Annonse
Gjenreisingen av forsvarsevnen som Høyre har gått i bresjen for etter vi overtok ansvaret for Forsvaret i 2013 er udiskutabel. Dette var et «forsvar» som omtrent var konkurs etter mange år med underfinansiering og en alvorlig tilsløring av realitetene, skriver Hårek Elvenes. På bildet statsminisyer Erna Solberg på besøk i Rena leir. Foto: Forsvaret / Frederik Ringnes

La oss få en opplyst forsvarsdebatt

Oddvar Nygård, Nordlys avleverer 3. mars et sammensurium av et innlegg om Forsvarets utvikling. Nygård behersker karikaturens kunst, men fakta og historie er en langt svakere disiplin.

Nygård overser det faktum at Forsvaret bygges opp steg for steg etter mange år med nedbygging og forvitring. Regjeringen overtok i 2013 et underfinansiert forsvar med betydelige mangler.

Gjenreisingen av forsvarsevnen som Høyre har gått i bresjen for etter vi overtok ansvaret for Forsvaret i 2013 er udiskutabel. Dette var et «forsvar» som omtrent var konkurs etter mange år med underfinansiering og en alvorlig tilsløring av realitetene. Tidligere direktør for FFI, Nils Holme, har beskrevet dette slik: «Med kombinasjonen av Ine Eriksen Søreide som forsvarsminister og Haakon Bruun-Hanssen som forsvarssjef, begge nyutnevnte i 2013, ble det slutt på 20-30 års tåkeprat og fortrengninger i forsvarspolitikken».

Det aller første regjeringen Solberg måtte gjøre, var å ta igjen et vedlikeholdsetterslep på 3-4 milliarder kroner. Første steg har vært å sette det forsvar vi har i stand. Selve grunnmuren måtte repareres. Derfor prioriterte regjeringen i 2017 og 2018 betydelige bevilgningsøkninger til vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger. Fra 2013 til 2019 er forsvarsbevilgningene økt med 30% reelt. Det aller meste har gått til å bytte ut de tyngste våpensystemene i Forsvaret som kampfly, kampvogner, artilleri, luftvern til Hæren, overvåkningsfly, ubåter, kystvaktfartøy osv. Alt dette innebærer en formidabel økning i forsvarsevnen, når kapasitetene er implementert.

Forsvaret er i en bedre beskaffenhet nå enn for seks år siden. Det er en direkte konsekvens av merkbart større forsvarsbudsjetter. Forsvarsjefen bekrefter dette i sitt fagmilitære råd som ble levert som grunnlag for ny Langtidsplan for Forsvaret: «Gjeldende langtidsplan tok helt nødvendige grep for å snu en langvarig trend med reduksjon av den norske forsvarsevnen. Tiltak som å ta igjen etterslep på vedlikehold, etterfylle reservedeler, øke bemanning og aktivitet for operative avdelinger, og investere i sentrale kapasiteter, har gitt en positiv effekt».

Videre sier forsvarssjefen: «Det norske forsvaret er på riktig vei, og den gjeldende langtidsplanen har økt kvaliteten på en rekke områder i forsvarssektoren. Sikkerhetssituasjonen krever imidlertid økt aktivitet, reaksjonsevne og volum».

De siste årene har forsvar og sikkerhetspolitikk fått en større plass i den offentlige debatten. Det har også Oddvar Nygård og Nordlys bidratt til. Men tidvis har hangen til overforenklinger tatt overhånd på bekostning av fakta og komplekse problemstillinger. Engasjementet for enkeltavdelinger har vært høyt, men viljen til å se helheten har ikke vært like god.

I begynnelsen av april legger regjeringen fram ny Langtidsplan for forsvaret. Regjeringen gav forsvarsjefen et åpent mandat for utarbeidelsen av et nytt fagmilitært råd. Forsvarssjefen ble bedt om å gi et råd hvordan Norge kan ta større ansvar for egen sikkerhet i våre nærområder, og bidra til NATOs samlede avskrekking- og forsvarsevne.

Regjeringen ønsker et godt faglig grunnlag og åpenhet i forsvarsdebatten. Det har båret frukter så langt og er en forutsetning for skape forståelse og støtte til videre oppbygging av Forsvaret.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse