Annonse

Kvalitet i pasientbehandling sammen med UNN

Det er krevende å drive to akuttsykehus med grunnlag i befolkningen i Finnmark, samtidig som vi har en desentralisert struktur som blant annet omfatter samisk helsepark. Planene om å bygge opp sykehustjenestene i Finnmark står fast. Prosessen om å etablere flere tilbud innenfor spesialisthelsetjenesten i Alta skal også fortsette. Dette er viktig for befolkningen og for de som trenger spesialisthelsetjenester.

Pasientene i Finnmark har allerede i dag høy tillit til UNN. Helsetilbudet i hele Nord-Norge er avhengig av et faglig sterkt miljø på UNN og dette må gjenspeiles i den nye organiseringen slik at vi får utnyttet kompetansen på en best mulig måte. Selv om det blir påstått, har Høyre aldri ment at omorganiseringen handler om å spare penger. Vi må drifte smartere for å sikre at vi har kompetanse som kommer pasientene til gode.

Høyre er opptatt av at vi skal ha en bærekraftig helsetjeneste for fremtiden. I statsbudsjettet for 2019 ble utbyggingen av nye Hammerfest sykehus finansiert, rett før jul åpnet det nye sykehuset i Kirkenes, klinikk Alta er under oppføring, og det samme gjelder samisk helsepark i Karasjok. Infrastrukturen for fremtidens helsetjeneste i Finnmark er derfor bygget, finansiert og besluttet.

Det er allerede et tett samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og UNN. Ved å fjerne unødvendige administrative skiller, vil pasientene få et mer helhetlig tilbud. Mange pasienter fra Finnmark behandles i dag både ved UNN og Finnmarkssykehuset, og et slikt grep vil skape en mer sømløs organisering rundt den enkelte pasient. Samtidig er det viktig å understreke at prinsippet om stedlig ledelse fortsatt er en sentral forutsetning.

Høyre ønsker at Finnmark skal få et kvalitetsløft, dette ønsker vi gjennom tettere samhandling med miljøet på UNN. Målet med hele omorganiseringen skal være å styrke sykehustilbudet til befolkningen, og sikre pasient behandling med høy kvalitet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse