Annonse
CargoNet (tidl. NSB Gods) informerte like før påsken at «i løpet av sommeren kan CargoNet bli nødt til å innstille all godstransport på grunn av enorme økonomiske tap over mange år». Hvorfor er det dørgende stille om Norges største transportskandale som vil ramme Nord-Norge knallhardt og som krever i alle fall beredskapsplaner? undrer Einar Sørensen. Foto: Svein Uhre

Kyst-Norge i spissen for et opprør mot et utdatert transportsystem

Jeg vil oppfordre adm. dir Arve Ulriksen i Mo i Rana til å ta initiativ til et godt planlagt møte i Mo der vi samler våre fremste eksperter og entuasiaster med formål å endre det norske jernbane- og transportkartet

Adm. direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark AS er en av Nord-Norges mest visjonære og dyktigste bedriftsledere. Resultatene sier alt. Industriparken teller over 100 bedrifter, 2000 arbeidsplasser og  en årsomsetning på 7,5 milliarder NOK, av dette er 5,5 milliarder NOK i eksport. Det er nærmere 70 prosent av all produksjon.

Det sier seg selv at for en slik aktiv bedriftsklynge er transport helt avgjørende. Bedriftene i Mo Industripark (på tomta etter gamle Norsk Jernverk)  gjør det i dag godt på tross av og ikke på grunn av infrastrukturen i regionen.

Nå slår Arve Ulriksen alarm. (Nordnorsk debatt 03.06.2019)  Gods på jernbane står i fare for å kollapse, men han sitter ikke stille. Sjøveien er det eneste alternativet for både råstoff inn og ferdigprodukter ut av Mo Industripark. Det er også det mest miljøvennlige. Nå er han bekymret for at staten ikke vil dekke utbedring av skipsleden inn og ut fra Mo i Rana.

Det hele er en varslet katastrofe. CargoNet (tidl. NSB Gods) informerte like før påsken at «i løpet av sommeren kan CargoNet bli nødt til å innstille all godstransport på grunn av enorme økonomiske tap over mange år». Hvorfor er det dørgende stille til Norges største transportskandale som vil ramme Nord-Norge knallhardt og som krever i alle fall beredskapsplaner?

For i verste fall er det full stopp på Nordlandsbanen, opphør av de særdeles viktige 60-70 prosent av alt vi trenger av frukt, grønnsaker, annen mat og varer med tog fra Oslo til Kiruna/Narvik for distribusjon til spesielt Troms og Finnmark. Forsyningssituasjonen  i  store og små butikker trues, økende priser og trolig også oppsigelser. Pluss enorme transport-vansker for å få sjømaten ut fra landsdelen, spesielt Lofoten, Vesterålen, Nordre Nordland, Troms og Finnmark.

Statens eneste svar blir trolig å dekke togselskapenes underskudd på godstransport. Pluss åpne sluser for alt av lastebiler og vogntog, både norske og utenlandske. Da rakner  klima- og miljøminister Ola Elvestuens CO2-mål fullstendig.

Hva er det som har gått galt? Norske politikere (særlig i SV)  har en tendens til å skylde på at lastebilen har for mange fordeler – og da er løsningen å avgiftsbelegge disse for å tvinge godset tilbake til toget. Det er et totalt blindspor, fordi vi nå betaler prisen for et system  som  ikke dekker de store krav som  sjømateksport representerer.  Og det gjelder slett ikke bare Nord-Norge. Hele 65 prosent av all sjømatproduksjon, fra Trøndelag til Sørlandet, er henvist til bil fordi de ikke har et reelt tilbud om togtransport. Tar vi med Helgeland så er 75 prosent av norsk sjømat i denne situasjon.

Jernbanen er bare unntaksvis lagt opp med en terminal som ender i en havn der kombinasjonen båt-tog er naturlig. Sjømatproduksjonen foregår i kyst-Norge! Det er så ille at da byen Ålesund arbeidet for nettopp en slik løsning, så fikk de blankt avslag.

Den andre fundamentale feilen i systemet er at alt gods, sjømat inkludert fra sør til nord i Norge skal via Alnabru-terminalen i Oslo. Årlig kommer det inn til Oslo 18 millioner tonn gods og nær 17 mill. tonn ut. Nær 50 prosent kommer fra utlandet, 12 – 15 prosent sjømat fra Nord-Norge. Hele 30 prosent kommer fra Vestlandet. 72 prosent er på bil, 18 prosent på båt og 10 prosent på jernbane. Denne siste er nå i fritt fall og truet med full stans.

Det er så ille at den politiske ledelse i Oslo og Akershus for lengst har innsett at veksten for Alnabru må stanses og at godstransporten må spres på andre terminaler. I den store ut-redningen om Oslo-navets betydning for norsk transport ( 2013) står det svart på hvitt at «det ikke er ønskelig at all logistikk skal samles i Oslo-regionen og spesielt må kombinasjonen tog-havn utvikles»

Oslo vil tjene enormt på dette i form av sterkt redusert press, mindre behov for enda mer konsentrasjon av vei og tog  og frigjøring av transport-milliarder som kan brukes andre steder.

I transportbransjen har man lenge sett dette.  Det har Midt-Norge og Helgeland tatt konsekvensene av gjennom Kysthavn-alliansen (Helgeland,Trøndelag og Nord-Møre).   Formål er å utvikle hurtiggående skipsruter med sjømat fra Sør-Nordland, Trøndelag og Møre til det vitale europeiske markedet med start fra Trondheim havn.

Tiden er kommet til å starte et omfattende transport-opprør i Kyst-Norge – og denne gang bør Nord-Norge i fellesskap med Trøndelag gå i spissen. Vi må ta initiativet til å utarbeide en jernbaneplan som virkelig dekker våre behov, sett fra vårt ståsted. Kyst-Norge sør for Møre må basere seg på  moderne båttransport til Hirtshals i Danmark – og ventende godstog der. Da kan regjeringen skrinlegge planen om en ferjefri E-39 fra Kristiansand til Trondheim. Veien blir rett  overflødig, og vi sparer klimaet og samtidig over 350 – 400 milliarder kroner!

Selvsagt må Nordlandsbanen oppgraderes, Tromsbanen realiseres og en modernisert Meråkerbane (72 km fra Hell stasjon til Storlien kobles på Mittenbanan til Sundsvall. Da har vi sikret oss rask transport fra store deler av kyst-Norge til markedene i Europa. Men like viktig er det at Midt-Sverige vil se dette som enormt viktig for å gi Sverige en kanal til Midt- og Nord-Norge. Det er en vinn-vinn-sak.

Vi må samle oss om Trondheim som landets fremste godsterminal med tog-båt på samme sted.  Trondheim har det teknologiske og kommersielle nivå til virkelig å utvikle norsk togtransport, også ved  et forsknings- og utviklings-program målrettet norsk jernbane.

Det er helt fraværende i dag – og første oppgave skal være å utvikle en jernbane for kyst-Norges behov – med kryssing av fjorder gjennom flyte-tunneler skreddersydd for jernbane. Da vil vi raskt få en løsning i Tysfjord og dermed koble Fauske-Narvik sammen på en måte vi alle har etterlyst lenge.

Hvordan komme i gang? Jeg vil oppfordre adm. dir Arve Ulriksen i Mo i Rana til å ta initiativ til et godt planlagt møte i Mo der vi samler våre fremste eksperter og entuasiaster med formål å endre det norske jernbane- og transportkartet. NB! Ikke glem å invitere ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger. «Barents-Rune» har visjoner og handlekraft – og med sin posisjon er han et viktig   bindeledd til  Finnmark/Nord-Norge – og Murmansk-regionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse