Annonse

Byrådet har ikke opprettet 40 sykehjemsplasser

Byrådet har ved omdisponeringer av rom funnet plass til nye senger, skriver Jan-Thore Lockertsen.

Kristoffer Kanestrøm og Øyvind Hilmarsen har ikke oppfylt sine valgløfter. Det er ikke kommet noe nytt sykehjem med omsorgsboliger, intermediær avdeling og demensavdeling slik de lovet i 2011

Helt fra Adams tid har menn skyldt på andre og nektet å ta ansvar for egne gjerninger. Da Gud spurte den første mannen om han hadde spist av treet som Gud forbød han å spise av, tok han ikke ansvaret for det han hadde gjort.  Det var ikke hans ansvar. Det var Gud og kvinnen som hadde skylden. Jeg har vel ikke gjort noe galt, svarte Adam. ”Kvinnen du ga meg å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg spiste”.  Denne historien fra Bibelen kan stå som et symbol på forsøk på dialog med byrådet i Tromsø.

Det er alltid Arbeiderpartiets feil. De gjorde ikke det de skulle ha gjort etter 19 års Høyrestyre i Tromsø. Alltid er det de 12 år med Arbeiderpartiet som er årsaken til at Fremskrittspartiet og Høyre ikke oppfyller sine valgløfter.  Jeg synes ikke den holder. Et flertall av velgerne i Tromsø kommune stemte inn Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, fordi de ikke ønsket Arbeiderpartiets politikk. Kanestrøm og Hilmarsen  har fått tillitsvotum for egne lovnader og egen politikk, ikke for å skylde på Arbeiderpartiet.

Kanestrøm hevder i sitt innlegg ”Ingen skal bo i en korridor”, at jeg er kritisk til at byrådet har opprettet 40 nye sykehjemsplasser siden 2011. Noe slikt har jeg aldri skrevet. Jeg har stilt et spørsmål til byrådsleder Hilmarsen og spurt om det virkelig er opprettet 40 sykehjemsplasser som tilfredsstiller forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie av 11. november 1988?  Er dette enerom med en størrelse og utforming som forenkler stellet av sengeliggende pasienter? Er det WC-rom i tilknytning til hvert rom?

Helsebyrådens svar forteller at de fleste av disse rom ikke er rom som oppfyller forskriftens hovedregel. Når det kommer til de 19 som kommuneoverlegen omtalte som de  reelle av de 40, så bekreftes det fra Kanestrøm at fire av disse er tilknyttet et eldre nedslitt sykehjem. Et sykehjem som jeg alt i 1996 med egne øyne kunne observere ikke fylte de krav som stilles til en normal bokomfort for pasienter. Jeg har også en tanke om at de 15 plassene som er på Seminaret bo- og Rehabiliteringssenter er omdisponert fra annet formål og til sykehjem.

At byrådene Kanestrøm og Hilmarsen uttrykker forbauselse over at jeg ikke har fått med meg at de har vært åpen på at de senger de sier er sykehjemsplasser har en for lav kvalitet, gjør meg litt stuss. For det har jeg da så absolutt fått med meg. I likhet med at jeg fikk med meg at Kanestrøm i april 2014 lovet at “ikke optimale” senger skulle erstattes av sykehjemsplasser i oktober  2014. Det var med bakgrunn i Kanestrøms lovnad at jeg skrev til Hilmarsen og spurte hvor mange av de 40 sykehjemsplassene han skrev var opprettet som var sykehjemsplasser?  Byrådet har ikke opprettet 40 sykehjemsplasser. Byrådet har ved omdisponeringer  av rom funnet plass til nye senger.  Jeg vil nå utvide mitt spørsmål til Hilmarsen ved å stille et tilleggsspørsmål til Kanestrøm: ”Hvor mange av de 40 sengene er i bunn og grunn en korridorplass?”

Kristoffer Kanestrøm og Øyvind Hilmarsen har ikke oppfylt sine valgløfter. Det er ikke kommet noe nytt sykehjem med omsorgsboliger, intermediær avdeling og demensavdeling slik de lovet  i 2011.  Deres løfter vil heller ikke bli oppfylt det siste året av deres byrådsperiode. Nå har de resirkulering av gamle løfter og lover at de skal oppfylles i løpet av neste valgperiode. Jeg stiller meg høflig avventende til deres løfter. Som en avslutning på dette forsøket på dialog med byrådet, håper jeg er Frps og Høyres to byråder nå vil begrave den gamle Adam og er ferdig med å skylde på andre.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse