Annonse
Mens vi venter på en ny kvaløyforbindelse, må det tas grep for å bedre trafikkflyten og gjøre det litt bedre å bo på Kvaløya, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser Sandnessundbrua. Foto:Torgrim Rath Olsen

Dette må vi gjøre, mens vi venter på ny forbindelse til Kvaløya

Til Tenk Tromsø, Statens Vegvesen, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune:

Vi ser fram til å bli tatt med i det videre arbeidet med å løse de trafikkale utfordringene på Kvaløya.

Det vil etter alle solemerker gå litt tid før vi har ny Kvaløyforbindelse. Derfor ønsker utviklingslaget i Ersfjord, Kvaløysletta bydelsråd og Kaldfjord og Eidkjosen bydelsråd å bidra til bedret trafikkavvikling på Kvaløya på litt kortere sikt. Det er satt ned en arbeidsgruppe som vil arbeide med å sette fokus på de viktigste trafikktiltakene som er nødvendige for å gjøre livet på Kvaløya litt bedre.

Arbeidsgruppen har vært samlet, og ønsker å anbefale noen få tiltak som på kort sikt kan øke bruken av kollektivtransport, redusere personbiltrafikken til og fra Kvaløya, gi bedre flyt i trafikken og på den måten redusere kødannelse og forurensning, og øke trivselen.
Gjennom arbeidsgruppen vil vi utviklingslag/bydelsråd gjerne være med i prosessen.

Vi ber derfor om å bli holdt orientert om hva som planlegges og når det tenkes gjennomført. Og vi vil gjerne bidra med vår kunnskap om lokalområdet, med forslag og gode idéer. Det er flere tiltak som må til for å lykkes:

  • Bussen må raskere fram
  • Buss må være vesentlig rimeligere enn bil
  • Det må være enkelt å komme seg til bussen

Bussen må raskere fram

Skal bussen klare konkurransen mot privatbilen, må reisetiden med buss gjøres kortere. Å bruke dobbel tid til og fra jobb sammenliknet med bil, er det veldig enkelt å velge bil. Eneste måten bussreisen kan bli raskere på enn i dag, er å gi bussen egne traséer der den ikke må stå i samme kø som bilen. Tenk Tromsø har i ett av folkemøtene som ble holdt for et par år siden skissert en separat busstrasé hele vegen fra Eidkjosen til bussterminalen på Kvaløysletta. Det ser ut som om arbeidet med busstrasé på Kvaløya stoppet opp da det viste seg at den nye busstraséen på Strand var litt uheldig utformet. Dette arbeidet må tas opp igjen umiddelbart, og løsning må finnes. Busstraséen må også føres videre sørover fra Storelva helt til Eidkjosen.

Buss må være vesentlig rimeligere enn bil

I motsetning til busstransport, gir transport med egen bil stor frihet. Det er ikke så veldig hensiktsmessig å ta buss til og fra jobb dersom unger skal leveres og hentes i barnehage, eller om man har andre ærender på veg hjem fra jobb. Skal bussen hevde seg i konkurranse med privatbilen,
må reisekostnaden bli vesentlig rimeligere enn i dag. Det planlagte bomsystemet vil øke prisen på reise med personbil, og slik bidra til at prisforkjellen mellom buss og privatbil øker. Men vi tror ikke dette er nok. Reisekostnaden på buss må reduseres i tilllegg, spesielt på distriktsrutene.

Slik prisstrukturen for bussreiser er i Tromsø kommune i dag, er det ikke mange som bruker distriktsrutene. Det er billigere, enklere og gir større frihet å bruke egen bil. En flat billetttakst i hele kommunen ville gitt sterke insentiver til å la bilen så igjen ute i distriktet.

Det må være enkelt å komme seg til bussen

Nylig ble parkeringplassen ved bussterminalen i Eidkjosen utvidet, og flere har fått muligheten til å kjøre til bussterminalen og ta bussen inn til byen derfra. I dag finnes dette kun i Eidkjosen. Slik “park and ride” skulle flere hatt anledning til, spesielt de som kommer nordfra mot Slettaelva. Vi
anbefaler at det anlegges parkeringsplass ved alle endeholdeplasser for byrutene, for å redusere behovet for biltrafikk inn mot byen.

Noen steder er det med livet som innsats man går som fotgjenger til bussholdeplassen. Bussholdeplassene på østsiden av fylkesvei 862 på strekningen Eidkjosen til Storelva kan være gode eksempler på dette. På disse 4 kilometerne er det én fotgjengerovergang, og ingen gangvei på
østsiden av veien. Man er henvist til å krysse der det måtte passe, og er det noen meter til nærmeste busslomme, er man henvist til å gå i vegbanen på en relativt godt trafikkert vei. Noen flere fotgjengeroverganger på denne strekningen er helt nødvendig for å redusere risikoen ved å ta
bussen.

Dette er noen få viktige tiltak som vi ser som helt nødvendige på kort sikt. Dette er løsninger som allerede burde vært satt i verk, etter vårt syn. Vi ser fram til å bli tatt med i det videre arbeidet med å løse de trafikkale utfordringene på Kvaløya.

Med vennlig hilsen, for Utviklingslaget i Ersfjord, Bydelsrådet på Kvaløysletta, Bydelsrådet i Eidkjosen og Kaldfjord:

Alf Inge Iversen

Kvaløya, den 10. november 2018

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse