Annonse
Artikkelforfatter Eivind Bråstad Jensen som moden mann og som russ med examen artium fra gymnaset i 1965. (Foto: Nordlys / privat)

Å lære for livet – eller for eksamen?

Brødtekstbilder: 
Gerd Brantenberg er blant forfatterne som har ytret betydelig skepsis til deler av pensum på gymnaset i gamle dager. Boka "Ved feriestedet" ble utgitt i 1985.
En bekreftelse på at det var eksamen og karakterer som telte mest, var det når vi feiret at skolegangen var over gjennom noe så primitivt som å brenne lærebøker i skolegården. 

Mange av oss som debuterte i læreryrket på 70- tallet, hadde gjennomgått ei utdanning der vi fikk understreket at våre framtidige elever måtte finne mening  i det de forhåpentligvis lærte. Vi fikk vite  at læring måtte bygge på en indre eller ekte motivasjon og ikke på en ytre eller ”falsk”.  Læring som utelukkende var motivert ut fra ønsket om gode karakterer, eller kanskje like mye for å komme helskinnet gjennom eksamen, kunne vanskelig gi autentiske resultater, men heller overflatiske kunnskaper som stort sett var glemt når eksamen var over. 

En bekreftelse på at det var eksamen og karakterer som telte mest, var det når vi feiret at skolegangen var over gjennom noe så primitivt som å brenne lærebøker i skolegården. 

Det kan vel neppe heller tas som tegn på noe ønske om å trenge til bunns i botanikkens mysterier, at jeg i gymnastida hadde en brukbar og forutsigbar inntekt av å omsette planter fra min fars rikholdige herbarium, selvsagt uten hans viten og vilje. 

Flere forfattere har skrevet både innsiktsfullt, tankevekkende, men også kritisk om egen elevtid. Et illustrerende eksempel gir forfatteren Gerd Brantenberg i romanen Fra fergestedet fra 1985. Her skildrer hun livet rundt den høgere skolen i Fredrikstad på tidlig 60-tall. Den gang måtte alle som tok eksamen artium på engelsklinja  kunne gjengi ordrett følgende definisjon av  the British Empire:

”The Dominions are autonomous communities within the British Empire, equal in status, in no way subordinate one to another in any aspect of their domestic or external affairs, though  united by a common allegiance to the Crown, and freely associated as members of the British Commonwealth of Nations.” (Balfour Declaration of 1926)

Brantenberg så med betydelig skepsis på dette kravet da hun skriver at ”Denne presise og på alle måter klargjørende definisjon gikk tusenvis av unge jenter og noen hundretalls gutter ut i verden med, både den gang og før og i mange år senere. De dro til England, Frankrike, Sveits som piker i husene til det europeiske borgerskap, de dro til Nord-Norge, Trøndelag, de ytterste kystposter og tok seg lærerjobb, de tok en kort utdannelse og gikk inn i ekteskaper spredt utover landet, de vasket bleier og begynte som førskolelærere. Og overalt brakte de denne enestående viten med seg i sine hoder. De visste at de på sett og vis sto over mange andre. De hadde nemlig fått en allmenndannelse. (…) Og det magiske, det virkelig forunderlige, er at vi  heller ikke visste hva man skulle bruke den til. Nei. Det magiske var dens iboende kvalitet, dens skjulte evne til å løfte opp sjelen og gjøre disse uendelige kull av borgerskapets døtre til bedre mennesker. Det var selve allmenndannelsens innerste vesen.” (s. 163 – 164) Ved fergestedet, 1985. 

Dette eksempelet på et lite relevant pensumskrav, kan stå som en påminnelse om den avgjørende betydning det har for læringsutbyttet at elevene møter et meningsfullt og engasjerende læringsprogram. Og husker jeg ikke feil, er det vel fortsatt et overordnet mål for videregående opplæring å bidra til å utvikle elevene til meningssøkende individer.

Til slutt: Hvor mange av dere som gikk på engelsklinja kan, helst uten for mye nøling, deklamere definisjonen av The British empire? 

Det kunne vært fristende med en spørreundersøkelse!

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse