Annonse
KVALØYFORBINDELSEN: Utviklingslag og bydelsråd på Kvaløya vil ha Kvaløyforbindelsen ut av bymiljøavtalen og inn på et senere tidspunkt, etter flere utredninger fra Statens Vegvesen.

Kvaløyforbindelsen – hva bør vedtas?

Målet vårt er en best mulig løsning for samfunnet, en løsning som står seg også om 40 år. Utredningene så langt har ikke gitt oss grunn til å tro at den beste løsninga er bru til Selnes. Kanskje grundigere utredninger kan gi et annet bilde?

Det har vært ganske tydelig i debatten at det til tross for utredningene som er gjort av Statens Vegvesen fortsatt er noen ubesvarte spørsmål. Disse spørsmålene må besvares før bygging kan skje.

Utviklingslagene på Kvaløya, Vikran og Søndre Ringvassøy, samt Kaldfjord og Eidkjosen bydelsråd har fått noen avisoppslag der vi argumenterer for grundigere utredning av Kvaløyforbindelsen. Enkelte har fått det inntrykk at denne arbeidsgruppen er i mot bymiljøavtalen, imot bompengefinansiering, og imot å bygge ny forbindelse til Kvaløya. Slik er det ikke. Vårt mandat er Kvaløyforbindelsen, og vi jobber for en best mulig ny forbindelse til Kvaløya. Vi ser at en bymiljøavtale er underveis, og vi ønsker ikke å stikke kjepper i hjulene der.

Det er Kvaløyforbindelsen som er vårt mandat, og her ser vi at videreføring av argumentasjonen til begge sider av debatten lett kan føre til at at det går prestisje i saken. En slik utvikling forhindrer gode løsninger fordi prestisjen kommer i veien, og man graver seg ned i skyttergraver på begge sider. Da vil ikke bare samfunnet, men også politikerne bak stå som tapere, uansett hvorvidt avstemminger vinnes eller tapes.

For å unngå en slik utvikling, vil vi foreslå en justering av ordlyden i den delen av vedtaket om bymiljøavtalen som skal gjøres i kommunestyret. En justering som ikke låser bymiljøavtalen til én spesifikk trasé over eller under Sandnessundet. Og som åpner for grundigere utredninger og konsekvensanalyser.

Det har vært ganske tydelig i debatten at det til tross for utredningene som er gjort av Statens Vegvesen fortsatt er noen ubesvarte spørsmål. Disse spørsmålene må besvares før bygging kan skje. Nødvendige utredninger kan komme til å vise at direkte eller indirekte kostnader øker voldsomt (for eksempel at skipsleden må stenges for større skip dersom bru velges), eller at fordelene ved et annet alternativ blir større enn først antatt. I så fall vil det være en fordel at man ikke er for låst til den ene løsningen.

Vi ser to løsninger på dette dilemmaet. Enten ta Kvaløyforbindelsen ut av bymiljøavtalen. Eller beholde Kvaløyforbindelsen i bymiljøavtalen, men legge inn rom for grundigere utredning før man spikrer endelig trasé. I begge tilfeller må kortsiktige tiltak som bedrer trafikkflyt og kollektivløsninger til/fra Kvaløya gjennomføres.

Målet vårt er en best mulig løsning for samfunnet, en løsning som står seg også om 40 år. Utredningene så langt har ikke gitt oss grunn til å tro at den beste løsninga er bru til Selnes. Kanskje grundigere utredninger kan gi et annet bilde?

Å komme i gang med bymiljøavtalen kan være viktig for byen, for samfunnet, for politikerne. Vi ønsker ikke å stå i vegen for den, eller å forsinke den på noen måte. En liten justering av ordlyden som angår Kvaløyforbindelsen kan gi et bedre beslutningsgrunnlag når beslutning må tas. En slik justering vil gi trygghet for at politikerne får anledning å velge den beste løsningen for en ny kvaløyforbindelse. Og til sist, en slik justering kan hjelpe politikerne til å unngå at det går prestisje i saken.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse