit fra hele landet. Svært mange har blitt her, og gjort Nord-Norge til sitt.

 At systemet er skjørt, og lett kan forvitre eller gå i oppløsning, er ikke umiddelbart åpenbart. UNN framstår som en koloss, mange snakker om en «maktbastion». Det er langt fra sannheten. UNN er en arbeidsplass der det utføres helsetjenester av ypperste klasse i alle ledd. Kvaliteten har kommet gjennom hardt og langsiktig arbeid. Kvalitet fordi folk jobber, til dels jobber livet av seg. Ikke fordi de har makt.

De ansatte har kompetanse, og de beste er få. Fjern et par av dem, og en hel avdeling kan falle sammen.

Forestillingen om makt er det mange som har vært svært opptatt av. Politikerne ikke minst. Leger har alltid hatt for mye makt, mente mange. Sykepleierne var også blitt en sterk pressgruppe. I det hele tatt, det var en uting at folk som jobbet i helsevesenet blandet seg opp i hvordan styre og stell skulle foregå der!

Noe måtte gjøres. Makta måtte flyttes bort fra sykehusene, bort fra byene der de store sykehusene var lokalisert, slik at plasseringen av det styrende organ ble «stedsnøytral». Helseforetakene, med andre ord. Det var intet hinder at viktige helsepolitiske avgjørelsene kunne bli tatt av folk som aldri hadde satt sin fot i helsevesenet. Det var i grunnen det aller beste. Da var de ikke forutinntatte, og drev ikke maktkamp på egne gruppers vegne, men til pasientenes beste.

Til pasientenes beste? De samme menneskene tar avgjørelser som er fundamentalt viktige for et sykehus, eller en pasientgruppe. Som at Helseforetaket i Bergen nå vil at fødende kvinner skal ut av sykehuset innen seks timer etter at de har født. (Et spare- og effektiviseringstiltak). Eller at Helse Nord splitter opp PCI-tilbudet i Tromsø før de har etablert hvordan de skal få dette til å gå rundt i Bodø. (Splitt og hersk? For tett regional tilknytning etterhvert?)

Noen færre gylne paraplyer til helsetoppene i Norge, og vi kunne i anstendighetens navn betalt de fødende opptil flere ekstra døgn på sykehusene. Hadde Helse Nord vært det minste interessert i å lytte til fagmiljøet, kunne man funnet en mindre konfrontasjonspreget vei til løsning av PCI saken.

Fra vi i 2005 fikk Helseforetakene, har det altså gått rett nedoverbakke med Helse-Norge.

Hva er det som begynner å demre for oss når det gjelder Helseforetakene? Er sjefssjiktet der interessert i et godt og funksjonelt helsestell?

Man mistenker noe annet, etter det som er avslørt de siste ukene, og det man nå ser ved ansettelse av styreleder på UNN. Helseforetakene har vært en gavepakke til alle som ønsker en «sjefsjobb» der man styrer både sin egen arbeidsplass og det man driver med, uten noen særlig innblanding ovenfra. Man har egentlig ingen annen sjef enn helseministeren. Komfortabelt.

Media har skrevet om et utall ansatte på fete lønninger, «alle rettigheter» som gratis internett, mobil, aviser m.m, ekstra ferie med full lønn, den samme topplønnen i ny jobb selv om man ble sparket fra foretaket, og gullkantede pensjonsavtaler. Prøv å få tak i en rådgiver på kontoret i et helseforetak på en fredag. Jeg har ofte prøvd. Da er det «hjemmekontordag».

Dette er jobben hvis man ønsker makt. Det vi har sett de siste dagene rundt ansettelse av styreleder ved UNN, minner om politiske kupp i totalitære regimer vi ikke liker å sammenligne oss med. Man forbigår den eneste personen som alle kunne enes om nord for Bodø. Den mest kompetente, med tidligere fartstid i Helse Nords styre og et langvarig engasjement ved universitetet. Han kom ikke engang med i styret!

Hvorfor ikke? Fordi da han satt i styret i Helse Nord, gjorde han ikke som styret ville. Kort tid etter ble han sparket. Deretter står Vorland på allmøte med de ansatte på UNN og sier – mot bedre vitende – at han gikk av fri vilje.

Ved valg av ny styreleder ved UNN, har man for lengst bestemt seg for Ansgar Gabrielsen. Hvorfor han ble valgt, kan man bare spekulere i. «Godkjent» på forhånd av Telle/Vorland er han udiskutabelt. Helse Nords folk kommer til Tromsø og «later som» om man vil delta i en reell, demokratisk prosess og utsetter avgjørelsen i to uker. Et spill man våger å regissere tross alt bråket som har vært. Det er et slag under beltestedet på alle som har engasjert seg. Styret i Helse Nord avslører sitt sanne ansikt. De utøver makt på et så udemokratisk vis at man knapt kan tro det.

De har demonstrert at de ikke lytter til faglige råd. De har demonstrert at de har fått for stor forankring i den regionen der kontorene ligger. De har demonstrert at de misbruker makt. De svarer aldri på åpne brev i media. Og de har demonstrert et udemokratisk og eneveldig styresett ved å overkjøre enstemmige anbefalinger fra de øverste lokalpolitiske og faglige organer. Ansetter de nå mennesker i UNN-styret de tror vil være lojale, og som de vil ha i sin hule hånd når viktige avgjørelser skal tas?

Jeg tror de vil oppleve det samme som Mæland nå gjør i Finnmark. Man terger bare folk nordpå inntil et visst punkt. Så er det nok.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse