Annonse

La meg sjøl få velge mine venner, Somby

Jeg registrerer at Ande Somby har ansatt meg som flyvertinne i en besetning ledet av EDL-toppene Hellesvik og Sirkka. Jeg må nok skuffe Somby med at jeg verken har foretatt kjønnsskifte eller søkt den jobben. Hellesvik, Sirkka og Enoksen er folk jeg aldri har truffet og som ikke er mine venner, verken ideologisk eller på annen måte. Dette vet Somby godt, jeg har forklart ham det i kommentarfeltene tidligere. Men han fortsetter å klamre seg til forestillingen om at alle som ikke deler hans verdensbilde i ett og alt er samkjørte fiender av samefolket. Det er synd at folk kjører seg fast på den måten, men det antakelig lite å gjøre med det. Vi får bare håpe at han ikke er representativ for den yngre generasjonen samer. 

Jeg føler ikke noe behov for å fortsette noen debatt på det nivået Somby legger opp til, men jeg skriver dette fordi jeg synes det er viktig å avklare at jeg ikke har noen befatning med organisasjonen Etnisk og Demokratisk Likeverd og ikke har noe forhold til det den står for.

Jeg har ikke mye kunnskap om samiske forhold, men ser et klart behov for at samisk språk og kultur holdes i hevd, og at reindrift i et rimelig omfang kan drives i områder der det er tradisjon for denne næringa. Men jeg erkjenner også at det finnes interessekonflikter mellom reindrifta og storsamfunnets behov. Disse må det være lov til å debattere, sjøl for folk som ikke er eksperter på samerett eller reindrift. 

Jeg diskuterer ofte klimaspørsmål i avisspaltene med folk som ikke er eksperter på klima, gjerne med såkalte klimafornektere. Det har aldri falt meg inn å kritisere disse for at de ytrer seg om saker de ikke har greie på. Det er jo min oppgave å formidle korrekt kunnskap, og da må vi jo snakke sammen på en ordentlig måte. Sombys irritasjon over at noen ikke-eksperter (les: ikke-samer eller ikke-jurister) tillater seg å uttale seg, er udemokratisk og arrogant. Slik arroganse dekker ofte over faglig usikkerhet, slik personangrep nesten alltid er et uttrykk for at man har sluppet opp for argumenter.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse