Annonse
UNN: Pasienthotellet som er under bygging på UNN er bare en av flere store investeringer sykehuset skal gjøre og som fører til de store innsparingene som nå også ser ut til å ramme rus- og psykiatrifeltet.

Kuttene i psykiatrien

UNN skal kutte kostnader i stor stil og særlig kuttene innenfor psykiatrifeltet møter en ganske massiv bølge av protester fra fagfolkene i psykiatri.

Den norske vellykkethetens bakside ser ut til å være sosial ensomhet, angst og depresjoner, og den rammer bredt. Ikke minst er det skremmende at så mange unge sliter med psykiske plager

I mange år nå har det vært bred politisk enighet om at helse-Norges psykiatriske tilbud har vært for mangelfullt og måtte forsterkes. I et rikt samfunn som det norske, preget av høy grad av trygghet, ser det likevel ut til at forbløffende mange mennesker sliter med psykiatriske plager av forskjellig art.

Den norske vellykkethetens bakside ser ut til å være  sosial ensomhet, angst og depresjoner, og den rammer bredt. Ikke minst er det skremmende at så mange unge sliter med psykiske plager. 

Mange som er i denne situasjonen søker til antidepressiva og rusmidler for å lindre det vonde. Dessverre faller stadig flere inn i denne kategorien, og veksten av pasienter med tunge dobbeltdiagnoser på rus og psykiatri ser ikke ut til å stanse.

Derfor har det også vært en omforent politisk prioritering nettopp å styrke rus og psykiatri-feltet kraftig. På denne bakgrunn blir det noe uforståelig hva slags prioriteringer Universitetssykehuset i Nord- Norge (UNN) opererer med for tiden.

Sykehuset skal kutte kostnader i stor stil og særlig kuttene innenfor psykiatrifeltet møter en ganske massiv bølge av protester fra fagfolkene  i psykiatri.

I et bekymringsbrev til UNN-direktør Tor Ingebrigtsen og sykehusets styre fra legene og psykologene ved Psykisk helse- og rusklinikk (PHRK), gir de utrykk for at de økonomiske prioriteringene på UNN nå har nådd et nivå som setter det psykiatriske behandlingstilbudet i fare. For PHRK innebærer dette at man for 2015 er pålagt innsparinger i størrelsesorden 20 millioner kroner. 

Vi kan ikke sitte stille og se på at dette skjer, sier legene og psykologene til Nordlys. De frykter at kuttene UNN har planlagt vil ramme på en usosial måte, ved at de går ut over de aller mest utsatte. Innskrenkinger i behandlingstilbudet ved nedleggelse av Rus- og psykiatriposten (ROP) vil etter deres mening ramme de aller sykeste pasientene.

Det er etter vår mening ikke gitt argumenter fra UNNs side som kan legitimere konsekvensene av kuttplanen. UNN-ledelsen bør forklare seg for den offentligheten de er satt til å tjene.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse