Annonse
Hvorfor er åpen gruppe så viktig? Det er fordi det fortsatt skal være en mulighet for å begynne med fiske selv om du ikke har penger til kvote, skriver Helga Pedersen. Foto: iFinnmark

Kvoter i spill

Mange fiskere vil miste inntekten og livsgrunnlaget sitt.  Det vil være de som har de minste kvotene, de minste båtene og som ikke sitter på kapital til å kunne kjøpe seg båt med kvote til flere millioner kroner. Det bør ikke Stortinget sitte stille og se på.

Norge eksporterte i fjor sjømat til en verdi av svimlende 94,5 milliarder kroner. Selv om oppdrettslaks utgjør mesteparten av inntektene (72 prosent), så ligger det fortsatt enorme verdier i de tradisjonelle fiskeriene. Derfor er det å få fiske på vår felles fiskeressurs svært attraktivt. I ukene framover vil norsk fiskeriforvaltning jobbe på spreng med å fastsette fiskekvotene for 2019. Siste ord har fiskeriministeren, og han vil de siste dagene før jul avgjøre neste års inntekt for tusenvis av mennesker langs kysten. Mange premisser er lagt på forhånd. Likevel er det viktige prinsipielle spørsmål som står på spill i høst, ikke minst knyttet til de sjøsamiske fiskeriene.

Norske fiskerier er lukket. Det vil si at du ikke kan begynne som fisker uten at du har fått en tillatelse til å gjøre det. Årsaken er enkel: med dagens effektive båter og fangstteknologi ville havet for lengst vært tomt dersom alle skulle slippe til. Alternativt ville det blitt så lite på den enkelte fisker at det ikke ville vært lønnsomt for noen. For den som drømmer om å bli fisker er det to muligheter: enten å kjøpe seg et fiskefartøy med kvote fra en fisker eller et rederi, eller å registrere seg som fisker og fiske i åpen gruppe. Den åpne gruppen består av fiskere med mindre båter. Mens du i den lukkede gruppen får en fast kvote til båten din, så får du i åpen gruppe en mye lavere garantert fartøykvote, men med mulighet til å fiske mer dersom det er fisk i fjorden og det er fisk igjen på den kvota som hele åpen gruppa har i fellesskap.

Hvorfor er åpen gruppe så viktig? Det er fordi det fortsatt skal være en mulighet for å begynne med fiske selv om du ikke har penger til kvote. Dessuten: for to perioder siden behandlet Stortinget situasjonen for de sjøsamiske fiskeriene. Fiske er nemlig en minst like viktig næring for samisk kultur og næringsliv som det reindrifta er, men det har av ulike årsaker vært tilbakegang i antall fiskere, aktivitet og sysselsetting i de sjøsamiske områdene over lang tid. Stortinget vedtok en lovfestet rett til fiske for alle som er bosatt i de sjøsamiske områdene. For at retten til fiske skulle være reell ble det avsatt 3000 tonn torsk til den såkalte kystfiskekvota. Fiskere i de sjøsamiske områdene har de siste årene kunnet fiske i åpen gruppe og fått tilleggskvote fra den såkalte kystfiskekvota. Dette har gitt gode resultater i form av flere og yngre fiskere og mer aktivitet i mange av de sjøsamiske lokalsamfunnene.

Denne positive trenden er imidlertid satt i spill av fiskerimyndighetene. Årsaken er at den kvoten som ble satt av til åpen gruppe i 2018 er kraftig overfisket. Dette er et ansvar som ligger hos fiskeriforvaltningen, og som den enkelte fisker ikke har hatt noen mulighet til å påvirke. Et mulig utfall av fiskerireguleringene for 2019 er likevel at åpen gruppe kan bli nødt til å betale årets overfiske med kraftige reduksjoner i sine kvoter til neste år. I tillegg mobiliseres det fra flere hold for å fjerne de 3000 tonnene med torsk som er avsatt til sjøsamiske fiskerier. Det vil i så fall være i strid med de føringene Stortinget har lagt, ikke minst havressurslovens bestemmelse om «at forvaltningstiltak er med og sikrar det materielle grunnlaget for samisk kultur». Konsekvensen vil være at mange fiskere vil miste inntekten og livsgrunnlaget sitt.  Det vil være de som har de minste kvotene, de minste båtene og som ikke sitter på kapital til å kunne kjøpe seg båt med kvote til flere millioner kroner. Det bør ikke Stortinget sitte stille og se på.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse