Annonse
Foto: Torgrim Rath Olsen

Kvotemeldingen stadfester fiskeressursene som fellesskapets eiendom

Kvotemeldingen stadfester fiskeressursene som fellesskapets eiendom. Det er lettere å finne argumenter for at den styrker fellesskapets stilling, heller enn svekker den.

Maskirovka kaltes russernes doktrine for kamuflasje, fornektelse og bedrag. Trump kaller det fake news. Rødt-politikere ser ut til ha lånt fra deres metoder når de har skrevet sitt innlegg om kvotemeldingen.

Det skjer ingen privatisering av rettigheter i kvotemeldingen. Dette er eksplisitt påpekt i meldingen. I tillegg er det besvart fra statsråden. Det gjøres ikke endringer på disse prinsippene verken i forslagene i kvotemeldingene eller i utkastet til lovforslag. Det siste kan vi se fordi vi i dette tilfellet har fått også lovutkastet før meldingen behandles. Ingen partier har foreslått noe annet heller.

Faste kvoteandeler endres ikke dette. Det endrer heller ikke felleskapets mulighet til å omprioritere i strid med fiskernes ønsker om stabilitet mellom flåtegruppene, slik Rødt har tatt til orde for. I praksis er det enkelte fartøys kvoteandel også temmelig fast i dag. Det er bare det at for å finne denne i dag, må en for kystflåten og torsk gå inn i en tabell med 37 forskjellige alternativer, delvis basert på papirlengde (hjemmelslengde) og delvis reell lengde. Sjarkflåten har i denne tabellen 22 alternativer basert både på faktisk lengde og hjemmelslengde.

I stedet vil en nå forholde seg til ett tall og en lengde. Det er en forenkling. Ikke noe annet.

Kvotemeldingen innebærer ingen overføring fra kyst til trål. Tvert imot; det legges for eksempel opp til i kvotemeldingen at åpen gruppe skal finansieres både av trål og kyst, i motsetning til i dag hvor den bare belastes kyst. Trålstigen låses, men det betyr ingen overføring. Nivået er det samme som det har vært de siste ti år i snitt, og om lag der det har lagt over lang tid. Ja, låsing vil bety at alle grupper berøres likt av endringer i kvotene. Men det er kanskje fornuftig at alle har like stort ansvar for å sikre ressursgrunnlaget.

Årsaken til at bearbeidingsplikten ble midlertidig suspendert midt i Korona-krisen er åpenbar og går frem av begrunnelsen som ble gitt i vedtaket: Markedet for fersk fisk forsvant over natten. Rødt mener den ikke burde vært suspendert. Konsekvensen av det ville vært enten at fisken hadde lagt og råtnet på lager, eller at de aktuelle bedriftene hadde sagt nei til å ta imot fangsten (det er ingen mottaksplikt), og den da hadde gått frossen og ubearbeidet ut. Dette skyldes blant annet bearbeidingspliktens strenge begrensinger på hva man kan bruke fisken til. Løsningen ga større matsikkerhet til verden og sikret norsk verdiskapning og arbeidsplasser. Jeg registrerer at Rødt tydeligvis heller vil pukke på regelverket enn å levere mat og opprettholde arbeidsplasser.

Kvotemeldingen vil bli behandlet etter at riksrevisjonen har levert sin rapport. Det betyr at det blir dobbel mulighet til å ta hensyn til den. For det første ved behandlingen av kvotemeldingen, og deretter ved egen behandling av riksrevisjonens rapport. Sjelden har en rapport fra riksrevisjonen blitt behandlet så grundig av Stortinget. Normalt er det kun én prosess på dette. Dersom en skulle overse noe i første behandling, kan det tas hensyn til i neste.

Hastverk er vel heller ikke den riktige beskrivelsen av en prosess som begynte med Eidesen-utvalgets NOU fra 2016, og fortsatte med en kvotemelding som nå snart har vært  til debatt i ett år, og der det har vært gjennomført høringer hvor blant annet Norges Fiskarlag pekte på behovet for rask avklaring.

Det ser heller ikke ut til å være så viktig for Rødt at investeringer som kunne skapt aktivitet og arbeid nå står på vent i påvente av avklaring av kvotemeldingen. Men så pleier vel strengt tatt ikke Rødt å stå i bresjen for verdiskaping, heller.

Jeg vet ikke om denne maskirovkaen fra Rødt er bevisst strategi, eller et uttrykk for at de ikke har lest kvotemeldingen eller svarene fra ministeren. Det får så være, min hensikt med dette er å rette opp i misoppfatningene og feilinformasjon i innlegget.

Likevel kan jeg ikke fri meg for at der ligger noe mer bak. Dette er jo en bevegelse som i sitt prinsipprogram skriver «Den private eiendomsretten (…) er uforenelig med demokratiske prinsipper.» Den logiske konsekvens av dette er jo at heller ikke båtene kan være i privat eie, som kapitalmidler. I så fall er det Rødt som er den største trusselen mot norske fiskerier, ikke kvotemeldingen.»

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse