Annonse
Fraværsregelen fungerer etter hensikten, å få elevene til å være mest mulig der de skal, nemlig i klasserommet. Likevel vil de rødgrønne partiene fjerne den. Det er flisespikkeri og politisk posering. Foto: Bengt Nielsen

La stå!

Martin Henriksen skal altså vinne valget for Ap i Troms ved blant annet å rasere en regel som kun har den effekten at den får elevene til å møte opp til timene!

Fraværet i videregående skole har gått kraftig ned etter at fraværsregelen ble innført. For skoleåret 2016/17 er de nasjonale tallene oppsiktsvekkende: 40 prosent nedgang når det gjelder dager, 33 prosent for timer. Resultatene viser også at færre dropper ut, og det er færre som ikke får karakterer i alle fag. Det viser rapporten som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la fram forleden.

I Troms er fraværet halvert  i løpet av et år.

Dette betyr at fraværsregelen fungerer etter hensikten, å få elevene til å være mest mulig der de skal, nemlig i klasserommet. Og ingen ting er bedre enn at de nye reglene ikke fører til det man fryktet mest: at elever dropper ut av skolen.

Likevel vil de rødgrønne partiene ha vekk fraværsregelen. Kommer de til makta etter valget skal fraværsregelen bort. Hva de skal erstatte den med er imidlertid helt i tåka.

 I partiprogrammet til Ap heter det: ” Partiet vil erstatte regjeringens fraværsregel med et nytt nasjonalt regelverk som bidrar til mindre byråkrati, mer rettferdighet for elevene og økt gjennomføring.”

 Bla, bla, bla.

En av dem som har markert seg i denne debatten, er førstekandidaten i Troms, Martin Henriksen. Han skal altså vinne valget for Ap i Troms ved blant annet å rasere en regel som kun har den effekten  at den får elevene til å møte opp til timene!

Det hører med til historien at Ap stemte for fraværsregelen i Stortinget.

Senterpartiet er - om mulig - enda verre. Der har de fått det for seg at det har med manglende tillit å gjøre når tenåringen sitter på kafé framfor å møte opp til mattetimen. Å gi foreldre og skoler mer tillit i reglene om fravær, er Sp sitt trylleformular.

 Vi kan vente oss høyt lirumlarum-nivå i den kommende valgkampen.

For ikke å snakke om SV og skolepolitikken. Der driver de fremdeles og går på idealtid.

Fraværsregelen gjelder kun udokumentert fravær. Har man mer enn 10 prosent ugyldig fravær i et fag i løpet av et år, mister man vurderingsgrunnlaget. Uten karakter betyr det stryk. 10 prosent fravær er i grunnen ganske mye. Og i spesielle tilfeller kan rektor bruke skjønn når det gjelder fravær opp til 15 prosent.

Det var mye støy da regelen ble innført. Elevorganisasjonene protesterte, og det ble rapportert om lange køer hos fastlegene fordi så mange elever måtte ha sykemelding. Men støyen har stilnet. Da har formodentlig legekøene blitt kortere.

Plassen for en elev i videregående koster 180.000 kroner i året. Videregående skolegang er en rettighet i Norge, det offentlige betaler, ikke mamma og pappa, slik tilfellet er i mange andre land. Ungdomsrett kalles dette, den gir rett til tre års videregående opplæring, samt til stipend og lån fra lånekassen.

Men med rettigheter følger det også plikter. Det er videregående vi snakker om, og for mange er arbeidslivet neste stopp herfra. Plikten man har som elev er å møte opp på skolen, slik arbeidsgivere også forventer at man tropper opp på jobb når man skal. Det å få satt grenser og stilt krav kan være slitsomt, men brudd på menneskerettighetene er det altså ikke. Det kan man nesten få inntrykk av når man ser de politiske reaksjonene.

Klassekampen skrev for noen dager siden om lærere som innrømmer at de trikser med statistikken og lar være å registrere ugyldig fravær for å hindre at elever stryker. I arbeidstakerorganisasjonen Skolenes Landsforbund (LO) har de forståelse for dette og mener at  “lærerne viser skjønn og prioriterer det som er best for elevene”!

Men hva er best for elevene? Er det virkelig best for dem at de lar være å møte opp til timene uten gyldig grunn? Disse lærerne risikerer å gjøre elevene en bjørnetjeneste. Og mener LO at det er opp til den enkelte lærer å bestemme hvorvidt han eller hun skal følge opp det Stortinget har vedtatt?

Fra motstanderne av fraværsregelen hevdes det at den går ut over de svakeste elevene. Det høres rart ut. Hvordan hindrer fraværsregelen lærere i å hjelpe elever som sliter?

Det er full politisk enighet om å få ned fravær og frafall i den videregående skolen. Når vi nå ser at tallene går i riktig retning, faktisk er 40 prosent langt over forventningene, er det bortkastet å bruke tid på flisespikkeri og politisk posering!

Som det skrives på tavla: La stå!

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse