Annonse
FJÆRA FOR FOLK: Nikolai Lindvall, Guri Olaussen og Solveig S. Isaksen på tur i fjæra på Fagereng, hvor en utbygger vil reise 13 boligblokker. Nå vil Høyre og regjeringen myke opp regelverket for bygging i strandsonen. Et dårlig forslag, egnet til å legge til rette for kapitalsterke interesser, mener Nordlys. Foto: Sissel Wessel-Hansen

La strandsonen i fred

Regjeringens forslag vil legge til rette for kapitalinteresser fra inn- og utland i uberørt natur langs kysten. Det vil være en ulykke både for natur og mennesker.

Så får det heller være at man fortsatt ikke får anlegge badstue i flomålet.

Regjeringen vil åpne strandsonen og foreta noe den kaller oppmykning av 100-metersregelen. Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) sier til Nordlys at «er det noe vi har mye av i nord, så er det kystlinje. Det er vår gullkyst».

Gudmundsen har rett i at kysten vår er gull verdt. Det bør den fortsatt få være. Og årsaken til at vi har så mye kystlinje tilgjengelig, er jo nettopp at byggingen her er strengt regulert. Regjeringens forslag til skroting av dagens regelverk er derfor særs dårlig, og bærer preg av en dårlig skjult agenda, der man skyver næringslivet i distriktskommunene foran seg.

Dagens byggeforbud i strandsonen er ikke absolutt, og det er åpning for at kommunene kan tillate bygging her dersom man tar særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv og allmenne interesser. Stort sett forvalter kommunene disse områdene godt. I Nord-Norge er kystlinjen regulert til næringsformål der det er behov for det. For en fiskeri-nasjon er det helt naturlig.

Hvorfor kommer denne saken nå? Det er, så vidt vi har registrert, ikke reist noe folkekrav om åpning for privatisering av strandsonen her i landet. Men kystlinjen er så attraktiv, at det er rimelig å tenke seg utstrakt lobbyisme fra private interessenter i denne saken.

Gudmundsen nevner reiselivet som et eksempel på næringer som lider under 100-meters regelen. Men mye av det lokale reiselivet på kysten består av fiskecamper og utleie av rorbuer og hytter. Dette ligger allerede i strandsonen. De fleste nordnorske kommuner, med noen unntak, har for lengst tatt inn over seg at reiselivsnæringen er viktig for dem, og handler deretter.

Hva vil Høyre oppnå? Privatisering av de mest attraktive stedene langs kysten, som for eksempel flotte strender som kan selges til kapitalsterke interesser?

Perlene langs kysten er verdifulle, målt i kroner og øre. Men folks rett til fri ferdsel i fjæra er uvurderlig, og skal ikke selges til høystbydende. At vi holder oss med allmenning er et solid varemerke for det likestilte og demokratiske Norge.

Høyres og regjeringens forslag vil legge til rette for både nasjonale og utenlandske kapitalinteresser i uberørt natur langs kysten. Det vil være en ulykke både for natur og mennesker. Når russiske oligarker sitter på eneretten til de flotteste utfartsplassene, vil det ramme folket, og i ytterste konsekvens det lokale reiselivet!

Hvordan Venstre, selvoppnevnt verner av den frie natur, kan gå med på et forslag som dette, er ubegripelig. Stortinget må si nei til denne utilslørte logringen for kapitalinteressene. Så får det heller være at man fortsatt ikke får anlegge badstue i flomålet.

 

 

 

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse