Annonse

Laksepenger til kommunene

Havbruksfondet gir store inntekter til kommunene, men det er skyer i horisonten.

Mandag la regjeringen frem en oversikt som viser at havbrukskommunene og fylkene  får store inntekter fra havbruksnæringen. Milliardene strøs bokstavelig talt ned til kystkommuner gjennom det såkalte havbruksfondet. Blant annet mottar Tromsø 30 millioner kroner. Havbrukskommunene får tilsammen 2,3 milliarder kroner og fylkene langs kysten 400 millioner kroner.

Dette er det grunn til å glede seg over. Kommunene avsetter areal til havbruksnæringen, og næringen betaler markedspris for økt konsesjonsvolum. En vinn-vinn-løsning som både er bra for havbrukskommunene og laksenæringen.  Bakgrunnen for at kystkommunene nå får solide inntekter ligger i et forlik mellom FrP, Høyre, KrF, Venstre, SP og AP i forrige stortingsperiode.

Resultatet er en gullbillett for havbrukskommunene, og gir store frie inntekter til de kommunene som avsetter areal til næringen.

Havbruksbedriftene har de siste årene hatt en enorm fortjeneste. Vertskommunene har derfor også ønsket en særskatt fra havbruksnæringen. Altså både store inntekter fra salg av økt konsesjonsvolum, og skatteinntekter utover de næringen allerede betaler. SV med Torgeir Knag Fylkesnes i spissen har stilt seg i spissen for dette, og har fremmet flere Dokument 8-forslag i Stortinget for å få på plass en særskatt.

Resultatet har så langt ikke blitt slik kommunene ønsket. Tvert om har Finansdepartementet våknet. I vår ble det kjent at departementet ville utrede innføring av en særskatt på havbruksnæringen etter modell fra vannkraftnæringen.  Fredag ble det oppnevnt et utvalg som skal vurdere beskatningen, under ledelse av Karen Helene Ulltveit-Moe, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo.

Vi frykter at dette kan ende med at pengene føres bort fra kystens næringsliv og kystkommunene.

Hvis resultatet skulle bli innføring av en statlig grunnrenteskatt, vil det være en historisk omfordeling av penger fra verdiskapende bedrifter langs kysten og havbrukskommunene i retning statskassen i Oslo.  Finansminister Siv Jensen bør også se dette. Hvis ikke vil hun langs kysten fort husket som “Skatte-Siv”.

Havbruksfondet gir nå pene utbetalinger i kommunekasser kysten rundt. Men utbetalingene er knyttet til vekst i næringen, og kan derfor bli en usikker inntektskilde.

Det er derfor all grunn til å advare mot et skattesystem som blir en honning-krukke for Staten, og ikke vertskommunene som legger ned store ressurser i å legge til rette for næringen.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse