Annonse
FORSVARSSJEF: Sverre Diesen da han i egenskap av forsvarssjef deltok på medaljeseremoni ved Hærens jegerkommando på Rena. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Landområdene Forsvaret ikke skal forsvare

Det hadde vært ryddig om de som vil fjerne dagens landmakt kan informere om hvilke områder av landet som ikke skal forsvares, men i stedet må påregne å bli bombemål for NATO.

Mye kan tyde på at det er Diesens linje som er i ferd med å få politisk gjennomslag i den sittende regjering.

I et intervju med Klassekampen torsdag sier Sverre Diesen at Finnmark i praksis ikke lar seg forsvare av en mekanisert brigade mot et eventuelt fullskala angrep fra Russland.

Argumentet er kjent fra tidligere. Flere har påpekt at landområdet er så stort og utfordrende at Norge måtte ha en hær av en størrelsesorden som aldri vil kunne bli en realitet, hvis hele den landmassen som utgjør Finnmark skulle forsvares.

Ifølge Klassekampen er Diesen av den oppfatning at soldater på bakken i Finnmark utelukkende vil bli kanonføde. «Mitt poeng er at evnen til å manøvrere og slåss med markavdelinger må erstattes av evnen til å flytte ild til dit angrepet kommer, med et minimum av tidstap», sier Diesen til avisa.

Den ildgivningen han her snakker om er moderne langtrekkende missiler levert fra kampfly og ubåter.

Som kjent er Sverre Diesen generalløytnant og tidligere forsvarssjef. I dag jobber han på Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og er en viktig premissleverandør til regjeringens arbeid med en fremtidig forsvarspolitikk.

Diesens oppfatning av en fremtidig landmakt der Hæren og Heimevernet er erstattet av små geriljagrupper med spesialsoldater som skal peke ut målene for den langtrekkende presisjonsilden, møter voldsom motstand fra bl.a. hærsjef Odin Johannessen.

Nå nylig flagget også tidligere hærsjef Kjell Grandhagen sin kritikk av planen om lage en ny landmaktutredning, samtidig som man utsetter helt nødvendige investeringer i nytt, livsviktig materiell til Hæren.

Mye kan tyde på at det er Diesens linje som er i ferd med å få politisk gjennomslag i den sittende regjering. I så fall bør forsvarsministeren eller statsministeren være like åpenhjertige som Diesen, og informere befolkningen i nord om at man gir opp å forsvare det store og kompliserte landterritoriet som utgjør Finnmark – og sannsynligvis hele eller store deler av Troms også.

Uavhengig av om dette er det mest realistiske og klokeste valget sett fra et hundre prosent fagmilitært ståsted, bør innbyggerne i det nordlige Norge vite hva de har i vente dersom det skulle bryte ut en høyintensiv militær konflikt i nord.

Sannsynligheten for at dette skal skje er nok liten. Men man må nødvendigvis dimensjonere Forsvaret også for en slik trussel. Ingen med vettet i behold lar være å forsikre huset fordi sjansen for brann er statistisk svært liten.

Når det nå kan se ut som ekspertisen på FFI og regjeringen ikke vil dimensjonere Forsvaret for å forsvare landterritoriet i Finnmark og Troms, er det strengt tatt bare delvis en nyhet.

Under den kalde krigen ble brigaden lagt til indre Troms, ikke til Finnmark. Fylket ble også den gang sett på som umulig å forsvare. En sovjetisk invasjon skulle stoppes lenger sør, ved Lyngen-linja og senere Frøy-linja.

Hvor fremtidens «Frøy-linje» vil ligge er uavklart. Men det hadde vært ryddig om de som vil fjerne dagens landmakt kan informere om hvilke områder av landet som ikke skal forsvares, men i stedet må påregne å bli bombemål for NATO.
 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse