Annonse
Distriktsgruppa: Fra venstre: Wenche-Lovise Larsen, Geir Vollsæter, Mari-Ann Benonisen og Anne Marie Isaksen.

By og land hand i hand - Arbeiderpartiets verdigrunnlag

Det å legge ned tjenester et sted, vil medføre kostnader et annet sted.

Det er en uro i distrikts-Norge. Samme uro eksisterer i vår egen kommune. På Arbeiderpartiets landsmøte ble det vedtatt et distrikts manifest med fokus på at alle skal ha de samme mulighetene til å bygge og leve gode liv i sine lokalsamfunn.

I Tromsø kan vi oppleve at det er langt til makta i Oslo. Statsminister Erna Solberg utalte for eksempel nylig om beredskap i nord at; «det er så langt opp dit». Vi opplever det samme i vår egen kommune. Det kan fort bli langt til Brensholmen, Tromvik, Sjursnes og Lakselvbukt når hele kommuneadministrasjon befinner seg midt i sentrum.

De siste årene har vi sett en tydelig tendens. Administrasjonen foreslår viktige og basale velferdstjenester og infrastruktur nedlagt i distriktet, år etter år. For oss innbyggerne i distriktet skaper dette uro og uforutsigbarhet. Denne gangen har det i tillegg skapt mer sinne i befolkningen enn tidligere. Vi hører mange rundt oss snakke om en distriktsfiendtlig administrasjon. Dette underbygges når en ser hvordan distriktet rammes av ulike kuttforslag.

Å kreve at den gamle mannen på 90 år skal dra 180 kilometer, tur retur, for å komme seg til lege er ugreit! Slike kutt fører til en for stor belastning for enkeltindividet. Menneskelig kapital er like viktig som pengekapital!

For Arbeiderpartiet er det viktig at folk har trygghet og nærhet til tjenestene. Vi må derfor føre en målrettet politikk som sørger for gode liv i distriktene for folk i alle aldre. Hvis folk skal bo og leve i distriktet, må viktige funksjoner som barnehage, skole og helsetjenester være i nærheten. Derfor vil vi spille på lag med innbyggerne i distriktet, vi vil se dem og vi vil lytte.

Arealmessig er Tromsø kommune en av de største kommunene i landet. Likevel foreslår administrasjon å legge ned legekontor, helsetjenester og korttidsplasser i distriktet for å spare. Det å legge ned tjenester et sted, vil medføre kostnader et annet sted. Som for eksempel vil transport- og miljøkostnader øke, samt at ledsagerutgifter vil øke.  Å kutte legetjenesten kan også føre til at terskelen for å oppsøke legen blir større, noe som igjen kan føre til at sykdomsutvikling ikke fanges tidlig nok opp. Behovet for institusjonsplass kan dermed inntre tidligere enn forventet. Det er etter vårt syn ikke bare dårlig økonomistyring, men også uhensiktsmessig samfunnsplanlegging på lengre sikt.

Både vi som politikere og ikke minst administrasjonen må huske på at Tromsø kommune er mer enn bare byen!! Et av Arbeiderpartiet sine mål er at politikken skal sørge for at folk fortsatt kan leve like gode liv i både by og bygd. Vi skal legge til rette for gode lokalsamfunn der respekt og medbestemmelse er essensen i samfunnsutviklingen. Distriktspolitikk handler om rettferdighet, trygghet for sine arbeidsplasser og det å ha gode tjenester nært folk.

Norge har et sterkt fundament med at det bor folk i hele landet. Det er en viktig verdi i det norske samfunn. Tromsø kommune har både en by og et stort distrikt. Vi må ta vare på det spesielle og det unike, Tromsø sentrum med sine kafeer og sitt urbane liv, Sommarøy med sine holmer og skjer, vi har fjelltoppene på Kvaløya og vi har de majestetiske Lyngsalpan i Ullsfjord. La oss ta vare på mangfoldet som byen og bygden byr på – BY OG LAND HAND I HAND

Skrevet av listekandidater til AP til årets kommunevalg

Mari-Ann Benonisen – Lakselvbukt (6. plass)

Wenche-Lovise Larsen – Breivikeidet (24. plass)

Geir Vollsæter – Vikran (25. plass)

Anne Marie Isaksen – Lakselvbukt (45. plass)

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse