Annonse
Instituttleder Odd Arne Thunberg ved UiT aviser at det nye mattekravet til lærerstudenter er en trussel mot rekrutteringa av lærere. (Foto: UiT / Scanpix)

Lærerutdanning med 4-krav i matte er neppe distriktsfiendtlig

Svar på innlegget fra Odd Harald Valdermo: 4-krav i matte og tomme studieplasser i lærerutdanning - hva nå?
 
Lærerutdanningen med 4-krav i matte er neppe blitt distriktsfiendtlig. Ikke i nord og trolig heller ikke i sør. Ikke for 1-7 heller Ikke for 5-10. Den største trussel for distriktene og lav lærerrekruttering er ungdomskullene i nord som stadig blir mindre grunnet lavere fødselstall over år. Det faktum at ungdom nordfra flytter til Trøndelag, og til Østlandet for å ta utdanning blir en utfordring for landsdelen og for distriktene. Når ungdom først har tatt flyttevalget blir de værende i byen.
 
Søkertallene til Grunnskolelærerutdanningen i Tromsø og i Alta viser allikevel økning, dette utviklingstrekket til tross. UiT har over år sammen med kommuner, fylkeskommuner og sentrale myndigheter gjennomført en offensiv rekrutteringssatsning på læreryrket i nord. Hvis vi ser litt på de historiske tall for hele grunnskolelærerutdanningen (GLU) i Tromsø og i Alta viser bildet følgende;
 • Året 2003 møtte det opp 160 og 97 studenter fullførte.
 • I år 2004 møtte det opp 176 og 107 studenter fullførte.
 • I 2005 ble det innført krav om 35 skolepoeng, 3 i norsk og 3 i matte. Dette året møtte det opp 163, og 88 studenter fullførte.
 • I år 2006 møtte det opp 118 og 73 studenter fullførte.
 • I år 2007 møtte det opp 145 og 107 studenter fullførte.
 • I år 2008 møtte det opp 141 og 95 studenter fullførte.
 • I år 2009 møtte det opp 170 og 93 studenter fullførte.
 • I 2010 startet 5-årig GLU opp i Tromsø. Året 2010 møtte det opp 158 og 100 studenter fullførte.
 • Året 2011 møtte det opp 120 og 72 studenter fullførte.
 • I år 2012 møtte det opp 117 og 77 studenter fullførte.
 • I år 2013 møtte det opp 106 og 61 studenter fullførte.
 • I 2014 startet det opp 5-årig GLU i Alta. Dette året møtte det opp totalt 101 og 60 studenter fullførte.
 • I år 2015 møtte det opp 88 og 66 studenter er aktive.
 • I 2016 ble det innført krav om 4 i matte. Dette året møtte det opp 116, og 86 studenter er fortsatt aktiv.
 • I året 2017 lyses det ut både 1-7 og 5-10 i Finnmark. Totalt møtte det opp 173 i Tromsø og i Alta, og 123 studenter er fortsatt aktiv.
 • 2018 møtte det opp totalt 172 studenter i Tromsø og i Alta og 136 er aktiv.
 • I 2019 møtte det totalt opp 142 studenter på grunnskolelærerutdanningene i Tromsø og i Alta og disse er fortsatt aktiv.
De studieplassene vi mener vi har kapasitet til på GLU er oppfylt i Tromsø, mens i Alta er det plass til noen til. GLU 1-7 har de siste årene hatt en fin økning i antall studenter. Vi kan også nevne den sterke økningen på lektor- språk- samfunnsfag som også fikk et krav om 4 i matematikk. Også lektorutdanningen har økt og økt antall studenter etter karakterkravet ble innført.
 
Vi har flere nesten ferdige utdannede lærere som jobber i skolen. Uit leder sammen med Nord Universitet et prosjekt hvor 50 nesten ferdige lærere i nord tilbys et skreddersytt utdanningsopplegg for fullføring av utdanningen. Nå er det 14 i gang i Tromsø og 5 i Alta, og 7 lærere vil oppnå vitnemål til våren.
 
Vi vil benytte anledningen til å takke alle lærerstudenter som har valgte sitt studiested i Alta og i Tromsø. En stor takk går også til alle de dyktige fagfolkene som underviser, forsker og organiserer utdanningene. Takk til lokale lærere som veileder studentene i de 110 dagene de er ute i praksis og til alle skoleledere som ansetter nye lærere.
 
Målet er en fremragende lærerutdanning som flere vil søke til. Vi håper at mange flere fremmer læreryrket positivt og drar lasset sammen videre. Når lærerutdanningen lykkes går det bra med elevene på skolene i kommunene. Det er derfor saken er så viktig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse