Annonse
La de som har vært med å bygge opp landet, selv få bestemme hvem som skal pleie dei en ellers sårbar og vanskelig tid, skriver Einar Johansen. Illustrasjonsfoto: Colourbox

La Privat Omsorg Nord fortsatt få hjelpe folk som trenger det!

Si fra nå om dere støtter fritt brukervalg slik at velgerne som ønsker fritt brukervalg kan vite at de gir sin stemme til ett parti som vil støtte fritt brukervalg.

Gunnhild Johansen SV går til angrep på en artikkel jeg skrev i begge dagsavisene i Tromsø lørdag 10.08.2019.

Gunnhild Johansen skriver følgende:

«I både Nordlys og i Tromsø har Einar Johansen et leserinnlegg der han kommer med påstander som ikke kan stå uimotsagt. Som politiker er jeg vant til å forsvare mine synspunkter også når det blåser friskt rundt ørene. Men det hører til sjeldenhetene at jeg blir beskyldt for å føre kommunestyret bak lyset og komme med påstander, slik Einar Johansen hevder. Han sier at det vel ikke kan være juridisk riktig, altså antyder han at jeg har begått ulovligheter. Hva jeg har forledet kommunestyremøte med av usannheter, sier han ingen ting om. Det er ganske drøyt.»

Einar Johansen:

Håper at leserne finner nedenstående avispolemikk mellom Gunnhild Johansen og lederen av Privat Omsorg Nord forklarende for at jeg reagerte på uttalelsene fra Gunnhild Johansen som ble gitt i mai 2017 og som viste feilaktige opplysninger om Privat Omsorg Nord. De negative opplysninger om Privat Omsorg Nord som Gunnhild Johansen hadde gitt ble heller ikke korrigert i Kommunestyremøte da saken ble avgjort. En del av Kommunestyrerepresentantene satt da med feilaktige opplysninger.

Fra avisartikkel i mai 2017 .

Gunnhild Johansen SV:

«Likhetsprinsippet brytes. Brukerne i Ramfjord og Straumhella kan ikke benyttes seg av valget, for de det ikke er lønnsomt å gi tjeneste i distriktet for de som skal tjene penger

Trude Wester i Privat Omsorg Nord svarer:

«Dette er ikke riktig. En arbeidsgruppe med ansatte, tillitsvalgte, politikere og administrasjonen i Tromsø Kommune jobbet i over 1 år med konkurransegrunnlaget for ordningen Fritt Brukervalg, og der ble begrensningene geografisk satt. Vi har aldri sagt at vi ikke kan levere i hele kommunen.»

Gunnhild Johansen SV:                                                                      

«For eksempel kan du ikke få fritt brukervalg på natt, om du bor i omsorgsbolig eller har du alvorlige psykiske lidelser eller rusproblemer og kreftpasienter kan du glemme Privat Omsorg

Trude Wester i Privat Omsorg Nord svarer:

«Dette er ikke riktig av samme grunn som over. Vi har tvert imot hatt flere henvendelser fra personer som bor i omsorgsbolig og som ikke forstår denne begrensningen, og vi forstår den heller ikke. Også de som har rusproblemer gjelder det samme. De forstår ikke begrensningene. Og kreftpasienter gir vi hjelp til hver eneste dag. Jeg synes det er skammelig av lederen i helse og omsorgskomiteen å servere direkte løgn i avisinnleggene sine og skape frykt hos allerede sårbare brukere.»

Gunnhild Johansen SV:

«De private skummer fløten på fellesskapet bekostning»

Trude Wester i Privat Omsorg Nord svarer:

«Dette er en svært grov beskyldning.  Vi hjelper alle som ber om det og har aldri satt de begrensningene som antydes. Vi har stilt opp for Tromsø Kommune i svært mange kompliserte saker, som ikke kommunen har klart å løse selv. Og det har definitivt ikke vært de enkleste sakene, og det handler bl.a. i dag om en utfordring nevnt i økonomirapport 28.02.2017 som vil koste kommunen 7 millioner i året. Det har i løpet av disse årene fra 2003 til i dag vært mange tilfelle der vi som firma lojalt har stilt opp for Tromsø Kommune – vi har rapportert avvik vi har sett – vi har hatt møter jevnlig med tanke på at kommunen kunne overta ulike oppdrag – vi har hjulpet kommunen i vurderinger inn i UNN-systemet om det er forsvarlig å ta folk hjem. Og vi har stor respekt for de utfordringer kommunens ansatte møter hver dag i denne tjenesten. Da blir denne påstanden rent uhyrlig og basert på stor grad av uvitenhet.»

Avslutningsvis vil jeg si:

Vær glad for at vi har Privat Omsorg Nord som kan utfylle dyktig helsepersonell fra Tromsø Kommune.

Få til samarbeide og la fritt brukervalg bestå.

Til de politiske partier:

Si fra nå om dere støtter fritt brukervalg slik at velgerne som ønsker fritt brukervalg kan vite at de gir sin stemme til ett parti som vil støtte fritt brukervalg.

La de som har vært med å bygge opp landet, selv få bestemme hvem som skal pleie dei en ellers sårbar og vanskelig tid. I mai 2017 var det bare 3 stemmer som skilte de som ville avslutte kontrakten og de som ønsket å beholde den.

Godt valg !

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse