Annonse
Folk i nord er av ulik etnisk opprinnelse, og de fleste av oss er ”av ei god blanding”. Hvor vi kommer fra, og hvem våre forfedre var, har ingen betydning, skriver Ingrid Nordmark. Bildet er fra en utstilling ved Tromsø museum.

La oss starte et tverrpolitisk folkeopprør for lokaldemokratiet, uten etniske skillelinjer

Folk i nord forskjellsbehandles, og det på etnisk grunnlag. Av regjeringen, og av det norske storting. Dette kan vi ikke finne oss i.

Lokaldemokratiet er satt til side av storting og regjering. Den vanlige ”mann i gata” blir ikke hørt. Befolkningen i Finnmark har sagt et rungende NEI til sammenslåing av fylkene, men blir overkjørt av en arrogant minister. ”Urfolk trenger vår anerkjennelse”, og ”Vi har konsultert sametinget”, sa tidligere kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i forbindelse med tvangsdelingen av Tysfjord kommune. Og nåværende statsråd Monica Mæland følger i samme spor som sin forgjenger. Sametingspresidenten sier hun er for sammenslåingen fordi det vil gjøre sametingets arbeid enklere. Men hva med den øvrige befolkningen her nord? Skal ikke vanlige folks mening også anerkjennes? Skal ikke lokaldemokratiet også konsulteres? Folk i nord forskjellsbehandles, og det på etnisk grunnlag. Av regjeringen, og av det norske storting. Dette kan vi ikke finne oss i. Det er brudd på grunntanken og hovedintensjonen i FNs menneskerettighetskonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon som ble ratifisert av Norge i 1970.

Folk i nord er av ulik etnisk opprinnelse, og de fleste av oss er ”av ei god blanding”. Hvor vi kommer fra, og hvem våre forfedre var, har ingen betydning. Og vi som bor her nord vet at samer ikke er “Norges urfolk”. Samer kan ikke kalles urfolk. Ordet urfolk er et sammensatt ord av ordene ur og folk, og betyr det første, det opprinnelige folk. Ordet ur kommer av tysk, tidligere norrønt og betyr det første, det opprinnelige. Som for eksempel i urpremiere, urfremføring hvor betydningen er den første fremføring av et teaterstykke, et musikkverk eller lignende.

Samer er ikke det første, det opprinnelige folk i Norge. Det er uomtvistelig. Samer har ingen særskilt rett til eget ting, egen høyskole, øremerkede bevilgninger fra statsbudsjettet (våre skattepenger) osv. Andre minoriteter i landet diskrimineres som følge av den samepolitikken som føres i dag. Kvener, taterfolket, skogfinner osv. har også mistet sitt språk, sin kultur osv., men får ikke eget ting, egen høyskole eller øremerkede midler fra staten. Da sametinget ble opprettet, og ILO-169 ble oversatt til norsk språk, ble det begått en alvorlig feil. De opprinnelige ordene indigenous and tribal people, som korrekt oversatt til norsk betyr innfødte og stammefolk, ble byttet ut med ordet urfolk. Samer er ikke Norges urfolk. Det er uomtvistelig. Ordet / begrepet urfolk kan ikke brukes om samer / “det samiske folk”.

Norske fiskere forskjellsbehandles av myndighetene. Fiskere som bor i kommuner som er gått inn i sametingets virkeområde får betydelig større torskekvoter enn fiskere fra kommuner som ikke er innenfor sametingets virkeområde. Det vil med andre ord si at en fisker fra Harstad eller Lofoten, blir diskriminert etnisk og økonomisk i forhold til fiskere i kommuner som har gått inn i sametingets virkeområde.

I sametingets valgmanntall er det innmeldt i alt 16 958 personer, totalt på landsbasis. Befolkningen i Norge utgjør 5 295 619 personer. Samer i Norge utgjør altså kun 0,3 prosent av landets innbyggere, men får om lag en milliard tilført i øremerkede midler fra statsbudsjettet.

Av boka Kautokeinoslekter, bygdebøker og kirkebøker, kan vi lese at Aili Keskitalo og flere med samiske navn er innvandret til Norge på 1800- og 1900- tallet. I sin nyttårstale snakket 3. generasjons innvandrer Aili Keskitalo om «den samiske slekt», og hun snakket om landet Norge som «vårt land» i betydningen «samenes land». Videre avsluttet hun sin nyttårstale med den samiske «nasjonalsangen» som har følgende tekst: «SAMELAND FOR SAMENE».

Sametingets valgmanntall bygger på en bestemt etnisk tilhørighet. En må tilhøre «den samiske ætt» for å kunne delta ved valg til sametinget. Alle andre som ikke tilhører denne ætt, er utestengt fra å delta. Til og med ektefeller av samer får ikke delta. Dette er etnisk diskriminering, og brudd på grunntanken og hovedintensjonen i FNs menneskerettigheter og FNs rasediskrimineringskonvensjon.

Det er på høy tid at regjeringen og stortingspolitikerne setter grunntanken og hovedintensjonen i FNs konvensjon i fokus. Det er på høy tid at regjeringen og stortingspolitikerne setter seg grundig inn i historiske fakta, og lytter til folket, den menige mann, her nord. Det er på høy tid å reversere feilen som ble begått da sametinget ble opprettet. Sametinget må legges ned, og så kan Troms og Finnmark bestå som egne fylker. Det må et folkeopprør til. Vi er ikke to folk, vi er ett. Og det er det som er hovedintensjonen og grunntanken i FNs konvensjon.

Og bare sånn for ordens skyld så har jeg samiske, kvenske og norske aner (røtter), som de fleste av oss som bor her nord. Om jeg skulle kunne hevde at jeg er “av urfolk”, så er det ikke fordi jeg har samiske aner, men heller det at jeg har norske.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse