Annonse
Håndtering av negative virkninger av turisttrafikken må kunne skje på andre måter enn at Langnes fortsatt skal ha en rullebane på bare 2392 meter fra sør og 2388 meter fra nord, skriver Rødts Jens Ingvald Olsen. (Foto: Torgrim Rath Olsen)

Lang nok på Langnes?

Torsdag 13. februar behandla miljø-, transport- og energiutvalget (MTE) i Tromsø kommune innspill til nasjonal transportplan (NTP). Som et av de prioriterte prosjektene fra administrasjonen var forlengelse av rullebanen på Langnes flyplass til 2600 meter. Svært overraskende fremmet Pål Julius Skogholt, SV fellesforslag fra SV, Ap, Sp og Mdg om å ta ut dette fra prioriteringslista.

Langnes flyplass har i dag en kortere rullebane enn både Banak, Evenes og Bardufoss. På grunn av topografien nord for Langnes, på Kvaløya og Ringvassøya, er det en ytterligere begrensing for hvor store fly som kan tas ned. Det har i lang tid vært lansert ideer og forslag om forlenging av rullebanen eller dreining av rullebanen. Støybegrensinger har vært en sentral grunn til at dette ikke har blitt gjennomført. Utviklinga av mer støydemping på flyene har endra mulighetene for forlenging.

Ved forlengeing sørover, som forslaget nå er, vil Langnes få en rullebane på 2600 meter «i begge retninger». Kombinert med bygging av ny tunnel fra Breivika til Giæverbukta vil en forlenging av rullebanen få svært kortreiste fyllmasser, og den nye kulverten for fylkesvegen under rullebanen kan flyttes lenger sørover.

Det politiske flertallet i MTE-utvalget ønska ikke store langdistansefly til Tromsø. Både begrensing av turist-trafikken og klimatrusselen ble fremhevet i begrunnelsen. Aps representant, Tunstad, tok likevel forbehold om behandling i partigruppa.

Forslaget kom som nevnt overraskende, men undertegnede kunne på vegne av Rødt ikke se at begrunnelsen var holdbar; Direktefly til Tromsø vil for eksempel kunne redusere behovet for å måtte innom Gardermoen for omlasting til mindre fly, og like gjerne gi mindre klimaavtrykk. En lengre rullebane vil også gi større flysikkerhet. Håndtering av negative virkninger av turisttrafikken må kunne skje på andre måter enn at Langnes fortsatt skal ha en rullebane på bare 2392 meter fra sør og 2388 meter fra nord.

At styremøte i Avinor dagen etter endelig gjorde formelt oppstartvedtak for utvidelse av terminalen på Langnes, setter vedtaket i MTE-utvalget i et enda merkelige lys.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse