Annonse
Foto: Tromsø kommune

La næringsfondet stå

Helse- og velferdskomiteen, som ledes av SVs Pål Julius Skogholt, har lagt frem et forslag til hvordan overforbruket i helse- og omsorgssektoren skal inndekkes. Næringslivet frykter nå at Tromsø kommunes viktigste verktøy for næringsutvikling står i fare. Næringsfondet skal, ifølge kommunen selv, brukes til å skape 2.000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Oppfordringen er klar; Ikke fall for fristelsen å ta penger fra fondet for å dekke dagens overforbruk innen helse- og omsorgstjenester.

Kommunens disposisjonsfond var ved inngangen til 2019 på 130,3 millioner kroner, med de budsjetterte disponeringene i 2019 vil det være 71 millioner igjen i fondet. 30 millioner kroner av disse er satt av til kommunens eget næringsfond og 40 millioner til digitaliseringsprosjekter i kommunen. Forslaget til helse- og velferdskomiteen er å tappe disposisjonsfondet for ytterlige 25,9 millioner.  Disse må tas fra enten digitaliseringsprosjekter eller næringsfondet. Jeg frykter, og tror at politikerne tar enkleste utvei og velger det siste alternativet. 

Tromsø kommune fikk i 2018 tildelt 30 millioner kroner fra Havbruksfondet. Midler som kommunen har tydelig uttalt skal komme næringslivet og innovasjonsprosjekter til gode gjennom deres næringsfond. Å yte økonomisk støtte til eksisterende bedrifter og knoppskyting slik at de kan vokse, vil bidra til at Tromsø kommune fremstår som en mer næringsvennlig kommune. Det trenger vi!

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Jarle Heitmann uttalte i 2018 støtte til initiativet om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022, med klar tale om at nye arbeidsplasser må skapes. Hele kommunestyret står også bak dette målet. Ordfører Kristin Røymo uttalte at målet om 2000 nye private arbeidsplasser i aller høyeste grad var innen rekkevidde. Jeg håper inderlig at politikerne ikke glemmer dette i denne situasjonen, som jeg forstår er krevende. Å redusere et viktig virkemiddel i å skape flere arbeidsplasser, er (unnskyld uttrykket) å pisse i buksa for å holde varmen. Vi må klare å ha to tanker i hodet på samme tid; finne effektive innsparingstiltak i helse- og omsorg samtidig som kommunens langsiktige inntjening gjennom skatteinngang øker.

Min oppfordring er klar; La næringsfondet stå uberørt! Disse midlene trengs for å utvikle og skape nye spennende prosjekter, som også vil komme helse- og omsorgssektoren i kommunen til gode gjennom økte skattekroner. Jeg håper ikke den uttalte støtten og entusiasmen rundt satsingen på nye private arbeidsplasser fra posisjonen kun var tomme lovnader, men at det faktisk gjøres tøffe prioriteringer for å nå dette.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse