Jordell spekulerer i at lærere fra Finnmark har flyttet til sentrale strøk i landet fordi man der trengte mange nye lærere for å tilfredsstille minstenormen. Da er mitt spørsmål: Hvorfor har de ikke flyttet for lenge siden når de samme sentrale strøkene har manglet kvalifiserte lærere i en årrekke? skriver lederen i Utdanningsforbundet, Steffen Handal. Foto: Utdanningsforbundet

Lærermangel - siste svar til Jordell

Jeg viser til Jordells siste innlegg i Nordlys 21. januar. Vi er enige om at mangelen på kvalifiserte lærere i skolen er veldig bekymringsfull. Vi er enige om at situasjonen er særlig bekymringsfull i Finnmark, men også i Nordland og Troms. Vi synes også å være enige om at situasjonen også er bekymringsfull i sentrale strøk, men at årsakene til lærermangelen der er ulik den som eksisterer i distriktene generelt, og i Nord-Norge spesielt.

Vi synes imidlertid fortsatt å være ganske uenige om i hvilken grad innføringen av en minstestandard for lærertetthet i grunnskolen er en viktig årsak til problemene. Da jeg i mitt forrige innlegg kommenterte Jordells bruk av statistikk, forholdt jeg meg til statistikk for alle trinn i grunnskolen og som Jordell hadde referert til i sitt første innlegg 17.januar. I sitt siste innlegg viser Jordell til situasjonen på trinn 1-4 i Finnmark.

Det er riktig at bruken av ukvalifiserte på trinn 1-4 i Finnmark samlet har økt med 8 årsverk fra forrige til inneværende skoleår. Forverringen er fordelt på 13 kommuner. I ni av disse er økningen i bruk av ukvalifiserte på under et halvt årsverk, mens økningen i Hammerfest alene er fire årsverk. Hvordan minstenormen for lærertetthet kan forklare en slik stor økning i bruk av ukvalifiserte i et av Finnmarks befolkningssentra, må nesten Jordell prøve å forklare.

Jordell spekulerer i at lærere fra Finnmark har flyttet til sentrale strøk i landet fordi man der trengte mange nye lærere for å tilfredsstille minstenormen. Da er mitt spørsmål: Hvorfor har de ikke flyttet for lenge siden når de samme sentrale strøkene har manglet kvalifiserte lærere i en årrekke?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse