Annonse
Magnar Mikkelsen har sendt inn dette leserbrevet på vegne av Veidnes Bygdelag. Leserbrevet er underskrevet av 68 personer; fastboende, hytteeiere og faste gjester på Veidnesklubben.

La oss få beholde vår mini-service!

68 fastboende, hytteeiere og faste gjester på Veidnesklubben vil beholde tilbudet sitt.

Mer enn det ber vi ikke om, men denne kollektive mini-servicen krever vi å beholde!

Lørdag den 28. mars fortalte to lokalaviser om vedtaket i Fylkestinget i Finnmark torsdag 26. om at bussruter som få benytter, skal erstattes av såkalte Flexx-ruter, d.v.s. bestillingsruter som kun går ved behov, og i stor grad utføres av mindre kjøretøy. 

Samferdselssjef Eirik Selmer i Finnmark fylkeskommune sier at forsøk med Flexx-ruter viser at «vi har funnet et transporttilbud som treffer brukernes behov.» 

Selvfølgelig godtar vi det faktum at dette tilbudet er tilfredsstillende i mange distrikter, men de lokale forhold i Finnmark er til dels svært ulike, og problemene med den offentlige transporten må løses på forskjellige måter. 

I en av lokalavisene hette det at det nye offentlige tilbudet er «å gi innbyggere i Finnmark forutsigbare transportmuligheter … (og) tilpasse kollektivtilbudet til alle brukere på en tilfredsstillende måte.» Siden vi på Veidnes fikk veiforbindelse for over 30 år siden, har den allmenne transporten vært utført med stor buss, kombi-buss, og de siste årene med en liten buss. 

Vi som skriver dette har tallrike tilknytninger til Veidnes (9717 Veidnesklubben). De fleste av oss er fastboende, et stort antall er faste gjester på sine hytter i området. Om sommeren fordobles folketallet på grunn av sommergjestene, og mange tilreisende sommer som vinter er også avhengige av posten og butikken. 

Bygda ligger ved enden av den 125 km lang veistrekninga fra Lakselv, forbi Børselv, Brenna og Kjæs og ut til oss, det eineste fastbebodde stedet på Vestsida av Laksefjorden.

Om de spesielle transportforholdene våre her skrev Veidnes Bygdelag i januar et brev til Samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi, der det bl.a. hette: 

«For strekningen Lakselv-Veidnesklubben er det ikke nok å se på antall passasjerer. Denne ruta frakter også post, gods og varer fra Lakselv til bygda Veidnesklubben. Veidnes bygdelag driver Veidnes Bygdehandel med Post i butikk, og den virksomheten er selve hjertet i bygda. Det er ingen fortjeneste på dette, men vi klarer så vidt å komme i balanse takket være posten, som vi har en grei avtale med, og fordi mange tilreisende om sommeren bruker butikken og posten  … Det er ikke mulig på forhånd å forutse hvor mye post som skal sendes, og hvor mye post som kommer. I tillegg kommer varer til butikken som sendes som gods, og det som privatpersoner og bedrifter mottar av gods. … (så) det tilbudet vi har i dag kan ikke reduseres ytterligere. Den (nåværende) ruta Lakselv-Veidnesklubben er livsviktig for bygda. Vi kan faktisk ikke leve her uten den slik den er nå. Også for de som ikke bruker bussen for å reise med den, er ruta viktig fordi de får post og varer med den.»

Erfaringene i de siste 30 årene har vist hva som er «tilfredsstillende» for oss: 3 – kun tre! – ganger for uka kjører den lille bussen tur-retur Veidnes – Lakselv, ei fast og forutsigelig rute. Mer enn det ber vi ikke om, men denne kollektive mini-servicen krever vi å beholde!

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse