Annonse
Foto: Stian Eliassen

Kvalitet og autentisitet vinner i det lange løpet

Fra en entusiast til en annen: jeg ønsker å høre mer om erfaringene fra den første snuoperasjonen og å høre om utfordringene som man står i

Snuhavnentusiast Fred Persen skriver i iFinnmark at Sametinget burde bry seg om de grunnleggende faktorene for regional nærings- og kulturutvikling i Porsanger. Da er det fint at jeg som også er entusiastisk i forhold til at Porsanger har turt å tenke større og ikke minst satset omtrent alt for å kunne nå i havn med det ambisiøse snuhavnprosjektet får anledning til å kommentere Persens innlegg! Sametinget bryr seg om de grunnleggende faktorene for regional nærings- og kulturutvikling i Porsanger! '

Fred Persen skriver at han ikke får svar fra Sametinget på henvendelser. Jeg beklager at Persen ikke har fått svar på henvendelser. Det jeg kan kommentere særlig er at  jeg i slutten av oktober 2013 fikk en henvendelse fra Fred Persen via administrasjonen på Sametinget. Vi gjennomførte da ett møte med Porsanger i Utvikling den 4. november som direkte respons på denne henvendelsen fra Persen. Imidlertid var det ikke Persen som møtte på dette møtet, det var Alf-Emil Paulsen og Hege Jernsletten. Altså fikk vi i stand ett møte på halvannen ukes varsel.

Videre hadde Sametinget også den glede av å bevilge kroner 308.000 til prosjektet i juli 2014. Sametinget har også under forrige sametingsråd støttet opp om prosjektet. Sametinget har støttet prosjektet med 908 000 kroner.

Sametinget har også støttet opp om flere gode næringssøknader fra Porsanger i denne perioden. Søknadene har rettet seg mot jordbruk, fiskerier, videreutvikling av rørleggerfirma, forprosjekt til hotell og mange andre gode prosjekter. Jeg er sikker på at dette er viktig for næringslivet i Porsanger. 

Jeg er også glad for Fred Persens store engasjement i mange viktige saker i Porsanger. Han nevner selv i sitt innlegg sin innsats i både idrettslaget STIL, Midnattsrocken og NTCP. Vi trenger lokalt engasjement på mange arenaer, og jeg vil gi stor ros til Persen som er en av de mange som er engasjert i viktig arbeid lokalt. 

Når det gjelder selve snuoperasjonen, så er jeg også veldig glad for at lokalt næringsliv grep sjansen og stilte opp med langåpne butikker i denne sammenhengen. Jeg er enig i at cruiseturistene skal få en best mulig opplevelse i Finnmark og at lokalt næringsliv skal ha størst mulig effekt av turiststrømmen. Dette er viktig, for det er omkring denne målsetningen jeg ser at vi kan samhandle og sikre den aller beste kvalitet og autentisitet i videre arbeid for å gi våre besøkende de beste opplevelsene. 

Det er derfor viktig for meg å understreke at jeg ikke har “innkalt” til noe oppvaskmøte, men har ønsket å få treffe næringsforeningen og PiU for å få høre om de første erfaringene med en snuoperasjon. Det var ikke noe problem å få treffe PiU og næringsforeningen, de responderte samme dagen da jeg ringte på en positiv og god måte. 

Jeg vil også gjenta det budskap jeg har gitt uttrykk for tidligere til PiU - at Sametinget gjerne er en lagspiller for de gode næringsprosjektene rundt denne snuoperasjonen. Et annet aspekt som kan ha interesse er at erfaringene fra prosjektet Samisk reiseliv hittil er tydelige med tanke på behovet for å sikre både kvaliteten og autentisiteten i opplevelsene i samiske reiselivssatsninger. Jeg trur at det er en nøkkel til å sikre at tilreisende husker oss og vårt område, nemlig høy kvalitet i utmerkede opplevelser og tilbud. Likevel er det unektelig slik at hver og en av reiselivsaktørene er ansvarlige for de tilbud og reiselivsprodukter som de leverer. Hver og en leverandør svarer for de etiske aspektene og kvaliteten i tilbudet de selger. Jeg trur at alle som forsøker å leve av turistvirksomhet er opptatt av dette. De vet at de ikke kan leve av en virksomhet som ikke innfrir både på kvalitet og god omtale. 

Cruiseturisme er krevende i den forstand at turistene er innom mange steder på sin reise, og at de ofte ikke har tid til noe omfattende opplegg når de er innom. Det bør likevel ikke hindre god og kvalitativ tenking omkring dette. Vi har alt å vinne på at de tilreisende gjestene reiser hjem med følelsen av at de fikk så alt for lite tid sammen med oss. Håpet er at de forteller andre om den gode opplevelsen eller at de velger å komme tilbake ved en annen anledning for å få oppleve enda mer. 

Derfor vil jeg avslutte fra en entusiast til en annen: jeg ønsker å høre mer om erfaringene fra den første snuoperasjonen og å høre om utfordringene som man står i. 

Jeg håper på et godt og konstruktivt møte. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse