Annonse
Lokalsykehusene, som Lofoten sykehus (bildet), skal slett ikke legges ned, men tvert imot få en styrket rolle i fremtidens sykehustjeneste, skriver de nordnorske fylkeslederne i Høyre i sitt tilsvar til UNN-lege Mads Gilbert. Foto: Lofotposten

Tull, Gilbert! Lokalsykehusene skal styrkes

Vi må evne å se fremover uten dommedagsprofetier. Så får det heller være at ikke alle lokalsykehus kan tilby alt.

Regjeringen har overhode ingen planer om å legge ned lokalsykehus eller behandlingstilbud. Det regjeringen vil, er at man i tide skal planlegge for hva man skal gjøre i framtida, nettopp for å gi et best mulig tilbud til alle pasientene, der kvaliteten tilfredsstiller nasjonale kvalitetskrav og der pasientsikkerheten står i høysete.

Samfunnsdebattanten og Rødt-politikeren Mads Gilbert går i Nordlys 19.januar sterkt ut mot helseminister Høie og regjeringa sin sykehuspolitikk. Gilberts mantra er at ‘’helseminister Høie med alliansepartnere i FrP’’ har bestemt seg for å legge ned et antall lokalsykehus, deriblant Narvik og Lofoten sykehus. Hans påstand er at å frata et sykehus kirurgisk akuttberedskap vil være det samme som å legge ned. Dette er med all respekt bare tull, og avslører først og fremst at Gilbert har en politisk agenda for å påstå dette. Lokalsykehusene vil tvert imot få en styrket rolle i fremtidens sykehustjeneste.

Tilgangene på fagfolk er begrenset og det vil bli enda vanskeligere å rekruttere i tida framover med større grad av spesialisering, og stadig mer teknisk avansert og kostbart utstyr. Man kan selvfølgelig velge å lukke øynene, stå på videre som om alt kan være som før slik Gilbert øyensynlig ønsker – eller man kan gjøre som helseministeren ønsker – planlegge for den utviklinga vi ser kommer.

Det bygges nytt sykehus i Kirkenes. Det planlegges nytt sykehus i Hammerfest. Det opprettes et omfattende spesialisthelsetilbud i Alta. Det bygges et avansert Pet-senter på UNN i Tromsø og A-fløya vil, når den blir ferdig, framstå som noe av det beste som kan framskaffes.

Det planlegges nytt sykehus i Narvik – et sykehus der man nå har mulighet for å legge til rette for et lokalsykehus som kan ta i seg alle de nye ideene, og som kan imøtekomme de endringene vi ser. I Bodø foregår det ei omfattende ombygging og utvidelse av sykehuset.

I Vesterålen har man nettopp åpnet et nytt moderne lokalsykehus. På Helgeland foregår det nå en prosess for bygge nytt sykehus. Og sist men ikke minst: Vi må ikke glemme at helsetjenesten ikke bare skal være somatikk og kirurgi. Tilbudet til psykiatriske pasienter og til personer med rusproblemer skal også videreutvikles og prioriteres i tida framover. Helseministerens visjon om ‘’Pasientens helsetjenester’’ må realiseres gjennom fokus på kvalitet og pasientsikkerhet.

Det forutsetter at vi tar inn over oss de utfordringene vi får med endringen i alderssammensetningen i befolkninga, og ikke minst at vi følger med på den teknologiske utviklinga. Dette vil nødvendigvis føre til endringer, i sykehusene, i den prehospitale tjenesten og ikke minst i kommunene. Vi må evne å se fremover uten dommedagsprofetier. Så får det heller være at ikke alle lokalsykehus kan tilby alt. Det viktigste for pasientene som trenger det er å komme til det sykehuset som kan og er gode på det pasienten har behov for.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse