Annonse
Er det noen i administrativ og politisk ledelse som i det hele har tanker om å likebehandle kommunens innbyggere? skriver SV-politiker Tryggve Enoksen i Kvænangen. (Foto: Ole Åsheim)

Ekstrem forskjellsbehandling av kommunens innbyggere

I sommerens siste kommunestyremøte kjente jeg at nå var «bøtta full».

Mens undertegnede blir klubbet for «hårreisende påstander?» av ordfører, avstedkommer hånfliringen ingen reaksjon fra dirigentbordet!

Etter å ha hørt på 25 minutter med informasjon om hvor fint utemiljø det skal bli rundt den nybygde skolen i sentrum, en skole bygd på ressursene av 5 nedlagte grendeskoler, kjente jeg behov for en større utblåsing. Det nye utemiljøet er pr. dato kostnadsberegnet til vel 10 millioner, (så langt), og skal blant annet ha grønt amfi, parkourområde, klatrevegg, sandvolleybane, osv. Det hele planlagt og tegnet til en kostnad av nærmere 1 million! Samtidig må foreldre og ansatte i Badderen barnehage sette opp sine lekeapparater på dugnad. For å få økonomi til overinvesteringene i sentrum, må distriktene drives på dugnad!

I sentrum er ingen investering for stor. Investeringene initieres av sentrumsboere som arbeider i administrasjonen, planlegges av de samme og kommer først og fremst til gunst for deres eget bomiljø. For meg virker det som om administrasjonen i Burfjord KUN jobber for sine egne behov og ønsker.

Gjør avtaler før vedtak: Om selve uteområde rundt den nye skolen hefter det flere tvilsomme forhold. For det første hadde administrasjonen gjort avtale med landskapsarkitekt før saken blei lagt fram for kommunestyret. I tillegg blei selve konseptet først presentert direkte på møtet den 24. juni. Et konsept som blant annet bygger på ren segregering av klassetrinnene delt opp i SFO, småskoletrinnet, mellomtrinnet og ungdomsskolen med hver sine uteområder. Bare dette er svært kostnadsdrivende og nokså meningsløs ut fra mitt synspunkt i en skole med 100 elever! I et møte med 26 saker på sakskartet blir dette framlagt som tilleggssak!

Tross dette går min reaksjon først og fremst på den ekstreme forskjellsbehandlingen av kommunens innbyggere. Tiltak for bomiljøene utenom Burfjord sentrum er helt fraværende for administrasjonen. Er noe i det hele gjennomført, har det som regel kommet etter lang «kamp» med administrasjonen.

I tillegg reager jeg kraftig på alle løgnene og gjentatte manipuleringer i saksframstillinger. I tillegg blir jeg opprørt over sjikane, hånfliring og usannheter som ofte rammer personer og innbyggere som tydeligvis ikke ansees som verdige til å få være med å ta del i kommunens ressursbruk.

Jeg vil her komme med en del konkrete eksempler på hvordan dette arter seg og vil ta for meg en del saker fra mine siste 15 år som medlem i Kvænangen kommunestyre.

Saboterer kommunestyrevedtak. Første sak dreier seg om utbygging av TU-bygg, skole og barnehage i Burfjord. Omkring 2005 bestemte Kvænangen kommune seg for å gjøre investeringer i disse byggene, For å få kostnadene ned og få til gode løsninger, gjorde kommunestyret vedtak om at planlegging og bygging skulle samordnes. En samordning blei ikke godtatt av administrasjonen og vedtaket blei bevisst sabotert. Etter mye fram og tilbake, greide administrasjonen å samle oppslutning for av TU skulle bygges først. Dermed blei det satt i gang et storstilt prosjekt med nye boligområder, omlegging av vei, vann og kloakk, planer om fjernvarmeanlegg m.m. Alt dimensjonert for bymiljø i kommuner med innbyggertall flere ganger større enn Kvænangen.

Deretter var det barnehagens tur. En barnehage, som etter administrasjonens framlegg var ulovlig både for ansatte og barn, måtte fraflyttes så man kunne komme inn i en splitter ny i dimensjon «high class». Den samme «ubrukelige» barnehagen var imidlertid god nok til skole for hele ungdomstrinnet etter at den samme administrasjonen hadde manipulert rundt slik at den siste distriktskolen var nedlagt. Manipuleringen gikk blant annet ut på at administrasjonen tvangsendte en konflikt fra sentralskolen til distriktskolen, samt kjøpte elever over fra grendeskolen blant ved å tilby gratis skolefritidsordning til elever som byttet skole.

To løgner i samme setning. I saksframlegget til kommunestyresak 68/16, skolestruktur, står blant annet følgende:

«På grunn av at skolekretsgrensa er lagt til toppen av Baddereidet betaler kommunen i dag ca kr 260.000 pr år for skyss til Burfjord for de barneskoleelevene som bor i Dorras/ Undereidet.»

Troms fylkeskommune sier derimot at dette er rein løgn. For det første sier fylkeskommunen at de ikke har sendt en slik regning, men i tillegg sier de at så lenge denne kretsgrensen består vil de heller ikke sende en slik regning.

Jeg sendte en sak på dette til Kvænangen kommune der jeg blant annet skrev: «Undertegnede ser på dette som et bevisst forsøk på å villede kommunens øverste folkevalgte nivå. Slik saksbehandling kan ikke aksepteres og jeg kommer til å følge opp dette forhold.

Vedlagt dette brevet ligger også kommunens etiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret i 2007. Jeg ønsker at dette legges fram for kommunestyret med tanke på revisjon og grundig debatt i hele den kommunale organisasjon med spesielt oppmerksom på punktene 1, 2 og 3.»

Hva gjør ordfører (Eirik Mevik) og administrasjon med en slik henvendelse? Jo, de legger den i en skuff og sørger for at ingen for tilgang til saken.

Skjenkeløyve. Ved oppstart av Verddeturneringa (2007) blei det søkt om utvidet skjenkeløyve fram til klokka 02.00. Administrasjonen la saken fram for formannskapet med positiv innstilling uten at den ruspolitiske planen var med i saksframlegget. I planen hadde kommunestyret gjort vedtak om at: «formannskapet kan gi lov til skjenking fram til kl. 01:00» Formannskapet tillot derfor bare skjenking i henhold til planen.

Samme år var det valg og på valgstand blei jeg angrepet av en framtredende ansatt i administrasjonen. Jeg fikk høre hvilken unyttig politiker jeg var som «slo bein under frivillig arbeid blant barn og unge», framført med mye aggresjon. Argumentet om at vi bare fulgte kommunestyrevedtaket beit ikke på ham, selv etter at jeg sendte vedtaket til ham.

Dette høres kanskje ut som en «fillesak», men er noe mye verre. Det er bare et av mange utspill fra Kvænangens administrasjon for å sette politikere i dårlig lys. Mens man utad greier å skape inntrykk av uvillige og vanskelige politikere, underslår man administrasjonens oppgave om å legge fram opplysninger som er relevant for å belyse saken og gjøre kvalitetssikrede vedtak. Her skulle selvsagt administrasjonen sjøl ha gitt negativ innstilling under henvisning til ruspolitisk plan.

Metoden for å henge ut politikere etter ovenstående modell har administrasjonen brukt flere ganger med stor suksess. Viktige vedtak fra kommunestyret holdes skjult for publikum og folkevalgte. Det lages positive innstillinger som er i strid med lover, vedtak og retningslinjer. Politikere som prøver å følge regelverk blir da et lett offer på bygda. De kan henges ut som sirompa, negative og bakstreverske.   

Når undertegnede forsøker å reise en debatt om psykologien bak kommunens ekstreme forskjellsbehandling av kommunens innbyggere, blir jeg møtt av høylytt hånflir, hoderysting og stygge blikk fra flere i Ap-gruppa. Mens undertegnede blir klubbet for «hårreisende påstander?» av ordfører, avstedkommer hånfliringen ingen reaksjon fra dirigentbordet!

I tillegg advarer ordføreren (undertegnede m.fl?) mot å skape motsetninger i kommunen. Jeg vil derimot spørre ordføreren hvem han mener skaper motsetninger? Jeg lurer også på om han har noen tanker om hvordan han, administrasjonen og kommunestyret kan bekjempe forskjellsbehandling og sikre at alle innbyggere skal føle at de er like verdifulle og verdsatt av både kommunestyret og ansatte i Kvænangen. Er det noen i administrativ og politisk ledelse som i det hele har tanker om å likebehandle kommunens innbyggere?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse