Annonse

Kvaløysletta sykehjem - snart historie

Kvaløysletta Sykehjem visjon gjennom mange år om å være et ”levende hus som skal gi meningsfylte dager til alle” er ikke snart ikke lenger mulig å følge.

Vi er i en omstillingsprosess vi ikke unner noen andre. Sykehjemmet skal ”midlertidig nedlegges” i følge konstituert avd.direktør i Helse og Omsorg, Margrethe Kristiansen. Dette skriver hun i en e-post til alle ansatte i september. Men hva som ligger i ”midlertidig nedlegging” vet ingen. Det er ingen konkret plan. Vi vet bare at Tromsø Kommune må styre ned og spare penger, og nok en gang går det ut over den mest sårbare delen av befolkninga, de eldre.  Tromsø Kommune sine grunnleggende verdier som, respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit (RÅMAT)er lite verdt i denne sammenheng.

Kvaløya mister et viktig møtepunkt for barn, unge og eldre. Her legges grunnlaget for forståelse og tillit mellom de eldre, barn og unge, som kanskje senere vil utdanne seg i eldreomsorgen. Det er også et stort tap for bydelen. 

Sykehjemmet har også et stort antall studenter i løpet av et år. Nå vil det medføre at presset på de andre sykehjemmene blir større. Studentene vil ikke få den kvaliteten på praksisen som de har krav på. Det er ikke betryggende å tenke på sykepleiermangelen som allerede nå er merkbar.

De siste dagene har vi ansatte blitt informert om våre nye arbeidsplasser. Noen få står uten tilbud, andre har fått tilbud om jobb i andre deler av helse-og omsorg og flesteparten har fått jobb på andre sykehjem. Det vil medføre store endringer for de fleste av oss. Spesielt for de som må bytte til en annen del av helsetjenesten. Det vil kanskje medføre at noen velger å forlate helsetjenesten og starte på nytt et annet sted. Det blir et stort tap å miste meget dyktige medarbeidere, både med og uten fagutdanning.

Det er ikke avklart når vi skal flyttes over.  Det er lite som tyder på at sykehjemmet står tomt til 01.01.21. I mellomtiden går vi i følelsesmessig berg -og dalbane. Vi kjenner på sorg, sinne og maktesløshet. Alle som har vært i en omstillingsprosess vet at det er en påkjenning.  Vi har gått slik helt siden januar. Det kjennes i hele kroppen. Det gjør noe med motivasjonen til å gjøre en god jobb videre. Det har vært lite informasjon fra øverste ledelse og vi har vært mest overlatt til oss selv. Det som har vært nytt har vi lest i media som alle andre.

Sykehjemmet har vært arbeidsplassen til mange av oss gjennom flere år. Noen har vært her siden det åpnet i 1981. Det er ikke ”bare” en arbeidsplass. Vi er her også fordi vi trives sammen med gode kollegaer og har et spennende fagmiljø. Mange av oss bor også i nærmiljøet og slipper unna kø og rushtrafikk. Enkelte får nå lang reisevei som ikke lar seg kombinere med familieliv.

Vår fagkunnskap er bygd opp av erfaringer gjennom mange år. Hver og en ansatt er unik og bidrar med sin kunnskap. Vi har deltatt i mange spennende fagutviklingsprosjekter, blant annet ”Trygghetsstandard i sykehjem”. Det meste av det vi jobbet fram der, er nå ikke mulig å gjennomføre. Det meste er lagt på is. Nå er det oppbruddstid. Det siste året har kun et fåtall av oss fått delta på kurs, det er for kostbart. I tillegg har selvfølgelig Corona pandemien gjort sitt.

Sykehjemmet sine 49 beboere skal nå flyttes til andre sykehjem. Ingen vet hvor og når. Når blir det ledig plass? Hvem skal flyttes først?   Mange spørsmål og ingen svar. Alle vet at det er mangel på sykehjemsplasser. Nå blir mangelen å øke. I sin siste sårbare fase av livet skal våre beboere nå flytte igjen. Til et nytt hjem, med nye mennesker og nye rutiner. Det tar tid å bygge opp gode relasjoner når du er gammel og skrøpelig.  Noen av dem har flyttet rundt i systemet mange ganger før de kom til oss.  Dette er mennesker og ikke ”løpenummer” som skal flyttes rundt.

Som ansatt jeg meget skuffet over hele prosessen Tromsø Kommune og politikerne har startet. Dette er ikke verdig eldreomsorg. Eldrebølgen er på tur og den har vært kjent  i mange år. Tromsø Kommune burde hatt en god plan og gitt god informasjon fra start. Da hadde både vi, beboere og deres pårørende følt oss mer ivaretatt og trygge på at eldreomsorgen er et prioritert område. Nå skinner det igjennom at det er andre områder som er viktigere.

Mitt største håp nå er at Tromsø Kommune og politikerne innser sine feilprioriteringer og forstår at Kvaløya trenger et eget sykehjem ! Bygg nytt sykehjem, så kan ansatte og beboere være i fred her vi er nå til det nye er ferdig.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse