Annonse

Kysten må få skatteinntektene

Det er kystkommunene som må få fordele skatteinntektene fra havbruk og oppdrett, ikke byråkratiet i Oslo.

Noen forsøker å fremstille debatten om skatt på havbruksnæringen som om det er en debatt mellom en selvtilfreds næring som ikke vil betale skatt på den ene siden, og allmennheten på denne andre siden. Det er en karikert fremstilling.

Debatten dreier seg ikke om det skal betales skatt eller ikke, som havbruksnæringen i høyeste grad bør gjøre mer av, med tanke på den store fortjenesten i bransjen. Dette handler om hvor inntektene skal gå: Til kystens kommuner i form av en skatt for utleie av areal, eller skal pengene dreneres rett inn i statskassa hos Finansdepartementet?

Vår advarsel rettes mot det siste, som handler om at Solberg-regjeringen vurderer å innføre en ny statlig grunnrenteskatt, der pengene fra kysten sendes til Oslo for å forvaltes derfra. Først på laks, dernest frykter vi at det samme kan skje også innenfor øvrige fiskerier og annet distriktsbasert næringsliv.

Det er neppe tilfeldig at de to største avisene nord for Trondheim har landet på å støtte videreføring av Havbruksfondet. Det har vist seg å generere store inntekter til de kommunene som avgir areal. Det er de som skal få av overskuddet. Ikke storbyene sørpå. Derfor står aviser som Nordlys og Trønder-Avisa på motsatt side av det syn som nå forfektes av Oslo-pressen.

Den samme konfliktaksen ser vi i partiene. Finansminister Siv Jensen møter motstand fra partifeller i nord og langs kysten i vest. Vårt syn er ikke mer radikalt enn at det deles av nordnorske politikere, på hele skalaen fra FrP til SV.

Og at det forfektes av de som bor nærmest havet, blant annet med toneangivende talspersoner som Arbeiderpartiets ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik. Vi mener det er umulig å begrunne en ekstra statlig skatt på distriktenes næringsliv. Tvert om er det lokalsamfunnene selv som må få forvalte disse skatteinntektene. Det er i sum den beste løsningen for et robust næringsliv utenfor Ring 3.

Vårt råd til sterke stemmer fra Nord-Norge som SVs nestlederkandidat Torgeir Knag Fylkesnes og Sjømat Norges direktør Geir Ove Ystmark, er at de må stanse småkranglingen om innretningen på skatt. De to bør istedet finne sammen mot Finandepartementets grådighet. Da får de kanskje kraften som trengs for å stanse et forslag som vil svekke næringsutvikling basert på kystens ressurser.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse