Annonse
LÆRERYRKET: Debatten om matematikk og kompetansekrav til lærere fortsetter. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

Læreryrkets status

Det ensidige fokuset på matematikkprestasjoner som har regjert alle skoledebatter de seinere årene, har vært langt mer skadelig enn nyttig.

Læreryrket oppnår nok ingen høyere status gjennom økte inntakskrav i matematikk til lærerutdanningen.

Karin Rørnes, dosent ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk UiT, forsvarer i en kronikk i Nordlys innføringen av karakterkrav for lærere. Dette begrunner hun med at læreryrket har mistet status i samfunnet. Statusen må opp!  

Den negative utviklingen av lærerprofesjonens status som hun beskriver er det lett å være enig i, men det ensidige fokuset på matematikkprestasjoner som har regjert alle skoledebatter de seinere årene, har vært langt mer skadelig enn nyttig.

Rørnes nevner ikke den mest åpenbare årsaken til at læreryrket har fått så lav status. I så måte har hun samme utgangspunkt som Kunnskapsministeren. Spørsmålet er; Hva slags respekt og status gir det når lærerrollen kan fylles av nær sagt hvem som helst med fullført grunnskole?  

Den mest alvorlige situasjonen i norsk skole er at et stort antall elever undervises av ufaglærte uten noen som helst formell kompetanse. På den ene siden skal man heve yrkets status gjennom å øke karakterkravet til de som skal være lærerstudenter – på den andre siden erstatter man i stadig økende grad utdannede lærere med personer uten noen som helst pedagogisk utdanning.

Litt folkelig kan vi si at «dette henger ikke på greip». Dette sender klare signaler til foreldre og alle andre om at det å undervise barn og unge er en oppgave som kan beherskes av hvem som helst.

Det stilles i altfor mange tilfeller absolutt ingen krav utover godkjent vandelsattest for å ha ansvaret for opplæring av barn og unge – også i faget matematikk. Verst har dette gått utover spesialundervisninga – som faktisk er den aller mest krevende utfordringa skolen har.

Hvilke andre profesjoner tillater noe liknende?  Sykepleierprofesjonen? Ikke tenkelig!  Legeprofesjonen? Enda mindre tenkelig! Elektriker? Rørlegger? Tannlege? Det er rett og slett utenkelig at personer uten godkjent utdanning skal kunne representere slike profesjoner.

Men i skolen kan vi møte stadig flere lærere uten godkjent utdanning. «30 % av all spesialundervisning gjennomføres av personer uten godkjent lærerutdanning. De skal utføre en av skolens aller mest utfordrende spesialfunksjoner.

Hva slags signaler sender dette til foreldre eller aktuelle studenter? Det å være lærer – er det noe absolutt hvem som helst kan være – uten utdanning?  Siste år (2015) med økte karakterkrav for de som skal bli kvalifiserte lærere, økte bruken av ansatte i skolen uten noen som helst pedagogisk bakgrunn med 20%.  

Dette er forhold som klart og tydelig forteller oss hvorfor lærerprofesjonen har fått så lav status. Det å gi barn og unge kvalifisert og forsvarlig opplæring har altfor lav status hos samfunnet generelt – og politikere spesielt. Uansett økonomisk kostnad ville det være utenkelig å overlate en leges ansvar til en ufaglært.

Undervisning av barn og unge vurderes helt annerledes. Når de økonomiske rammer blir for trange erstatter man lærere med langt billigere arbeidskraft – uten utdanning. Heri ligger nøkkelen til lav status.

Sykepleieryrket, som lønnsmessig kan sammenlignes med læreryrket, har betydelig høyere status og langt større søkertall til utdanningen. Sammenhengen med sykepleieryrkets strenge beskyttelse av egen profesjon er åpenbar.

Det vil være utenkelig å ansette ufaglærte som sykepleiere uten utdanning. Du vil heller aldri oppleve å møte tannleger uten utdanning – eller elektrikere uten utdanning. For ikke å si gynekolog uten utdanning.

Nei, læreryrket oppnår nok ingen høyere status gjennom økte inntakskrav i matematikk til lærerutdanningen. Det fører kun til at stadig færre aktuelle søkere er kvalifisert for utdanningen – og at stadig økende lærermangel bidrar til stadig økende antall lærere uten utdanning i skolen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse