Annonse
Jeg vil med dette innlegget minne kommunepolitikerne på at Tromsø kommune er mer enn bare Tromsø by. Distriktene i kommunen blomstrer, flere unge velger å bosette seg utenfor bysonen og næringslivet går som det suser, skriver Guro Tjosaas Mortensen. Her fra Sommarøy. Foto: Ole Åsheim

La distriktene få leve!

Jeg vil med dette innlegget minne kommunepolitikerne på at Tromsø kommune er mer enn bare Tromsø by. Distriktene i kommunen blomstrer, flere unge velger å bosette seg utenfor bysonen og næringslivet går som det suser. Dersom innsparingstiltaket i Handlings- og økonomiplanen blir vedtatt vil blant annet bygdene Kattfjord, Sommarøy og Brensholmen bli hardt rammet.

For ingen foreldre kan kjøre 10 mil om dagen for å levere barna i barnehage i byen, når arbeidsplassen deres er i distriktet. En videre vekst i distriktene er bare å glemme, for hvem vil få barn i ei bygd uten barnehage?

Jeg er akkurat ferdig utdannet barnehagelærer og har fått meg jobb i distriktet på Kvaløya. Jeg pusser opp hus på Brensholmen, og er klar til å leve ut drømmen om å bo på Yttersia. Dessverre har drømmen bleknet litt, nå som administrasjonssjefen i Tromsø Kommune foreslår å legge ned distriktene. Drømmen om å bo i distriktet blir vanskelig å realisere dersom vi ikke skal ha noen distrikter i Tromsø Kommune.

Administrasjonssjefen i Tromsø kommune foreslår i sin Handlings- og økonomiplan å legge ned barnehager med mindre enn én avdeling, eller mindre enn 18 store barn. I planen står det under innsparingstiltak at «Seksjon for barnehage må gjennom en større omstillingsprosess for å tilpasse virksomheten til de økonomiske rammene». Dette vil blant annet ramme barnehagene på Sommarøy og i Kattfjord. AP, SV og Rødt har skakkjørt kommuneøkonomien de siste fire årene, og nå ser de seg altså nødt til å legge ned distriktene.

Jeg vil med dette innlegget minne kommunepolitikerne på at Tromsø kommune er mer enn bare Tromsø by. Distriktene i kommunen blomstrer, flere unge velger å bosette seg utenfor bysonen, og næringslivet går som det suser. Dersom innsparingstiltaket i Handlings- og økonomiplanen blir vedtatt vil blant annet bygdene Kattfjord, Sommarøy og Brensholmen bli hardt rammet. Det lokale næringslivet i bygdene går godt og består av både hotell, fiskebruk, lakseoppdrett og butikker.

Flere av de som er bosatt i bygdene arbeider i det lokale næringslivet, og har hele livet sitt ute i havgapet. Uten barnehage i bygdene vil alle barnefamilier bli tvunget til å flytte nærmere byen. For ingen foreldre kan kjøre 10 mil om dagen for å levere barna i barnehage i byen, når arbeidsplassen deres er i distriktet. En videre vekst i distriktene er bare å glemme, for hvem vil få barn i ei bygd uten barnehage?

På Brensholmen er det nå bygget en helt ny skole som er klar til å bli tatt i bruk. Uten barnehager i distriktet vil denne nye skolen stå tom om 10 år. Uten barnehagene vil veksten i bygdene stoppe opp og frafallet vil bli enormt. Ingen unge vil bosette seg ute i havparadiset, for det vil være et paradis uten fremtid. De barnefamiliene som nå er bosatt på Yttersia vil bli nødt til å flytte, og det vil til slutt ikke være stort igjen.

Dersom barnehagene blir lagt ned, så blir også næringslivet rammet, og på sikt vil det være en avvikling av alle bygdene i distriktet. Nedleggelse av barnehagene vil være begynnelsen på slutten på distriktene i Tromsø. Vi kan ikke ha fire nye år med Ap, SV og Rødt ved makten, da vil det til slutt bare være mulig å bosette seg i halve kommunen, som vil si kun den delen av kommunen som består av byen. Husk å stemme. Husk at Tromsø Kommune er mer enn bare Tromsø by. La distriktene leve!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse