Annonse
Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

La politiet høre barnas historie

Ved å fjerne tabuer rundt seksualitet og vold i nære relasjoner, vil barn som utsettes for kriminalitet få raskere hjelp fra politiet, og flere skyldige blir tatt.

Vi voksne må i større grad tørre å snakke med barna våre om kropp og seksualitet fra de er små.

For en stund siden fikk jeg avspilt et avhør av en ung gutt. Saken gjaldt vold i hjemmet, og den var ganske representativ for saker det er mange av. Selv om jeg har sett mange avhør av barn opp gjennom årene, både som politiadvokat, dommerfullmektig og etterforskningsleder, gjorde det inntrykk å høre hvordan den lille gutten strevde med å fortelle at pappa slår, og det gjør vondt. Det berømte meg som menneske, mor og politi.

Dessverre er det ofte barnas nærmeste omsorgspersoner som utsetter dem for kriminalitet, og overgrepene skjer i det skjulte. De aller minste barna vet heller ikke alltid at handlingene de utsettes for faktisk er straffbare. Skadene de påføres kan i verste fall være livsvarige.

Flere undersøkelser viser at barn som utsettes for vold, overgrep eller grov omsorgssvikt senere får problemer med kriminalitet, rus, psykisk helse og arbeidsliv.

Barn som er utsatt for kriminalitet vil sjelden ha mulighet til å oppsøke politiet for å få hjelp. De er helt prisgitt omgivelsenes evne til å oppdage straffbare handlinger som begås mot dem. Derfor må vi som foreldre, politi og samfunn sikre at barna får mulighet til å fortelle sin historie.

Politiet kan aldri alene lykkes med å bekjempe kriminalitet mot barn. Alle som jobber med barn, og ikke minst vi foreldre, har et ansvar for å gi barn nødvendig språk og trygghet, slik at de får mulighet til å snakke om ting som er vanskelige.

For noen måneder siden ble en barnehageansatt i Bergen siktet for overgrep mot flere små barn i barnehagen der han jobbet. Denne saken ble oppdaget fordi et av barna fortalt sine foreldre hva som hadde skjedd, og politiet ble kontaktet.

Vi voksne må i større grad tørre å snakke med barna våre om kropp og seksualitet fra de er små. Det er faktisk mulig å snakke også med små barn om vold og overgrep. Vi må lære dem forskjellen på seksualitet og kriminalitet. Fjerne tabuene og ta kriminaliteten på alvor.

Hvis vi synes det er vanskelig å snakke om dette med barna våre, hvor vanskelig er det da ikke for dem å fortelle om overgrep og seksuelle krenkelser? I tillegg til at de føler skam, skyld og lojalitetskonflikt. Vi som foreldre og voksne må være tydelige på at vold og overgrep aldri er barnas skyld.

Vi lærer barna at det er farlig å sykle uten hjelm, og at det er ulovlig å sitte i bil uten sikkerhetssele. Vi lærer dem at det er ulovlig å stjele, sparke og slå. Men lærer vi dem at det er ulovlig for voksne å ta på tissen til barn? Barn må også lære at det aldri er lov for en voksen, heller ikke foreldre, å true dem til å holde på vonde hemmeligheter.

Dette er viktig kunnskap for at de selv skal kunne verne seg mot ulovlige handlinger.

Barn må få vite hvor de kan si ifra og få hjelp.

I disse dager oppfordrer Kripos barn til å fortelle om seksuelle overgrep de eller vennene deres utsettes for. Gjennom kampanjen “Ikke alle hemmeligheter skal holdes” ønsker politiet å nå frem med viktige budskap til barn mellom 10 og 14 år, men også voksne i barns omgivelser. Vårt mål er at overgrep skal stanses så tidlig som mulig og at barn skal få hjelp så fort som mulig.

I dagens digitale samfunn er det også viktig at vi snakker med ungdommene våre om faren for overgrep på nett og deling av intime bilder. Dette må bli et naturlig samtaleemne, på samme måte som vi snakker om farene ved rusmidler og bilkjøring i høy fart. Rundt middagsbordet spør vi gjerne om hvordan ungdommen vår har hatt det på skolen. Vi kan bli mye flinkere til å spørre om hvordan de har det nettet.

Ved å fjerne tabuer rundt seksualitet og vold i nære relasjoner, vil barn som utsettes for kriminalitet få raskere hjelp fra politiet, og flere skyldige blir tatt.

For oss som jobber i politiet finnes det knapt viktigere oppgave enn å beskytte barn og unge mot overgrep. Og for å klare dette, må vi jobbe hardt og systematisk for å beskytte for å avsløre overgripere, avdekke mørketall og forebygge nye overgrep. Det betyr at vi må samarbeide godt med de som er nært tilstede i barnas hverdag. Det kan være barnehage, skole, helsesøster og barnevern.

Det krever kunnskap og prioritering og gode samhandlingsarenaer hvis vi skal klare å forhindre og oppdage alle typer kriminalitet begått mot barn.

I politiet vet vi at bevisene i disse sakene er skjøre og flyktige. Nærpolitireformen, som skal gi politidistriktene sterkere og mer kompetente etterforskningsmiljøer, gir oss nå en unik mulighet til å skape solide fagmiljøer og rutiner som sikrer at saker av denne typen blir håndtert med høy kvalitet og profesjonalitet.

Noen ganger får politiet høre at vi tar for mange avhør av barn fordi det fører til så få domfellelser. Og at barna må tåle litt “oppdragervold” uten at politiet skal bruke ressurser på disse sakene. For meg blir dette vanskelig. Tenker vi at barn må finne seg i en ørefik og et klaps, i motsetning til oss voksne? Svaret er selvsagt nei.

Politiet har plikt til å ta imot enhver anmeldelse og forklaring fra borgere i samfunnet vårt. Her har voksne og barn samme rettighet. Deretter skal politiet gjøre de nødvendige etterforskningsskritt for å klarlegge hvorvidt det har skjedd noe straffbart. Og i neste runde skal saken påtalebehandles.

Dersom vi ikke gir barna mulighet til i det hele tatt å fortelle sin historie, betyr det at vi som politi avskjærer saken før vi har hørt hva barnet har å fortelle, og før vi har mulighet til å undersøke saken. Det betyr at vi innledningsvis hindrer barn i å få saken sin vurdert og etterforsket. Hvilket rettsvern har barna da? Og hvor sikre kan vi være på at barna ikke utsettes for langt grovere overgrep enn det vi tror?

Jo raskere politiet får høre barnas stemme, jo større er muligheten for å avdekke og bekjempe kriminalitet mot barn.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse