Annonse
At vanlige tromsøværinger skal tvinges til å betale 200 millioner i bompenger hvert år, i de neste 20 årene, er et forslag som må stanses, mener Ann-Sissel Enoksen og Nils Aarsæther, i By- og landlista.

By og land – et alternativ i Tromsø-politikken

By og land er ei liste som plasserer seg på venstresida. Vi vil kjempe mot privatisering av tilbudene til barn og eldre og sikre trygge arbeidsplasser og gode tjenester i kommunen.

For fire år siden stilte By- og landlista til valg i Tromsø. Vi hadde 16 navn på lista, men fikk litt for få stemmer til å komme inn i kommunestyret. Etter mange henvendelser og flere møter har vi valgt å stille igjen, nå med ei liste som teller 49 navn. Lista har ei god fordeling mellom menn og kvinner og ei brei alderssammensetning. De som har meldt seg er både pensjonister og folk med ulik yrkesbakgrunn. Lista gjenspeiler det store mangfoldet og den vanlige innbygger i Tromsø sine erfaringer.  

En viktig grunn til at By og land stiller, er at kommunestyret har hatt svært få representanter fra Distrikts-Tromsø og enda færre som har talt distriktenes sak. Dette ønsker vi å gjøre noe med. 30 av våre 49 kandidater er bosatt rundt om i Tromsøs distrikt. Vi ønsker et større fokus på hele kommunen, en rausere bolig- og næringspolitikk også i distriktene og at alle barn og unge skal ha et godt barnehage- og skoletilbud der de bor.      

At vanlige tromsøværinger skal tvinges til å betale 200 millioner i bompenger hvert år, i de neste 20 årene, er et forslag som må stanses. Vi er ikke mot bompenger for å finansiere enkelttiltak (det har vi vært vant til i 50 år). Men innføring av en bomring rundt Tromsøya er en usosial avgift som både vil slå svært skjevt ut, ramme de som ikke har ikke har muligheter til å benytte buss eller sykle, og gi store økonomiske utfordringer for mange av Tromsøs innbyggere i ulike aldre.

Når målet er å stanse veksten i bilbruken, trengs ikke store vegutbygginger for å ta unna en trafikkøkning som ikke skal forekomme! Godtar man innføring av bomring, så legger man opp til en forskjellsbehandling av kommunens innbyggere.

Reduksjon i biltrafikken får vi til ved å sikre at det er fritidsaktiviteter, skole, barnehage og dagligvarehandel i nærmiljøet. Derfor er By og land svært kritisk til at Tromsø-badet skal erstatte svømmetilbudet rundt om i kommunen, og på denne måten legge opp til mer transport – og bilbruk.

By og land er ei liste som plasserer seg på venstresida. Vi vil kjempe mot privatisering av tilbudene til barn og eldre og sikre trygge arbeidsplasser og gode tjenester i kommunen.

Vi er nå godt i gang med programarbeidet, og er etter hvert klar til å presentere et program som har fokus på hele kommunen, på et sterkt offentlig tjenestetilbud, på det lokale næringslivet og naturressursene, på grønne verdier - og nei til innføring av bomring!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse