Narvik må bli regionsenter for Nord-Norge

Landsdelen bør samle seg om Narvik som regionsenter for Nord-Norge, skriver Nordlys på lederplass.

For Narvik og Ofoten vil en slik etablering kunne bety svært mye.

Samtalene om regionalisering foregår nå for fullt i hele landet, også i Nord-Norge. Blant annet skal det avholdes såkalte “nabosamtaler” mellom de tre nordnorske fylkeskommunene, der mulighetene for å skape en framtidig nordnorsk region vil bli drøftet. Vi tror en samlet nordnorsk region vil gi Nord-Norge en sterkere nasjonal stemme. Det regionale nivået vil kunne spille en viktig rolle gjennom å legge til rette for en helhetlig  samfunnsutvikling i landsdelen.

I Nord-Norge mener vi senteret for en felles region bør ligge i Narvik. Det dreier seg ikke om å utpeke en nordnorsk hovedstad, det er en lite formålstjenlig diskusjon som aldri fører noe godt med seg i Nord-Norge. Tromsø er uansett den største byen i nord, og prognoser viser at folketallet er forventet å øke til 100.000 innbyggere innen de neste 25 årene. Bodø har også en sterk posisjon i regionen, med det som for tiden er landsdelens mest spennende byutvikling.

Men ingen av de to største byene behøver å bli regionsenter for de administrative hovedoppgavene som skal erstatte dagens fylkeskommunale funksjoner. Og det finnes mange gode argumenter for en løsning der Narvik blir regionsenter. Det vil for det første kunne avvæpne en potensiell konflikt mellom Bodø og Tromsø i en viktig sak for landsdelens videre utvikling. For disse to byene vil fraværet av status som administrasjonssted bety svært lite for den videre utviklingen. Byene vil uansett fortsette å vokse.

For Narvik og Ofoten vil en slik etablering derimot kunne bety svært mye. Byen er de siste årene sterkt berørt av nedleggelser, nedskjæringer og flytting av arbeidsplasser i privat sektor. Samtidig har det vært få nye etableringer. Og Narvik har aldri mottatt noen store statlige «pakker» som kunne kompensere for bortfallet.

Narvik er fortsatt et drivhjul når det gjelder transport, teknologi og infrastruktur i nord. Den nye universitetsstatusen bidrar selvsagt til å gi byen et løft. Men det er ikke nok. Narvik trenger flere offentlige kunnskaps- og kompetansearbeidsplasser som kan bidra til å snu en negativ befolkningsutvikling.

Det har vært brukt som et argument mot Narvik at det er langt til nærmeste flyplass. Det faller bort med byggingen av Hålogalandsbrua, som vil redusere reiseavstanden til Evenes betydelig. Vi har mye å lære av Trøndelag, der regionrådmannen i den nye trønderske storregionen trolig blir plassert i Steinkjer og ikke Trondheim.

Finnmark, Troms og Nordland gikk i fjor høst sammen om å etablere et nordnorsk bompengeselskap til Narvik. Det var et klokt grep, og nordnorsk samarbeid av høy klasse, som nå bør gjentas. Resten av landsdelen bør gi Narvik en håndsrekning og samle seg om byen som administrativt regionsenter for hele Nord-Norge.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse