Annonse
Gjennom nær kontakt med utdanningsinstitusjonene har it:forum Bodø engasjert seg sterkt i utdanningspolitikken. Bildet er tatt fra et inspirasjonsarrangement i regi av it:forum Bodø rettet mot elever og studenter våren 2017.

La ikke galskapen vinne

Se det for deg: Du er et stort fotballtalent, du elsker å spille fotball. Storklubbene kjemper om din signatur. Så nektes du å røre ballen på et helt år. Du blir tvunget til heller å lære deg å spille gitar dette året. Slik føler vi det er på vegne av Norges ungdommer som ønsker å ta yrkesfaglig IT-utdanning.

Med andre ord foreslår Kunnskapsdepartementet at elevene skal kaste bort et helt år på å lære fag de ikke vil få noen direkte bruk for. Det er kjent at yrkesfaglig opplæring har utfordringer i dag med gjennomføringsgraden. Dette vil kun gjøre det verre.

For her er galskapen. Kunnskapsdepartementet har nå foreslått at elever som ønsker å gå IKT-fag på VG2, også kjent som andre år på videregående skole, må gå Elektrofag på VG1. Stikk i strid med anbefalingen fra Utdanningsdirektoratet. Styret og prosjektledelse i it:forum Bodø omtaler det som galskap basert på innspill fra elever, lærere, rådgivere og næringsliv - som sier at det er ingen sammenheng mellom det man lærer på elektro og det man lærer på IKT.

Med andre ord foreslår Kunnskapsdepartementet at elevene skal kaste bort et helt år på å lære fag de ikke vil få noen direkte bruk for. Det er kjent at yrkesfaglig opplæring har utfordringer i dag med gjennomføringsgraden. Dette vil kun gjøre det verre.

I høringen argumenteres det med at elektrikeren må ha mer og bedre IKT-kompetanse. Da bør man heller gjøre endringer i Elektrofaget og ikke flytte IKT-faget under Elektro. Faktum er at det vil bli behov for mer og mer IT-kompetanse i alle fag fremover.

Vi er sikker på at Kunnskapsdepartementet har de beste intensjoner, men det er viktig å også kunne lytte. Det håper og tror vi at de gjør. Her har de gjort et bomskudd, ja faktisk treffer de ikke ballen engang. Målsettingen er vel å tilby yrkesrettede utdanninger som følger dagens og fremtidens behov? Heldigvis er det ikke for sent å snu.

I dagens modell kan elever velge «hvilken som helst» studieretning på videregående skoles første år, før man får velge IKT på andre studieår. Det i seg selv er feil når vi vet at IT-næringen har stort behov for folk og kompetanse. I år er det ikke en kamp fra skolenes side om å få bedrifter til å ta imot IKT-lærlinger i vår region, men en kamp mellom bedriftene om å få tak i lærlingene. Altså en underdekning.

Endringen som nå er foreslått vil være starten på slutten for yrkesfaglig IKT-opplæring. Det kan vi ikke få understreket hardt nok.

Og den påstanden har vi dekning for å komme med. Elektrofag er ikke populært blant studenter som ønsker å gå IKT-fag. Visste dere det, Kunnskapsdepartementet? Kun én av 45 elever på Bodin videregående skole som gikk elektrofag denne våren har søkt IKTVG2. IKT-klassen på VG2 er full av elever som kommer over fra andre studieretninger, hvert år. Dere tar «ballen» fra talentene om ikke dere lytter til det faglærere, elever, Utdanningsdirektoratet og IT-næringen har sett.

Det er behov for større faglig fordypning for IKT-elevene enn hva det er lagt opp til i dag. I forslaget fra Utdanningsdirektoratet ble det foreslått at IKT-faget skulle slås sammen med mediefag, med et felles VG1 IKT- og mediefag. I forslaget kunne de som ønsket å gå videre med IKTVG2 enten velge den tradisjonelle driftsretningen, eller en programmeringsretning som inkluderte studiekompetanse på VG3 for de som ikke ville ut i bedrift og ta fagbrev. En svært god løsning mener vi.

Noe av grunnen til at Fauske og Bodin videregående skole nå sliter med å tilby nok lærlinger til næringslivet er deres offensive og nytenkende holdning. Dette kombinert med at utdanningsavdelingen til Nordland fylkeskommune har vært «på ballen» sammen med skolene og IT-næringen. Skolene er med i en nasjonal prøveordning som to av tre skoler i landet, hvor elevene kan velge mellom drift og programmering. Dette har åpnet for at nye bedrifter nå ønsker lærlinger, og følgelig har kvalifisert seg for å bli lærebedrift. Dette gjelder særlig de med behov for programmerere. Til høsten får elevene ved de øvrige videregående skolene i fylket vårt som tilbyr yrkesfaglig IKT-utdanning den samme muligheten. Det er blitt en kamp om de gode hodene som søker IKT-kunnskap!

Fremtidig vekst i IT-næringen ligger i programmering og utvikling, med et grunnleggende behov for IT-drift. Norge har også behov for elektrikere, men ikke tving elever som ønsker å gå IKT-fag inn på en retning de ikke har noe som helst nytte av. Det vil ødelegge både motivasjon og søking til faget.

Så til Kunnskapsdepartement: Ikke ødelegg den yrkesfaglige IKT-utdanningen. Det vil skje om forslaget består. Ta ikke «ballen» fra talentene, men la de tusen talentene blomstre.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse