Annonse

En konflikt om økonomi - ikke pedagogikk

Jeg har full forståelse for at KS forsøker å forbedre kommunenes økonomi.

KS burde, istedenfor å ta danskebåten, heller tatt en omfattende, dypt-dykkende og «open-minded» tur til Finland

Jeg har full forståelse for at KS forsøker å forbedre kommunenes økonomi. Hensikten er jo at brukerne (oss) skal få best mulig tjenester igjen for pengene. Kommunene pålegges flere, og stadig mer kostbare oppgaver fra de folkevalgte, så hvordan skal man få regnskapet (ofte i minus allerede) til å gå opp? Hvordan skal man drive politikk? Hvordan skal man fordele goder og byrder?

Jeg har null forståelse for KS når de later som om konflikten med lærerne handler om å gjøre skolen bedre for elevene. Konflikten handler om økonomi, og ikke pedagogikk. KS har vært på studietur i Danmark for «å lære av» den danske skolereformen. Det de lærte der, og som de ønsker å innføre i Norge, er hvordan de under dekke av pedagogiske argumenter, skal få lærerne til å jobbe mer og billigere. Skolereformen i Danmark, på samme måte som kommunereformen i samme land, skyldes finanskrisen og tvang politikerne, nasjonalt, til omfattende kutt i offentlige budsjetter, hvorpå skolen ble «ranet og lærerne arrestert». Så la deg ikke lure, kjære leser!

Jeg skulle jeg ønske at KS hadde kalt en spade for en spade, og innrømmet at de ikke har penger til skole, og dermed er nødt til å tvinge lærerne til å jobbe mer for mindre. KS kunne da flyttet deler av ansvaret over på politikerne på nasjonalt nivå.

KS burde, istedenfor å ta danskebåten, heller tatt en omfattende, dypt-dykkende og «open-minded» tur til Finland, om det var forbedringer i skolen som var målet. Jens Stoltenberg lærte noe da han besøkte landet i januar 2013: «Norsk skole er blitt bedre fordi vi har latt oss inspirere av måten de jobber på i finske skole», (Bergens Tidende 19.8.2013). Nå kommer det ikke frem hva Stoltenberg i detalj lærte der borte, men han har, i motsetning til KS, valgt riktig studiested og rett studie - pedagogikk. 

Læreren er den viktigste ressursen i skolen! Det er da viktig at lærerne får være lærere og bruke mesteparten av sin tid på elevene. KS frontalangrep på lærerne blir da selvfølgelig ikke løsningen, verken på kommunes dårlige økonomi eller PISA-resultater. Løsningen på skolens problemer, ligger på nasjonalt nivå. Innføring av 5-årig master, er ett skritt i riktig retning, men det må gjøres mer. Om utviklingen får fortsette, vil man ha like mange ufaglærte, som det er lektorer i skolen. Det er i dag 12.000 som jobber i skolen, som ikke er utdannet for dette. I tillegg viser undersøkelser at det i 2020 vil mangle 11.000 lærere. Som om dette ikke var nok, er det i dag 40.000 lærere som hever sin lønn i andre yrker. Disse er trolig ikke i skolen pga. av bedre arbeids – og lønnsvilkår andre steder, og de fristes neppe tilbake til lærergjerningen gjennom de forverrede vilkårene som KS legger for dagen.

Heving av status og lønn, samt det å beholde fleksibiliteten, er virkemidlene i det å skape en bedre skole! Men om politikerne ser seg råd til det, er en annen sak. Så vil dessverre ikke skje, så lenge det er politikerne på nasjonalt nivå som holder festtalene, og hvor det er kommunene som sitter igjen med regningen.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse