Annonse
Illustrasjonsfoto: Nordlys / leserfoto

Laksens ve og vel

Med fare for å bli hengt, buksprettet og partert etter gammel engelsk straffejusspraksis våger jeg meg frampå med ei lita betraktning basert på et oppslag i NRK sin nettside den 30. juni.

Oppslaget viser til den gode og store oppgangen av laks i år  i elvene Alta og Tana der laksen både er feit og i generell god form. Sportsfiskerne poserer her med eksemplarer av laks som i volum og vekt indikerer at bestandene er sunne og gode. Det er gledelig, oppløftende og forvirrende på samme tid. I mange år nå har vi blitt presentert beretninger om katastrofale tilstander i norske lakseelver.

Det er oppdrett som har vært hovedsynderen i samtlige forklaringer på nedgang. År om annet har det i samme åndedrett blitt vist til enkeltelver som synes å ha en god tilstand. For et par år siden blei de to elvene som er nevnt i oppslaget forklart som nederlagsdømt og truet på grunn av rømt oppdrettslaks og lakselus men ikke nå lenger tydeligvis.

Det som for en mann fra allmuen får det til å skurre når vi ser bildene i NRK sitt oppslag er at fremdeles gjelder regelen om at fiskens volum og vekt er det viktigste for sportsfiskerne. Her tar en altså ut de store og sannsynligvis mest pågående  bidragsyterne til elvenes vedlikehold uten å lee på øyelokkene. Jeg har latt meg fortelle at i andre sammenhenger der en har å gjøre med vedlikehold av gode bestander så gjelder det om å sikre disse eksemplarenes videre liv og  helse.

En fisker f.eks ikke med storebeinte garn i røyevann med mye småfisk, populært kalt tusenbrødre, nettopp for å sikre at storingene som måtte være der  skal overleve og bidra.

Det er med en viss beven og skjelven at jeg har våget meg frampå med å «skriv i avisan» om dette emnet. Lakseportsfiskere legger en seg ikke ustraffet ut med. Her er det snakk om lidenskaper som definerer selve livet og det skal en ikke tukle med. Til tross for dette, synes det til tider i debatten om laksens ve og vel at sportsfiskernes aktiviteter i fødestua er mindre belyst. Og nå stikker jeg til skogs og lar framtidige forventede beskyldninger om undertegnedes ikkekunnskap og  tøyserier suse over hodet i sikker dekning.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse