Annonse
Artikkelforfatteren, SV-politiker Herbjørg Valvåg. Foto: Distriktssenteret / Rune Stoltz Bertinussen

Kvinners rettigheter - presset fra høyresida

I dag feirer vi Den internasjonale kvinnedagen, 8. mars. Det er dagen for å markere krav om rettferdighet og rettigheter for kvinner og jenter. Vi gleder oss over de kampene kvinnebevegelsen har vunnet fra 1910 og fram til i dag, så som: Stemmeretten, åtte timers arbeidsdag, foreldrepermisjon, full barnehagedekning og sjølbestemt abort. Sistnevnte ble satt i spill da statsminister Erna Solberg i høst brukte kvinners kropp og rett til å bestemme over eget liv som forhandlingskort for å få Kristelig Folkeparti med i regjering. Protestene var heldigvis massive. Forslaget om å svekke paragraf 2c ble skrinlagt. Men kampen er ikke over. For regjeringa vil ta fra kvinner muligheten til å bestemme hvor mange barn den enkelte kan eller vil bære fram samtidig. Ei grense er skjøvet på. Kvinners rett til sjølbestemt abort kan fortsatt være i spill. Vi må være på vakt!

Finansminister Siv Jensen har nylig lagt fram ei stortingsmelding om ulikhet. I kjent stil gikk hun ut før meldinga var presentert og la skylda for ulikhet og barnefattigdom på innvandrerne. Hun sa ingenting om den store økninga i inntekten til de rikeste, noe som denne regjeringa har bidratt til bl.a. gjennom skattelette til de rike og aksept for at overskott kan holdes tilbake i bedriftene.

Heldigvis har finansministeren fra Frp fått motstand fra forskere, bl.a. fra ulikhetsforsker Rolf Aaberge i Statistisk sentralbyrå (SSB). Han sier at den viktigste grunnen til økonomisk ulikhet er økninga i inntekta til de aller rikeste.

Hva har så dette med 8. mars å gjøre? Alt, sier jeg. Dette er et tydelig eksempel på at velferdsstaten er under angrep. Det går mest ut over kvinner og barn. Frp og Høyre har i hele sin regjeringsperiode fordelt samfunnskaka slik at de rike har fått økte inntekter, mens de som i rettferdighetens navn skulle ha hatt mer for å sikre seg og sin familie, de blir tapere. I denne gruppa finner vi kvinner sterkest representert, innvandrerkvinner og norske kvinner, de med usikker, lav innkomst, dårlige boforhold eller ublu husleie og svake rettigheter. Disse er mødre til barna som nå blir rangert som fattige. Hverdagen deres består av prioriteringer som er helt forskjellige fra det de fleste av oss opplever, for eksempel: Ikke penger til bursdagsgave, ingen bursdag. Ny jakke, bare pasta til middag i fjorten dager. Disse foreldrene gjør som fattige alltid har gjort, de gjør mye for å skjule fattigdommen.

I høst skal det velges kommunestyre i nye Senja kommune.  Sikkerhetsnettet for at velferdsstatens ordninger skal fungere ligger i den enkelte kommune. Det begynner med legen og jordmoras omsorg for det ufødte barnet – og for mor. Det fortsetter med livslang oppfølging til den gamle går bort. Sjukdom og uhell undervegs i livsløpet skal møtes med profesjonell og verdig behandling. Samfunnet vårt sorterer ikke omsorg etter størrelsen på folks bankkonto. Enn så lenge!

I dette arbeidet med å føre hver enkelt av oss gjennom livssyklusen deltar størsteparten av de ansatte i kommunen: Omsorgsarbeidere med forskjellige profesjoner, hjelpepleiere, sykepleiere, lærere, helsesykepleiere, jordmødre, leger, psykologer o.s.v. Som mulig framtidig politiker i Senja kommune er jeg bekymra over det bildet jeg ser spesielt i helseomsorgen, på sykehjem og institusjoner og i de tilbudene som gis til heimeboende med behov for støtte. Flertallet av dem som jobber i omsorgstjenestene er som kjent kvinner. Bildet er slik: Mange av våre kvinner jobber deltid. Ofte er det ufrivillig. Noen er på svært midlertidige kontrakter. 

På Stortinget har SV foreslått at heltid skal være en rett i arbeidsmiljøloven.  Senja SV står hardt på at hele og faste stillinger skal være hovedregelen i kommunens virksomhet. Jeg vet at fagforeningene er opptatt av dette. Kommende politikere i Senja kommune har sammen med administrasjonen en stor jobb å gjøre. Det handler om å ha fornøyde, kompetente og økonomisk trygge medarbeidere. Det dreier seg om å sikre kontinuitet og kvalitet for den enkelte bruker.

8. mars er en viktig kampdag. I dag feirer vi seirene.  Vi vokter det som står i fare for å rakne, så som retten til sjølbestemt abort. Og vi er årvåkne for truslene mot at likhet og likeverdighet skal tape som standarder i samfunnet vårt. Godt er det også å vite at det er mange menn som står last og brast med oss i denne kampen!  Gratulerer med dagen!

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse