Annonse
NORDLYSBYEN: Alta kan bli senter i en ny storkommune med innlemming av Kvænangen og Loppa. Foto: Nordlys/arkiv

«Kvenfjord(ene) kommune» – et hav av muligheter!

Felles historie med blandet kvensk, norsk og samisk befolkning og tradisjonelle næringsveier som fiske og jordbruk, forbinder, skriver Stig Harby om tre kommuner som kan bli én.

Ved å bestemme seg for Troms fylke, vil da denne nye «Kvenfjord(ene) kommune» ha nok «kjøttvekt» for å skape en ny giv.

I sammenheng med kommunereformen føres det samtaler for en mulig sammenslåing av Kvænangen, Loppa og Alta kommuner. Det er bra at en slik sondering finner sted, da det jo ikke er så usannsynlig at over hundre år gamle kommunestrukturer ikke nødvendigvis er de som fortsatt er best skikket for dagens lokalbefolkning og enda mindre for fremtidens utfordringer og krav her – selv om mange kanskje kan finne det utrygt å måtte vurdere også nye stier i terrenget som man enda ikke helt vet hvor de kommer ut igjen. Men også her, som med alle ekteskap forøvrig, og selv om en slik beslutning som tas til «evig tid» bør vurderes vel – å forbli evig single kun fordi at man aldri klarer å bestemme seg, ønsker vel heller innerst inne de aller færreste. 

Kvænangen, Loppa og Alta kommuner utfyller hverandre meget vel og kan bidra med mange fordeler til hverandre i et fremtidig lykkelig «kommuneekteskap». Felles historie med blandet kvensk, norsk og samisk befolkning og tradisjonelle næringsveier som fiske og jordbruk, forbinder. De mange lignende utfordringer, geografien og et felles ønske om å skape noe positivet og fremtidsrettet for sin befolkning likeså.

Alta kommune kan her bidra til felleskapet med større ressurser, bedre infrastruktur og bredere fagmiljøer i både det offentlige og i det private næringsliv. Og Kvænangen og Loppa kan bidra med et mere sunt og balansert bosetningsmønster i en ny stor kommune og videre styrke strøkene i den nye felleskommunen utenfor hoved tettstedene her – også innenfor dagens Alta kommune.

Undertegnete registrerer at kommunene Kvænangen, Loppa og Alta fører en god dialog seg i mellom og at man her har blitt enige om Alta kommune som felles (merke)navn. Personlig deler jeg ikke dette synet og er heller av den oppfatningen at et nytt felles barn fortjener et eget navn, og tillater meg derfor her å fremme «Kvenfjorden(ene) kommune» som et mulig navnealternativ for en eventuell ny felleskommune Kvænangen-Loppa-Alta.

Uansett hva man skulle bestemme seg for å kalle den nye felleskommunen, så anbefales det likevel sterkt at man kombinerer dette med det desidert fineste kommunevåpenet av de tre fra Kvænangen og det utvilsomt beste kommunemottoet av de tre fra Loppa, «- et hav av muligheter».

En sammenslåing med Kvænangen vil også bety et nytt og spennende valg for hvilket fylke den nye kommunen skal tilhøre – Troms eller Finnmark. Ved å bestemme seg for Troms fylke, vil da denne nye «Kvenfjord(ene) kommune» ha nok «kjøttvekt» for å skape en ny giv og få gjennomslag for viktige fremtidsrettede prosjekter for sin befolkning i et regionalt perspektiv i det som da blir en ny «tung» kommune i Nord-Troms og i Troms fylke som helhet.

Samtidig kan Alta blir kvitt den høyst uproduktive rivaliteten med Hammerfest og deres allierte som fungerer som riktige bremseklosser for all fremtidig utvikling i Alta kommune – en rivalitet som heller ikke Finnmark fylke som helhet er tjent med. I tillegg kan da også den betente sykehusdebatten mellom Alta og Hammerfest endelig bli lagt «død» en gang for alle. I en ny «Kvenfjord(ene) kommune» i Nord-Troms vil da ny også lokalbefolkningen i Alta og Loppa sokne direkte til Tromsø sykehus i fremtiden og kunne dra rett dit i alvorlige sykdomsfall - og slippe å måtte ta omveien over Sennalandet til Hammerfest sykehus i allslags vær, som i dag helt unødvendig setter helse og liv til lokalbefolkning i Alta ytterligere på spill.

Da den geografiske avstanden til Tromsø by også betinger en ytterligere oppbygning av det lokale helsetilbudet i en slik betydelig «Kvenfjorden(ene) kommune» i Nord-Troms, er dette også et service tilbud til stor gavn også for befolkningen i Loppa og Kvænangen, spesielt for sistnevnte når Kvænangsfjellet er stengt på grunn av dårlig vær i kritiske situasjoner.

En sammenslåing av Kvænangen, Loppa og Alta kommuner innenfor Troms fylke byr på mange fordeler for alle involverte. Og selv om man aldri med sikkerhet kan si hva et ekteskap vil bringe med seg i fremtiden – så er det likevel verd å ta sjansen når tiden er moden og den rette kommer forbi. Dette er her nå etter min mening og kan by på «et hav av ny muligheter» for lokalbefolkningen i disse tre kommunene – og er uansett bedre enn kanskje senere å sitte og gremmes over sjansen man aldri tok her når man hadde muligheten til det.

Derfor ønsker jeg her velkommen en felleskommune Kvænangen-Loppa-Alta som en ny drivkraft og motor for økt velferd for lokalbefolkningen innenfor en dynamisk og fremtidsrettet region i Nord-Troms.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse